Illegaal vuurwerk: Straf en vervolging

Knalvuurwerk: Cobra 6 of 8, Thunderking Nitraten of Lawinepijlen?

Illegaal vuurwerk is een zogenaamd speerpunt van justitie. Dat betekent dat veel tijd wordt besteed aan het opsporen en in beslag nemen van illegaal vuurwerk. Niet alleen worden regelmatig webshops op internet opgerold, maar ook particulieren worden bezocht door politie met het verzoek om uitlevering op grond van de vuurwerkwetgeving, waaronder Wet Milieubeheer en vuurwerkbesluit. 

Maar óók betekent het dat er zware straffen worden geëist én opgelegd door de rechter. De tijd dat bezit van illegaal vuurwerk werd afgedaan met inbeslagname, is ver achter ons. Veel mensen realiseren zich bijvoorbeeld niet, dat bezit van tientallen nitraten (zoals thunderkings, cobra 5 en cobra 6 of lawinepijlen) tot hele hoge werkstraffen leiden en regelmatig óók tot gevangenisstraf. Zeker als er vermoedens zijn van (door)verkoop of handel in vuurwerk...

Wat is illegaal vuurwerk?

De vraag wát illegaal vuurwerk is, is eigenlijk eenvoudig te beantwoorden. Elk vuurwerk is illegaal, indien u dit heeft opgeslagen buiten de daarvoor bestemde verkooptijden, drie dagen voor de jaarwisseling. Uitzonderingen hiervoor zijn zeer licht vuurwerk, dat het hele jaar aan personen boven de twaalf jaren oud mag worden verkocht. U kunt dan denken aan vuurwerk zoals knalerwten, bengaals vuur en trektouwtjes. Dit wordt ook wel 'fop en schertsvuurwerk' genoemd.

In de jaarwisselings periode mag u bovendien maximaal 25 kilogram vuurwerk in huis hebben, per (heel) gezin. Als u meer in huis heeft overtreedt u hiermee dus de vuurwerkwetgeving. Op overtrediging van deze bepalingen staan meestal geldboetes. Als het al wordt ontdekt uiteraard, want opsporing hiervan is lastig en heeft ook geen prioriteit.

Ook is vuurwerk illegaal, dat niet is voorzien van een nederlandse gebruiksaanwijzing en de overige verplichte (productie) aanduidingen en waarschuwingen:

 • Een gebruiksaanwijzing in de Nederlandse taal
 • Vermelding van de te verwachten effecten
 • Naam fabrikant en plaats fabrikant en importeur
 • De toegestane verkoopdagen
 • De tekst: 'geschikt voor particulier gebruik'
 • Artikelnummer en productiejaar en CE aanduiding

 

Illegaal knalvuurwerk

Als men het heeft over illegaal vuurwerk, denkt men al snel aan illegaal knalvuurwerk. Dit is vuurwerk dat door de zogeaamde flahs kruitlading (verboden soort kruitlading) of de kracht of de afsteekwijze per definitie al is verboden.

Dit vuurwerk kán zijn:

 • Strijkers (afsteken middels afstrijken in plaats van lont)
 • Cobra 5 of Cobra 6
 • Cobra 8
 • Thunderking
 • Shells/mortierbommen
 • (Andere) nitraten of vlinders
 • Cakes / Cakeboxen.

Dit vuurwerk is door zijn lading of samenstelling als zodanig als illegaal en gevaarlijk bestempeld voor particulier gebruik. Hier wordt dan nog onderscheid in gemaakt in licht professioneel vuurwerk of specifiek/zwaarder professioneel vuurwerk. Voor de strafmaat maakt dit een groot verschil!

 

Opsporing en vervolging van illegaal vuurwerk

Illegaal vuurwerk heeft een hoge prioriteit bij het Openbaar Ministerie. Onderzoeken beginnen vaak bij meldingen, zoals een anonieme melding (meld misdaad anoniem; MMA Melding). Ook vinden met name voor de jaarwisseling controle bij de grens plaats, om illegaal vuurwerk uit België en Duitsland te kunnen onderscheppen.

De laatste tijd vinden onderzoeken meer en meer plaats, door het oprollen van vuurwerk webshops. Die webshops worden bijvoorbeeld in Polen of Duitsland gerund. Vuurwerk, zoals thunderkings of cobra's, worden dan per reguliere pakketpost naar de besteller verzonden. Als betalingsomschrijving worden dan andere (onschuldige) zaken vermeld.

Justitie stopt niet na het oprollen van deze webshops en gaat aan de hand van de achtergelaten (digitale) sporen op onderzoek uit. Hierbij worden bankgegevens opgevraagd en IP adressen bij providers. Zo kunt u uiteindelijk worden geconfronteerd met een politieagent aan de deur die vuurwerk komt invorderen of zelfs een doorzoeking uitvoeren.

Maar heeft men dan eigenlijk wel genoeg bewijs? En is het verstandig om een verklaring af te leggen? Gezien de forse straffen voor illegaal vuurwerk is het verstandig dat met ons even te bespreken, zeker nu een veroordeling of strafbeschikking voor illegaal vuurwerk tot een aantekening op uw justitiele documentatie (strafblad) leidt.

 

Doorzoeking woning en verhoor Politie

Bij vuurwerkdelicten komt u meestal het eerst op de hoogte van een onderzoek door politie als de politie voor de deur staat. Men geeft dan aan dat er 'een melding is van illegaal vuurwerk' en vordert vervolgens de uitlevering hiervan. Als u hieraan niet voldoet kunt u rekening houden met een doorzoeking van uw garage, opslagbox of woning

Vervolgens wordt u soms direct maar meestal later onderworpen aan een verhoor door de politie. U krijgt dan een mondelinge uitnodiging of een brief om naar het politiebureau te komen om een verklaring af te leggen, U heeft dan het recht om een advocaat mee te nemen. Wij gaan als ervaren advocaat met u mee naar uw politieverhoor. Wij zorgen ervoor dat het verhoor op normale wijze plaatsvindt, beletten te suggestieve vragen en bespreken met u of het verstandig is om bepaalde vragen te beantwoorden. Ook zorgen wij voor een correcte weergave van uw verklaring in het proces-verbaal (verslag). Dit is erg belangrijk nu een eenmaal afgelegde verklaring later niet meer zomaar kan worden gewijzigd of ingetrokken.

Vuurwerkwetgeving is daarbij complex. Ook om die reden is het verstandig juridische bijstand in te roepen. Als u het contactformulier invult neemt een ervaren advocaat gratis en vrijblijvend contact met u op.

 

Straf voor illegaal knalvuurwerk en voor illegaal vuurwerk

De straf voor illegaal vuurwerk is niet mis. Aan de hand van een viertal lijsten over vuurwerk, worden straffen geëist door het openbaar ministerie.

 • Lijst I (1) overtredining bepalingen consumentenvuurwerk (bijvoorbeeld meer dan 25 kg aanwezig)
 • Lijst II (2) professioneel vuurwerk
 • Lijst III (3) zwaarder professioneel vuurwerk (denk aan cobra's, thunderkings etcetera)
 • Lijst IV (4) Zelfgemaakt vuurwerk zoals een vuurwerkbom (waaronder aan elkaar binden van vuurwerk)

De rechter legt in de praktijk ook zware straffen op, zeker in het geval van (door)verkoop van vuurwerk of handel in vuurwerk of grote hoeveelheden van vuurwerk in uw woning met gevaarzetting. De richtlijnen van het Openbaar Ministerie van Lijst III (zoals cobra's, thunderkings, shells/nitratren) geven dan ook een goed beeld van de straffen in de rechtspraktijk.

Voor mindere hoeveelheden kunt u eventueel een strafbeschikking ontvangen voor het vuurwerk. Hiertegen kunt u dan verzet instellen. Nu ook een strafbeschikking tot een strafblad (aantekening) leidt en het Openbaar ministerie niet altijd goed kijkt naar het bewijs en ook met regelmaat hoger straft, is het verstandig altijd uw strafbeschikking met ons als advocaat te bespreken. Als u niet binnen twee weken verzet (bezwaar) instelt, bent u namelijk te laat met alle gevolgen van dien, zoals het aanvragen van een VOG (verklaring omtrent het gedrag),

Let wel op: Dit zijn uitgangspunten. Gezien de zware straffen die in vuurwerkzaken worden opgelegd is het altijd verstandig uw zaak met de advocaat te bespreken, om een gerichte inschatting te krijgen van de straf dieu bij veroordeling kunt verwachten of de mogelijkheden van vrijspraak of sepot.

Illegaal vuurwerk

 

Met ingang van 1 oktober 2020 gelden navolgende zwaardere richtijnen:

 

(mortierbommen), lawinepijlen (vuurpijlen met alleen knaleffect), zwaar knalvuurwerk* First offender Recidive

1 tot 21 stuks -  TS 120 uur-  GS 3 tot 6 maanden ov

21 tot 41 stuks   TS 180 uur  GS 9 tot 12 maanden ov

41 tot 61 stuks  TS 200 uur + 1 maand vw  GS vanaf 12 maanden ov

61 tot 100 stuks TS 240 uur + 3 maanden vw GS vanaf 12 maanden ov

100 tot 200 stuks  GS 6 maanden  GS vanaf 12 maanden ov

200 stuks of meer  GS 9 maanden GS vanaf 15 maanden ov

Ter beschikking stellen (per aflevering)  GS 2 maanden  GS 3 maanden ov

verkoop pers. jonger dan 18jr. (per aflevering)  GS 3 maanden GS 4 maanden ov

Tot ontbranding brengen; per stuk TS 120 uur**

 

Advocaat voor illegaal vuurwerk

Als advocaat hebben wij veel ervaring in strafzaken voor de (economische) politierechter, officier van justitie en meervoudige strafkamer, ook in vuurwerkzaken. Dit zijn vaak complexe zaken met ingewikkelde wetgeving.

Als voorbeeld verwijzen wij u naar de weblogberichten over vuurwerk, waaronder de leidse vuurwerkbom.

Wij kunnen uw zaak vaak al met u inschatten en de mogelijkheden en noodzaak van verdere hulp in uw strafzaak. Ook een voorlopige strafinschatting bij veroordeling kunnen wij regelmatig al geven. Als u het contactformulier invult nemen wij gratis en vrijblijvend contact met u op.

Ervaring van onze klanten

Gemiddelde score

★★★★★ ☆☆☆☆☆ (361 beoordelingen)
 • Als je een advocaat zoekt die echt verstand heeft wat hij of zij doet, is dit een aanrader ... Lees meer
  ★★★★★ ☆☆☆☆☆
  Blanquito 91
Advocaat vuurwerk zaken

Advocaat vuurwerk zaken

Specialist in illegaal vuurwerk

mr. S. Arts (Sander) is meer dan 24 jaar advocaat. Hij heeft als advocaat veel ervaring in zaken voor de economische politierechter en meervoudige strafkamer, waaronder vuurwerkzaken. Sander is informeel, maar ook direct. Hij laat niet over zich heen lopen, aldus zijn vele cliënten

Gepakt met Illegaal Vuurwerk: Wat nu? (VIDEO)

Gepakt met illegaal vuurwerk

Singel Advocaten legt uit: Illegaal vuurwerk. Wat nu?

Advocaat mr. Sander Arts over Illegaal vuurwerk

Advocaat vuurwerkzaken Sander Arts bij NPO1 (VIDEO)

Vuurwerk Advocaat mr. Sander Arts Interview (NPO1)

Over straf en vervolging van illegaal vuurwerk in programma VDB

29-12-2022

Contactformulier vuurwerkadvocaat Sander Arts

Direct gratis vrijblijvend contact met advocaat Sander Arts


Met het invullen van dit formulier accepteert u onze beperking van aansprakelijkheid en privacyregels.
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en versleuteld verzonden via SSL.
Het eerste gesprek is altijd geheel gratis en vrijblijvend.
Artikel advocaat Sander Arts over illegaal vuurwerk in de Volkskrant

Straf op illegaal bezit en handel: interview vuurwerk advocaat mr. Sander Arts in de Volkskrant

Sander Arts van Singel Advocaten Breda is als strafrechtadvocaat gespecialiseerd in vuurwerkzaken. Hij behandelt zaken door heel Nederland. Regelmatig worden zaken van hem in de landelijke media gepubliceerd De Volkskrant heeft een interview van hem gepubliceerd op 28 december 2022. In het interview gaat Sander in op de straffen op illegaal vuurwerk en het optreden van politie en justitie. 'Dat je er altijd met een boete vanaf komt, is een misverstand'. Ook de NPO besteedde in zijn uitzending aandacht aan dit artikel.

Weblogs over illegaal vuurwerk

Auteur
Onderwerp
Berichten

Direct gratis contact met advocaat voor illegaal vuurwerk

Gratis vrijblijvend contact met een advocaat


Met het invullen van dit formulier accepteert u onze beperking van aansprakelijkheid en privacyregels.
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en versleuteld verzonden via SSL.
Het eerste gesprek is altijd geheel gratis en vrijblijvend.