Verlaten plaats ongeval

Uitleg door een verkeersrecht advocaat

Het verlaten van de plaats van een ongeval zonder uw identiteit kenbaar te maken is strafbaar. Dit noemt men ook wel doorrijden na een aanrijding. U kunt echter straffeloos zijn als u zich alsnog tijdig meldt. Wij behalen als verkeersrecht advocaat regelmatig vrijspraak omdat niet voldoende juridisch duidelijk was óf je bijvoorbeeld wel gegevens moest achterlaten en omdat deze gelegenheid wel degelijk voldoende is geboden

Doorrijden na aanrijding / verlaten plaats ongeval

Als je in het verkeer een verkeersongeluk veroorzaakt óf hierbij betrokken bent, ben je verplicht je gegevens achter te laten. Dit om politie de verzekeringsmaatschappijen van de autoverzekering voldoende gelegenheid te geven de juridische aansprakelijkheid te regelen. De verplichting om je identiteit achter te laten geldt dus níet alleen voor de veroorzaker van het ongeval maar voor iedereen die hierbij betrokken is, ook betrokken voetgangers. Ook mensen die meerijden met de bestuurder kunnen deze verplichting hebben. Je kan dus betrokken zijn bij het ongeval zonder dat je daadwerkelijk een voertuig hebt geraakt!

Deze verplichting is opgenomen in de werkverkeerswet 1994 (artikel 7)

1. Het is degene die bij een verkeersongeval is betrokken of door wiens gedraging een verkeersongeval is veroorzaakt, verboden de plaats van het ongeval te verlaten indien:

a. bij dat ongeval, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, een ander is gedood dan wel letsel of schade aan een ander is toegebracht;

b. daardoor, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, een ander aan wie bij dat ongeval letsel is toegebracht, in hulpeloze toestand wordt achtergelaten.

2. Het eerste lid, aanhef en onderdeel a, is niet van toepassing op degene die op de plaats van het ongeval behoorlijk de gelegenheid heeft geboden tot vaststelling van zijn identiteit en, voor zover hij een motorrijtuig bestuurde, tevens van de identiteit van dat motorrijtuig.

 

Straf voor doorrijden na aanrijding en VOG

Als straf op overtreding van dit artikel is een maximale straf opgenomen van één jaar gevangenisstraf of een boete van maximaal de vierde categorie (€ 16.750 per 1-01-2024). Dit wordt overigens niet vaak opgelegd. Vaak worden nog een geldboete of een lage(re) boete opgelegd, zeker als geen sprake is van recidive (herhaling van het strafbare feit). Op grond van richtlijnen van de rechtspraak is het uitgangspunt een taakstraf (werkstraf) vanaf 25 uren of een boete van € 125,- aan de orde (2024).

Wél volgt bij veroordeling of strafbeschikking een aantekening op de justitiële documentatie (strafblad). Doorrijden na aanrijding is een misdrijf, géén overtreding. Dit kan ik gevallen dus gevolgen hebben voor het aanvragen van een VOG (verklaring over het gedrag)!

 

Wat is een 'verkeersongeval'?

Een verkeersongeval wordt voor artikel 7 Wegenverkeerswet (doorrijden na aanrijding) doorgaans omschreven als een gebeurtenis op de openbare weg, die verband houdt met het verkeer en ten gevolge waarvan schade ontstaat aan objecten en/of letsel bij personen.

Als je als voetganger dus enige betrokkenheid hebt met een gebeurtenis waardoor schade of letsel is ontstaan, kan je al verplicht zijn je gegevens achter te laten. Bijvoorbeeld als je over een zebrapad loopt, een auto je niet tijdig ziet en moet uitwijken en tegen een paaltje botst.

 

Alsnog tijdig melden: Géén vervolging of straf

Als je nadat je bent doorgereden na een aanrijding je later toch zelf bij de politie meldt, dan kan je niet worden vervolgd voor overtreding van artikel 7 wegenverkeerswet. Dan moet je wel binnen 12 uur na het verkeersongeluk (het 'verkeersongeval') je vrijwillig melden bij de politie.

Mocht je door het Openbaar Ministerie toch worden gedagvaard, dan kunnen wij als advocaat voor u bepleiten dat het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk wordt verklaard. Dit betekent dat de strafzaak in in feite buiten behandeling wordt gesteld (dit kunt u vergelijken met een vrijspraak). Dit is opgenomen om mensen te bewegen alsnog zich te laten melden als ze, bijvoorbeeld door paniek, zijn doorgereden.

Bij overtreding van artikel 7, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, is strafvervolging tegen de in dat artikel bedoelde overtreder uitgesloten, indien deze binnen twaalf uren na het verkeersongeval en voordat hij als verdachte is aangehouden of verhoord, vrijwillig van het ongeval kennis geeft aan een van de in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering bedoelde personen en daarbij zijn identiteit en, voor zover hij een motorrijtuig bestuurde, tevens de identiteit van dat motorrijtuig bekend maakt.

Dit is een strikte tijdslimiet. Daarbij is belangrijk te weten dat u zich meldt, voordat u door de politie bent ontdekt. Als de politie dus al voor uw deur staat, kunt u niet alsnog (snel) de politie bellen om u 'vrijwillig' te melden!

Overigens leidt het doorrijden na een aanrijding door paniek doorgaans niet tot een lagere strafeis van het Openbaar Miniserie.

 

Vrijspraak voor doorrijden na aanrijding; 

Als verkeersrecht advocaat bereiken wij regelmatig vrijspraak voor onze cliënten. Zo hebben wij als advocaat met succes bepleit bij het Gerechtshof dat  cliënt weliswaar de plaats van het ongeval had verlaten (was doorgereden na de aanrijding), maar dat onvoldoende duidelijk was voor onze cliënt dat er schade of letsel was ontstaan én dat aangever onvoldoende kenbaar maakte dat zij de adresgegevens wilde noteren. 

Wij merken dat politierechters wel eens té eenvoudig willen aannemen dat sprake is van doorrijden naar aanrijding, dús een strafbaar feit, als er sprake is van schade en er geen gegevens zijn achtergelaten. Echter ligt het niet altijd zo eenvoudig. Immers dmoet óók worden bewezen dat iemand wist dat schade of letsel was ontstaan. Bovendien dient iemand ook betrokken te zijn bij een verkeersongeval. De enkele aanwezigheid als medepassagier is daarvoor bijvoorbeeld onvoldoende. 

Wij verwijzen u voor enkele voorbeelden van onze zaken graag naar onze Weblogs over doorrijden na aanrijding (klik hier)

 

Poltieverhoor voor verlaten plaats ongeval

Als u wordt verdacht van doorrijden na aanrijding wordt u als verdachte door politie verhoord. U krijgt dan meestal een brief (ontbieding) om in het politiebureau te verschijnen om als verdachte te worden gehoord. Het is verstandig om dan direct contact op te nemen met een verkeersrecht advocaat en zo mogelijk u te laten bijstaan door een advocaat tijdens uw politieverhoor.

Zoals uitgelegd zijn dit soort zaken vaak complexer dan het op het eerste gezicht lijkt en een foutje in uw verklaring, onder druk van het politieverhoor, is snel gemaakt. Dt is later dan niet zomaar recht te zetten en dit kan het verschil zijn tussen veroordeling of vrijspraak. Het is dan ook niet verstandig alleen naar een politieverhoor te gaan, bijvoorbeeld omdat u denkt 'ik heb toch niets fout gedaan'. Neem dan ook altijd even contact op met een advocaat om te bespreken of dit wel verstandig is!

 

Om hoorgesprek of zitting bij de Politierechter 

Na het politieverhoor kan de zaak worden geseponeerd, omdat er bijvoorbeeld onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is. Ook kan de officier van justitie u een dagvaarding sturen om te verschijnen bij de politierechter, of een om hoorgesprek bij de officier van justitie.

Dit betekent dat u dan moet voorkomen bij de strafrechter óf bij de Officier van Justitie. Ook de officier van justitie kan u dan een straf opleggen die een aantekening op uw strafblad oplevert. 

 

Ondersteuning door verkeersrecht advocaat

Als strafrechtadvocaat hebben wij veel ervaring met het verkeersrecht. Wij staan u bij tijdens uw politieverhoor en zitting bij de politierechter of OM hoorgesprek. Wij kunnen dan de processtukken voor u opvragen en bereiden de strafzaak samen met u voor.

Er ontstaat vaak discussie na een ongeval, waardoor het dankzij onze ondersteuning als advocaat geen uitgemaakte zaak is dat u een veroordeling boven het hoofd hangt. Heeft u uw identiteit bijvoorbeeld wel degelijk kenbaar gemaakt en heeft het slachtoffer daarna aangegeven dat u kon vertrekken? Was het niet nodig om uw identiteit kenbaar te maken of lijkt het slachtoffer zich achteraf te hebben beseft dat het hem of haar beter uitkwam om aan te geven dat u zou zijn vertrokken? Er is bovendien zoals uitgelegd juridisch niet zomaar sprake verlaten van de plaats van een ongeval. 

Wij werken regelmatig op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (pro deo advocaat of advocaat van onvermogen). Mocht u daarvoor niet in aanmerking komen dan vragen wij bij vrijspraak de advocaatkosten voor u terug bij de overheid. Wij werken in heel Nederland.

Als u het formulier invult neemt een advocaat vrijblijvend contact met u op. Dan staat u er niet alleen voor bij de rechter of de officier van Justitie.

Advocaat verkeersongeval 2

Advocaat verkeersrecht

specialist verkeersrecht

mr. S. Arts (Sander) is meer dan 24 jaar advocaat. Hij treedt op bij de meervoudige strafkamer bij verkeersongevallen met dodelijke afloop en zwaar letsel. Hij trad voor veel cliënten op in landelijk bekende strafzaken.

Sander is informeel, maar direct. Hij begeleidt u op een betrokken maar vasthoudende manier door uw strafzaak heen.

Ervaring van onze klanten

Gemiddelde score

★★★★★ ☆☆☆☆☆ (361 beoordelingen)
  • Als je een advocaat zoekt die echt verstand heeft wat hij of zij doet, is dit een aanrader ... Lees meer
    ★★★★★ ☆☆☆☆☆
    Blanquito 91
  • Supersnel geholpen duidelijke taal ... Lees meer
    ★★★★★ ☆☆☆☆☆
    Edgar M.

Advocaat Sander Arts over doorrijden na aanrijding / EDITIE NL

Commentaar na verkeersongeval in Breda door advocaat Sander Arts

9-11-2017

Doorrijden na aanrijding en schade; mr. Sander Arts legt uit wat je kan doen / Radar NPO1

Over doorrijden na aanrijding en het doen van aangifte

04-03-2018

Contactformulier Advocaat

Verlaten plaats ongeval


Met het invullen van dit formulier accepteert u onze beperking van aansprakelijkheid en privacyregels.
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en versleuteld verzonden via SSL.
Het eerste gesprek is altijd geheel gratis en vrijblijvend.

Nieuwsberichten doorrijden na aanrijding

Contact met advocaat

Een ervaren strafrechtadvocaat neemt gratis & zonder verplichtingen contact op

Contactformulier advocaat verkeersrecht

Doorrijden na aanrijding of verkeersongeval


Met het invullen van dit formulier accepteert u onze beperking van aansprakelijkheid en privacyregels.
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en versleuteld verzonden via SSL.
Het eerste gesprek is altijd geheel gratis en vrijblijvend.