Advocaat verkeersongeval bij zwaar letsel of dood in het verkeer

Ervaren verkeersrecht advocaat bij ongeval letsel of dood als gevolg

Een ongeluk in het verkeer kan zo gebeuren. Vaak is het secondenwerk, soms een moment van onoplettendheid. De gevolgen kunnen dan groot zijn. Er kunnen gewonden vallen, met zwaar letsel of zelfs een dodelijk ongeval. Als gevolg zit je dan als betrokkene en verdachte niet alleen met de gevolgen voor jezelf en de ander, maar volgt bijna altijd een strafzaak bij de meervoudige strafkamer. Dit kan erg belastend zijn, zeker na het meemaken van een traumatisch ongeval

Een verkeersongeluk zit in een klein hoekje en kan in feite iedereen overkomen. Een moment van onoplettendheid kan tot zwaar letsel leiden van jezelf of andere slachtoffers. Maar wannéér is dat nu een strafbaar feit? Wanneer ben je verdachte en kan dit gevolgen hebben voor je rijbewijs en zelfs tot gevangenisstraf leiden? Het is belangrijk je te realiseren dat je na een ongeluk als verdachte kan worden aangemerkt met mogelijk een strafzaak bij de meervoudige rechtbank als gevolg. Het is dan belangrijk niet zomaar een verklaring af te leggen zonder bijstand van een verkeersrecht advocaat, ook al ben je van mening onschuldig te zijn...

 

Verdachte veroorzaken van verkeerongeval

Na een ernstig verkeersongeval wordt vaak onderzoek gedaan door de speciale afdeling van de verkeerspolitie. Dit noemt men een Verkeersongevallen Analyse (VOA). Deze dienst wordt ter plekke geroepen bij ernstige verkeersongevallen, zoals ongelukken met dodelijke afloop of zwaar letsel. Zo nodig wordt de weg hiervoor afgezet (en op de snelweg met rode tekens afgekruist).

Ter plekke worden foto's gemaakt en de eerste verklaringen afgenomen van getuigen. Dit kan ú zelf betreffen, maar ook hulpverleners zoals de brandweer of ambulancedienst, die als eerste aanwezig waren of hulp verleenden. Zij kunnen dan verklaren wát zij hebben waargenomen maar óók wat aan hen als eerste is verteld door personen, waaronder mogelijk verdachten. Dit betekent dat ook belastende verklaringen die zijn afgelegd aan hen voor het bewijs tegen verdachten kunnen worden gebruikt. Het is dan níet vereist dat een verdachte op zijn rechten is gewezen, zoals het zogenaamde zwijgrecht, wat wél nodig is als een verdachte aan een politieverhoor wordt onderworpen.

Tijdens dit onderzoek wordt snel duidelijk wie mogelijk als verdachte wordt aangemerkt. Het kan zelfs zo zijn dat een persoon die aanvankelijk als getuige wordt gezien tijdens dit eerste onderzoek als verdachte wordt aangemerkt.

 

Politieverhoor voor een verkeersongeval 

Nadat het onderzoek ter plaatse door de verkeerspolitie is afgerond en getuigen zijn gehoord, zult u als verdachte door de politie worden verhoord. Zeker bij een verkeersongeval waarbij zwaar letsel is ontstaan of personen zijn overleden, kan een ondervragen erg emotioneel belastend zijn.

Bij dit stadium is vaak nog geen advocaat betrokken. Het is belangijk om zo mogelijk te realiseren dat verklaringen óf opmerkingen dit in dit stadium worden afgelegd later tegen een persoon kunnen worden gebruikt. Leg dan zo mogelijk ook géén enkele verklaring af voordat u contact met een verkeersrecht advocaat heeft opgenomen. U bent vaak in een emotionele toestand en kwetsbaar op dit moment.

Zélfs als u onschuldig bent is een opmerking, mogelijk uit misplaatst maar begrijpelijk schuldgevoel, al snel gemaakt zeker onder druk van gewonden en de emotionele situatie. Mogelijk is er sprake geweest van een heftige botsing met verwarring (hersenschudding) als gevolg. Niet zelden maken wij mee dan verdachten dan kort erna worden ondervraagd, zonder aanwezigheid van een advocaat!

Een eenmaal afgelegde verklaring kan echter vaak niet zomaar worden ingetrokken en onjuist worden uitgelegd.

Leg dan ook nooit een verklaring af zonder aanwezigheid van een ervaren adocaat bij een verkeersongeval!

Doe ook nooit afstand van dit recht. 

U heeft het recht om u door een advocaat tijdens een verhoor te laten bijstaan. Dit wekt ook helemaal niet de indruk dat u schuldig bent, al hebben mensen soms dat idee. Geef de politie dan ook aan dat u zich bij het verhoor wil laten bijstaan door een advocaat. Via onderstaand formulier kunt u eenvoudig contact opnemen met mr. Sander Arts, strafadvocaat, die veel mensen in verkeerszaken heeft geholpen.

 

Dagvaarding strafzaak meervoudige strafkamer dodelijk verkeersongeval of zwaar letsel

Een verkeersongeluk kan strafbaar zijn als dat door uw schuld is veroorzaakt. U hoeft dit dus níet opzettelijk te hebben gedaan. In dát geval is namelijk sprake van doodslag of poging daartoe of zware mishandeling. Dat zijn nog zwaardere feiten. Dit staat onder andere in artikel 6 Wegenverkeerswet 1994.

Bij de beoordeling hiervan is van belang te weten dat niet élke fout in het verkeer door u strafbaar is. Óf sprake is van overtreding van artikel 6 Wegenverkeerswet hangt af van alle omstandigheden in de zaak waarbij een zogenaamde enkel moment van onachtzaamheid of onoplettendheid, bijvoorbeeld het door rood licht rijden, niet voldoende is voor een veroordeling van dit misdrijf, Bij meerdere verkeersfouten of bijzondere omstandigheden wel.

Het is gezien deze complexe wetgeving verstandig u te laten bijstaan door een ervaren verkeersrecht advocaat om de verdediging goed te voeren. Dit ook omdat een uitspraak gevolgen kan hebben voor uw rijbewijs (ontzegging rijbevoegdheid) en uw strafblad. Bovendien zijn dit vaak emotionele strafzaken met slachtoffers (of nabestaanden) waarbij steun in de rechtszaal door een strafrechtadvocaat erg belangrijk is.

Wij adviseren u graag meer concreet na bestuderen van uw strafdossier ook over de mate van schuld die wij namens u kunnen bepleiten of weerleggen en wat u het beste kunt doen. Als u het contactormulier invult neemt een ervaren verkeersrecht advocaat vrijblijvend contact met u op om de mogelijkheden voor bijstand in uw strafzaak voor de meervoudige strafkamer te bespreken.

 

Straf voor veroorzaken van dodelijk verkeersongeval of zwaar lichamelijk letsel

Zoals aangegeven kunnen verkeersongelukken door diverse fouten of redenen gebeuren. De strafoplegging door de meervoudige strafkamer is dan ook maatwerk. Er zijn wel richtlijnen aangegeven door de officier van jusitie én rechtspraak, die als algemeen (!) uitgangspunt gelden.

Bespreek dan ook altijd uw situatie met uw advocaat om de gevolgen te beperken. Ook is hierbij belang de zogenaamde 'schuldgradatie' te beoordelen en te bepleiten, nu deze schuldgradatie van groot belang is bij veroordeling voor de hoogte van de straf.

Uitgangspunten rechtbank artikel 6 Wegenverkeerswet

Tabel straffen artikel 6 Wevenverkeerswet 1994 (versie 2024)

Lichamelijk letsel, tijdelijke ziekte 

Aanmerkelijke schuld: Geen alcohol € 1.000,-- 3 mnd OBM / Alcohol < 570 μg/l 120 uur taakstraf 9 mnd OBM / Alcohol > 570 μg/: 140 uur taakstraf 18 mnd OBM
Ernstige schuld: 120 uur taakstraf 6 mnd OBM / Alcohol < 570 μg/ 160 uur taakstraf 18 mnd OBM / Alcohol > 570 μg/: 3 mnd gs ov 2 jr OB
Zeer hoge mate van schuld: 2 mnd gs ov 1 jr OBM / Alcohol < 570 μg/  6 mnd gs ov 2 jr OBM / Alcohol > 570 μg/: 7 mnd gs ov 3 jr OBM

Zwaar lichamelijk letsel

Aanmerkelijke schuld: Geen alcohol 120 uur taakstraf 6 mnd OBM / Alcohol < 570 μg/l 160 uur taakstraf 18 mnd OBM / Alcohol > 570 μg/: 3 mnd gs ov 2 jr OBM
Ernstige schuld: 160 uur taakstraf 1 jaar OBM / Alcohol < 570 μg/ 6 mnd gs ov 2 jr OBM / Alcohol > 570 μg/: 7 mnd gs ov 3 jr OBM
Zeer hoge mate van schuld: 4 mnd gs ov 2 jr OBM / Alcohol < 570 μg/  8 mnd gs ov 3 jr OBM / Alcohol > 570 μg/: 24 mnd gs ov 4 jr OBM

Dood

Aanmerkelijke schuld: Geen alcohol 240 uur taakstraf 1 jr OBM / Alcohol < 570 μg/l 6 mnd gs ov 2 jr OBM / Alcohol > 570 μg/:7 mnd gs ov 3 jr OBM
Ernstige schuld: 6 mnd gs ov 2 jr OBM / Alcohol < 570 μg/ 12 mnd gs ov 3 jr OBM / Alcohol > 570 μg/: 3 jr gs ov 4 jr OBM
Zeer hoge mate van schuld: 8 mnd gs ov 3 jr OBM / Alcohol < 570 μg/  3 jr gs ov 4 jr OBM / Alcohol > 570 μg/: 4 jr gs ov 5 jr OBM

Roekeloos rijden of bijzondere strafverzwarende omstandigheden, zoals weigering ademanalyse/alcoholtest of zeer gevaarzettend rijgedrag (straatrace bijvoorbeeld) is in deze tabel niet meegenomen. OBM = Ontzegging van de rijbevoegdheid (rijbewijs). OV = onvoorwaardelijke gevangenisstraf. VW = voorwaardelijke gevangenisstraf. 

 

Wat zijn de advocaatkosten voor een procedure bij de rechtbank en de politie? Pro deo gratis advocaat

Als verkeersrechtadvocaat werken wij voor een redelijke prijs, zeker gezien de ervaring van de advocaat die uw zaak behandelt. Soms is ook een vast bedrag voor ue strafzaak mogelijk. Ook werken wij op basis van gefinancierde rechtsbijstand, ook wel pro deo advocaat, gratis advocaat of advocaat van onvermogen genoemd. Wij bespreken vrijblijvend uw mogelijkheden in het eerste gesprek met u.

De kosten voor een strafzaak (6 wegenverkeerswet) kunnen mogelijk door uw autoverzekering of rechtsbijstandsverzekering vergoed! U kunt dan óns als ervaren verkeersrecht advocaat inschakelen, waarbij uw rechtsbijstandsverzekering de advocaatkosten betaalt (klik hier voor meer informatie).

Mr. Sander Arts treedt regelmatig op in opdracht van rechtsbijstandsverzekeringen, zoals DAS, Univé of Stichting Achme (SRK). Bij de intake zal hij uw autoverzekering of rechtsbijstandsverzekering graag met u doornemen en de dekking samen met u regelen. Hij neemt u deze financiële zorgen graag uit handen en heeft vaak rechtstreeks contact namens u met uw verzekerking. Cliënten ervaren het vaak als lastig om de dekking 'voor elkaar te krijgen' en zeker in een emotionele strafzaak over een verkeersongeval met grote gevolgen is het erg belastend dit zèlf te moeten regelen. Sander heeft de nodige ervaring met autoverzekeringen en weet hoe u de dekking het beste kunt regelen of aanvragen.

 

Advocaat verkeersongeval: ervaren in verkeersrecht

Als ervaren verkeersrechtadvocaat hebben wij ervaring met verkeerszaken, zowel bij de meervoudige strafkamer als Officier van Justitie (OM hoorzitting). Wij hebben veel mensen naar tevredenheid bijgestaan in deze emotionele strafzaken, van zaken met dodelijke afloop en voor poging doodslag en zware mishandeling in het verkeer, tot het veroorzaken van een verkeersongeluk door schuld.

Als u het formulier invult neemt een advocaat gratis en vrijblijvend contact met u op

Advocaat verkeersongeval 2

Advocaat verkeersongeval

specialist verkeersrecht

mr. S. Arts (Sander) is meer dan 24 jaar advocaat. Hij treedt op bij de meervoudige strafkamer bij verkeersongevallen met dodelijke afloop en zwaar letsel. Hij trad voor veel cliënten op in landelijk bekende strafzaken.

Sander is informeel, maar direct. Hij begeleidt u op een betrokken maar vasthoudende manier door uw strafzaak heen.

Veroorzaken verkeersongeval: Verkeersrecht Advocaat

Singel Advocaten legt uit: Veroorzaken verkeersongeluk met zwaar letsel of dood

Verkeersrecht advocaat mr. Sander Arts over artikel 6 Wegenverkeerswet 1994

Wat klanten over Sander zeggen

Gemiddelde score

★★★★★ ☆☆☆☆☆ (233 beoordelingen)
  • Als je een advocaat zoekt die echt verstand heeft wat hij of zij doet, is dit een aanrader ... Lees meer
    ★★★★★ ☆☆☆☆☆
    Blanquito 91

Contactformulier verkeersrechtadvocaat


Met het invullen van dit formulier accepteert u onze beperking van aansprakelijkheid en privacyregels.
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en versleuteld verzonden via SSL.
Het eerste gesprek is altijd geheel gratis en vrijblijvend.

Weblog verkeersongeval

Auteur
Onderwerp
Berichten

Contactformulier advocaat verkeersongeval

Direct gratis vrijblijvend contact met advocaat Sander Arts


Met het invullen van dit formulier accepteert u onze beperking van aansprakelijkheid en privacyregels.
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en versleuteld verzonden via SSL.
Het eerste gesprek is altijd geheel gratis en vrijblijvend.