Uitspraak vuurwerkzaak Zwolle met handletsel jongen: Alleen werkstraf!

Uitspraak vuurwerkzaak Zwolle met letsel rechtbank Zwolle: Alleen werkstraf

De meervoudige strafkamer heeft vandaag uitspraak gedaan in de vuurwerkzaak waarin Sander Arts, advocaat in vuurwerkzaken, heeft opgetreden. Cliënt werd verdacht van bezit en verkoop van zwaar illegaal vuurwerk. Hierbij is een minderjarige jongen ernstig gewond geraakt. De aanklager had een gevangenisstraf geeëist van 24 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk. De rechtbank heeft het voorstel van de verdediging gevolgd en naast het korte voorarrest géén onvoorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd maar alleen een taakstraf.

Dagvaarding economische meervoudige strafkamer zwolle

Cliënt was een verzamelaar van vuurwerk waarbij hij door handel / verkoop weer nieuw vuurwerk kon kopen. Bij een verkoop heeft hij een Bodenblitz (zware 'nitraat') afgestoken, een stuk illegaal vuurwerk, waarbij een 14 jarige jongen ernstig letsel aan zijn hand heeft opgelopen en ook tinnitus (oorsuizen).

Hij werd naast deze verkoop verweten een grote partij illegaal vuurwerk in zijn woning te hebben opgeslagen (bezit illegaal vuurwerk en ovetreding van de Wet Milieubeheer), waaronder flowerbeds, Cobra6, Dumbum en vuurpijlen. Ook werd hem verweten snellont aan het vuurwerk te hebben bevestigd en de koper daarvoor niet te hebben gewaarschuwd.

 

De behandeling van de zaak door de meervoudige strafkamer

De officier van justitie heeft tot veroordeling geconcludeerd en heeft aangegeven dat een gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden (waarvan zes maanden voorwaardelijk) voor het bezit, opslag en verkoop van het illegale vuurwerk moest worden opgelegd. Dit zou inhouden dat verdachte na het korte (eerdere) voorarrest van enkele weken weer terug naar de gevangenis zou moeten (voor meer dan 17 maanden). 

De verdediging heeft bepleit dat geen veroordeling kon volgen voor bevestigen van het snellont omdat onvoldoende onderzoek hiernaar had plaatsgevonden. Ook is aangevoerd dat verdachte door strafrechtelijke mediation (gesprek met slachtoffer) zijn verantwoordelijkheid - zij het achteraf-  heeft genomen en veel spijt had van wat hij had gedaan. Ook zijn de grote gevolgen van cliënt naar voren gebracht. Er is dan ook een werkstraf voorgesteld naast het eerdere voorarrest. Dus géén aanvullende (onvoorwaardelijke) gevangenisstraf naast het voorarrest.

(Klik hier voor het eerdere artikel van Singel Advocaten over deze strafzaak over illegaal vuurwerk)

 

De uitspraak van de rechtbank Zwolle

De rechtbank heeft advocaat mr. Sander Arts gevolgd en géén verdere gevangenisstraf meer opgelegd. Ook is cliënt vrijgesproken van het bevestigen van snellont. Hieronder is een deel van het vonnis vermeld:

7.2 Het standpunt van de verdediging
De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat bij de strafbepaling rekening moet worden gehouden met de persoonlijke omstandigheden van verdachte. Hij is een huisvader, met een blanco strafblad en op geen enkel levensgebied doet zich een probleem voor. Het verzamelen van vuurwerk was zijn hobby. Hij verkeerde daarbij in een roes en had geen oog  voor wat er mis kon gaan. Toen het eenmaal misging, heeft verdachte direct openheid van zaken gegeven en berouw getoond. Op zijn initiatief heeft vervolgens een gesprek plaatsgevonden niet het slachtoffer. De raadsman heeft verder naar voren gebracht dat verdachte vreest voor een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. De dagen die hij in voorarrest heeft doorgebracht, hebben veel impact op hem gemaakt. <..> 

7.3 De gronden voor een straf of maatregel
<..>  In zijn woning (woonkamer en zolder) werd maar liefst 493 kilogram professioneel vuurwerk aangetroffen, waaronder Enkelschotsbuizen, Cobra’s en vuurpijlen  <..> Uit onderzoek naar de telefoon van verdachte bleek dat hij een Telegramaccount had en deel uitmaakte van verschillende vuurwerk(handel)groepen. Hij had er contact met grote namen in de (illegale) vuurwerkhandel en bood <periode> professioneel vuurwerk te koop aan. Uit de gesprekken komt naar voren dat het geregeld tot een koopafspraak kwam.

<..> Tijdens de zitting heeft verdachte verklaard dat hij zich pas achteraf bewust is geworden van het gevaar en de risico’s die hij heeft genomen. Dat hij hier niet eerder bij heeft stilgestaan, neemt de rechtbank hem kwalijk. De officier van justitie heeft, overeenkomstig de Richtlijn voor strafvordering vuurwerkdelicten van het Openbaar Ministerie, een onvoorwaardelijke gevangenisstraf- gevorderd. Gezien de ernst en de omvang van het bewezenverklaarde is deze strafeis alleszins begrijpelijk en passend. Desalniettemin zal de rechtbank de officier van justitie daarin niet volgen, omdat zij in het voordeel van verdachte rekening houdt met het volgende.

<..> De rechtbank heeft verder geconstateerd dat verdachte een blanco strafblad heeft. Tot slot heeft de rechtbank rekening gehouden met de proceshouding van verdachte. Zo heeft hij, nadat hij tegen de lamp is gelopen, openheid van zaken gegeven en direct afstand gedaan van al het inbeslaggenomen vuurwerk. Ook heeft op zijn initiatief een gesprek plaatsgevonden met het slachtoffer en de ouders. Hij heeft in dat gesprek zijn excuses aangeboden en die zijn door het slachtoffer aanvaard. Tijdens de zitting heeft verdachte wederom verklaard dat hij er echt heel veel spijt van heeft. Op de rechtbank maakte verdachte een terneerges lagen, maar ook oprecht berouwvolle indruk.

Vanwege voornoemde omstandigheden is naar het oordeel van de rechtbank een (grotendeels) onvoorwaardelijke gevangenisstraf, zoals geëist, niet opportuun. De rechtbank is van oordeel dat nu nog kan worden volstaan met de oplegging van de maximale taakstraf. Om recht te doen aan de ernst en de omvang van het bewezen verklaarde, maar ook en vooral om verdachte ervan te weerhouden opnieuw dergelijke gevaarzettende strafbare feiten te plegen, zal de rechtbank, naast de taakstraf, een voorwaardelijke gevangenisstraf van aanmerkelijke duur opleggen <..>

Het voorgaande brengt de rechtbank resumerend tot het oordeel dat de oplegging van een gevangenisstraf van 378 dagen, waarvan 360 dagen voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaren, en daarnaast een onvoorwaardelijke taakstraf van 240 uren passend en geboden is. De tijd die verdachte in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, moet van de gevangenisstraf worden afgetrokken. Dit brengt met zich dat verdachte niet terug hoeft naar de gevangenis.
 

Bijstand van advocaat specialist in vuurwerkzaken 

Bij zaken over illegaal vuurwerk is het verstandig direct een advocaat in te schakelen met kennis van en ervaring met vuurwerkzaken. Vaak worden in deze zaken forse werkstraffen maar zeker ook gevangenisstraffen opgelegd. Het is van belang dit zo mogelijk al in een vroeg stadium, zo mogelijk al bij het politieverhoor, bijstand te regelen. Dit kan het verschil maken tussen een vrijspraak, gevangenisstraf of werkstraf.

Over deze zaak is in de landelijke media (AD) gepubliceerd. Hier vindt u de artikelen over

 

Update 15 mei 2023: Er is door het Openbaar Ministerie geen hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak. Deze is hiermee dan ook onherroepelijk (definitief) geworden. Cliënt en het slachtoffer kunnen deze zaak dus afsluiten.

Bekijk meer van

Contact met advocaat

Een ervaren strafrechtadvocaat neemt gratis & zonder verplichtingen contact op

Advocaat vuurwerk zaken

Advocaat vuurwerk zaken

Specialist in illegaal vuurwerk

mr. S. Arts (Sander) is meer dan 24 jaar advocaat. Hij heeft als advocaat veel ervaring in zaken voor de economische politierechter en meervoudige strafkamer, waaronder vuurwerkzaken. Sander is informeel, maar ook direct. Hij laat niet over zich heen lopen, aldus zijn vele cliënten

Contactformulier

Direct gratis vrijblijvend contact met advocaat Sander Arts


Met het invullen van dit formulier accepteert u onze beperking van aansprakelijkheid en privacyregels.
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en versleuteld verzonden via SSL.
Het eerste gesprek is altijd geheel gratis en vrijblijvend.

Contactformulier advocaat mr. S. (Sander) Arts

Direct gratis vrijblijvend contact met advocaat Sander Arts


Met het invullen van dit formulier accepteert u onze beperking van aansprakelijkheid en privacyregels.
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en versleuteld verzonden via SSL.
Het eerste gesprek is altijd geheel gratis en vrijblijvend.