Lagere straf voor grote partij vuurwerk door Gerechtshof

Lagere straf voor grote partij illegaal vuurwerk bij Gerechtshof Amsterdam

Het gerechtshof Amsterdam heeft een cliënt van mr. S. Arts, advocaat in vuurwerkzaken in hoger beroep een lagere straf opgelegd dan de rechtbank eerder had gedaan. Dit voor het bezit van een zeer grote partij illegaal vuurwerk bestemde voor de handel

De strafzaak bij het Gerechtshof Amsterdam

Cliënt had Sander, advocaat in vuurwerkzaken bij Singel Advocaten Breda, ingeschakeld nadat hij door de rechtbank Amsterdam was veroordeeld tot een hoge onvoorwaardelijke gevangenisstraf.  Medeverdachten hebben hun hoger beroep ingetrokken. Cliënt heeft besloten in overleg met Sander om zijn strafzaak én de hoge straf voor te leggen aan het Gerechthof. Sander heeft de persoonlijke omstandigheden van cliënt in hoger beroep goed naar voren kunnen brengen en met een in opdracht van de verdediging opgesteld reclasseringsrapport kunnen onderbouwen.

 

De uitspraak van het Hof in hoger beroep

Het gerechtshof heeft het pleidooi van Sander op diverse punten gevolgd en een lagere straf opgelegd in beroep. De rechtbank had een gevangenisstraf voor de duur van 15 maanden waarvan 5 maanden voorwaardelijk opgelegd. Het deel aan onvoorwaardelijke gevangenisstraf is door het Hof in beroep verminderd met vijf maanden!

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het medeplegen van het opslaan en voorhanden hebben van een zeer grote hoeveelheid professioneel vuurwerk, terwijl het particulier gebruik daarvan verboden is. <..>. Voor deze opslag zijn niet de daarvoor vereiste vergunningen verleend. De opslag van vuurwerk buiten speciaal daarvoor bestemde inrichtingen brengt aanzienlijke risico’s met zich, met name in het geval van grote hoeveelheden professioneel vuurwerk. Zoals ook de rechtbank overwoog, klemt dat in de onderhavige zaak te meer, nu het vuurwerk werd opgeslagen in een loods waarin iemand woonde, waarin onder meer een straalkachel,een bromfiets en een magnetron aanwezig waren, en die gelegen was in de nabijheid van een tankstation en woningen. De verdachte heeft met zijn handelen dan ook een gevaarlijke situatie gecreëerd.

Gelet op de ernst van het bewezenverklaarde, en de zeer grote hoeveelheid vuurwerk, komt slechts een (deels ook) vrijheidsbenemende straf als passende straf in aanmerking.<..>  De verdachte heeft bewust een volwaardige bijdrage geleverd aan het bewezenverklaarde. <..> Het hof acht, alles afwegende, in beginsel een gevangenisstraf van vijftien maanden, waarvan vijf maanden voorwaardelijk, met aftrek van de tijd die de verdachte in voorarrest heeft doorgebracht, zoals door de rechtbank opgelegd, passend en geboden. Het tijdsverloop sinds het bewezenverklaarde en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, kort gezegd dat hij <..> bedrijven runt waarbinnen het personeel grotendeels afhankelijk van hem is, zullen in strafmatigende zin worden meegewogen. Het hof acht gelet daarop een groter voorwaardelijk strafgedeelte, aan de orde. <..> Het hof zal aldus overgaan tot de oplegging van een gevangenisstraf voor de duur van vijftien maanden, waarvan tien maanden voorwaardelijk, met aftrek van de tijd die de verdachte in voorarrest heeft doorgebracht en met een proeftijd van twee jaren.

 

Dummy verweer

Hoewel door het Hof een veel lagere straf is opgelegd zal aan de Hoge Raad het zogenaamde dummy verweer worden voorgelegd. 

Er is namelijk (principieel) verweer gevoerd over de onderzoeksmethode van illegaal vuurwerk. Dit wordt namelijk níet getest door politie evenmin wordt het  inwendig (destructief) onderzocht. Nu er ook dummies (dummy) worden verkocht, is het juridisch onjuist het vuurwerk alléén uitwendig te beoordelen (wegen en foto's maken met vergelijkingsrapport van het Nederlands Forensisch Instituur) en op grond hiervan tot een bewezenverklaring te komen van bezit van illegaal vuurwerk. Dit verweer wordt door rechtbanken en gerechtshoven regelmatig verworpen (klik hier voor een uitzondering in een strafzaak van mr. Sander Arts). Dit naar mening van de verdediging ten onrechte. Reden om dit in deze zaak eens aan de hogere rechter, namelijk de Hoge Raad voor te leggen!

 

Advocaat in vuurwerkzaken inschakelen

In het strafrecht is het gezegde: 'appelleren is riskeren'. Dit betekent dat hoger beroep instellen risico's heeft, namelijk ook op een hogere straf. Mogelijk dat de medeverdachten om die reden hun beroep hebben ingetrokken. Het is belangrijk dit goed met een ervaren advocaat te overleggen en je door een specialist in vuurwerkzaken te laten begeleiden, óók in hoger beroep.

Bekijk meer van

Contact met advocaat

Een ervaren strafrechtadvocaat neemt gratis & zonder verplichtingen contact op

Advocaat vuurwerk zaken

Advocaat vuurwerk zaken

Specialist in illegaal vuurwerk

mr. S. Arts (Sander) is meer dan 24 jaar advocaat. Hij heeft als advocaat veel ervaring in zaken voor de economische politierechter en meervoudige strafkamer, waaronder vuurwerkzaken. Sander is informeel, maar ook direct. Hij laat niet over zich heen lopen, aldus zijn vele cliënten

Contactformulier advocaat illegaal vuurwerk

Direct gratis vrijblijvend contact met advocaat Sander Arts


Met het invullen van dit formulier accepteert u onze beperking van aansprakelijkheid en privacyregels.
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en versleuteld verzonden via SSL.
Het eerste gesprek is altijd geheel gratis en vrijblijvend.