Vrijspraak in vuurwerkzaak in verband met Dummy verweer

Illegaal Vuurwerk dummy (dummies) verweer door Hof geaccepteerd: Vrijspraak

Het gerechtshof te 's-Hertogenbosch heeft in een strafzaak van mr. Sander Arts, vuurwerk advocaat bij Singel Advocaten, een cliënt integraal vrijgesproken van het bezit van illegaal vuurwerk. Dit op grond van het gevoerde verweer dat van 'dummies' sprake is geweest en onvoldoende is onderzocht of er wel van écht illegaal vuurwerk sprake was geweest. Deze zaak kan (grote) gevolgen hebben voor de wijze waarop in de praktijk door politie vuurwerk wordt onderzocht.

Vuurwerk Advocaat mr Sander Arts: Dummy verweer illegaal professioneel vuurwerk

In deze strafzaak werd onze cliënt verdacht van het bezit van illegaal vuurwerk (F4/Categorie 3). Dit vuurwerk zou zijn besteld op internet via de bomba shop. 

 

Verweer in eerste aanleg bij om hoorgesprek en poltierechter

In eerste aanleg heeft verdachte aangegeven dat het vuurwerk dummies zijn geweest. Nu het vuurwerk níet inhoudelijk was onderzocht, heeft advocaat Sander aangevoerd dat sepot (en later vrijspraak) diende te volgen. De gangbare manier van het onderzoeken van strafzaken is immers naar zijn mening ontoereikend, zeker als hier verweer op wordt gevoerd. Hij maakte hierbij ter zitting de vergelijking van onderzoek in drugs zaken. Als de politie een partij wit poeder in beslag neemt kan men óók niet zonder inhoudelijk/destructief onderzoek iemand veroordelen voor bezit van cocaïne bijvoorbeeld. In vuurwerkzaken volstaat men doorgaans met een visuele beoordeling voor een vuurwerkexpert bij politie, waarbij men een rapport van het NFI (Nederlands Forensisch Instituut) bijvoegt waaruit eerder onderzoek blijkt van 'vergelijkbaar vuurwerk'. Echter sloot deze gebruikelijke en gangbare praktijk volgens mr. Arts níet uit dat níet van illegaal vuurwerk sprake was. Verzocht is het vuurwerk alsnog deugdelijk (en destructief/inhoudelijk) te onderzoeken, maar dat was door vernietiging niet meer mogelijk.

 

Standpunt Openbaar Ministerie

Het openbaar ministererie vond tot in hoger beroep dat dit verweer niet op zou gaan, omdat dit (laatdunkend door de advocaat generaal genoemd) 'het Sander Arts dummy verweer' onaanaannemelijk zou zijn. Ook al zou het vuurwerk niet zijn onderzocht inhoudelijk, zou evident zijn dat het (daadwerkelijk) om illegaal professioneel vuurwerk zou gaan.

 

Het gerechtshof accepteert over het dummy verweer van mr. Sander Arts:

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat de verdachte van het primair en subsidiair tenlastegelegde dient te worden vrijgesproken. De verdediging heeft daartoe aangevoerd dat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is dat het op vuurwerk gelijkend materiaal dat in de woning van verdachte is aangetroffen professioneel vuurwerk is. De verdachte heeft verklaard dat sprake was van dummy's hetgeen bevestiging vindt in de door hem overgelegde bestelbon. uit het aanvullend proces-verbaal van bevindingen volgt dat het aangetroffen materiaal alleen is onderzocht op uiterlijke kenmerken. Dummy's zien er zo echt mogelijk uit. Er is geen nader onderzoek verricht naar de inhoud van de inbeslaggenomen voorwerpen, zodat niet met zekerheid kan worden gezegd dat het ging om professioneel vuurwerk.

Het hof is, anders dan de advocaat-generaal en met de verdediging, van oordeel dat uit het onderzoek ter terechtzitting onvoldoende feiten en omstandigheden naar voren zijn gekomen om met voldoende mate van zekerheid te kunnen concluderen dat de verdachte zich, al dan niet tezamen en in vereniging met een of meer anderen, schuldig heet gemaakt aan het hem primair danwel subsidiair tenlastegelegde. Het hog overweegt daatoe als volgt. <..>

Het hof is van oordeel dat, mede gelet op de verklaring die de verdachte op <..> bij de politie heeft afgelegd, in beginsel kon worden volstaan met een onderzoek op de uiterlijke kenmerken van de in beslag genomen voorwerpen, zoals te doen gebruikelijk is. het hof stelt vast dat de verdachte voor het eerst op X heeft verklaard dat d ein beslag genomen voorwerpen geen (professioneel) vuurwerk zijn, maar dummy's. Deze verlaring heeft de verdachte op de terechtzittingen in hoger beroep van X en X herhaald. Hij heeft voorts verklaard dat de bestelling door een vriend is gedaan en, zo begrijpt het hof, die vriend dus kennelijk dummy's heeft besteld <..>

Onder deze omstandigheden kan het hof niet met voldoende zekerheid vaststellen dat de onder de verdachte in beslag genomen voorwerpen dienen te worden geclassificeerd als professioneel vuurwerk.

 

Gevolgen voor rechtspraktijk en hulp van vuurwerk advocaat

Het is de vraag welke gevolgen deze uitspraak gaat hebben voor de rechtspraktijk én de wijze waarop vuurwerk dient te worden onderzocht. Duidelijk is dat politie én openbaar ministerie niet (laat staan: altijd) kan volstaan met het maken van foto's en het wegen van het (vermeende) illegale vuurwerk. Wel is van belang dat een 'dummy verweer' en/of als mogelijk geen sprake is van daadwerkelijk illegaal vuurwerk tijdig en goed onderbouwd wordt gevoerd in overleg met een ervaren vuurwerk advocaat. In deze zaak lijkt het Hof waarde toe te kennen aan het eerder innemen van dit standpunt én speelde een bon van de bombashop waarop het woord 'dummy' was te lezen. Anderzijds is zeker niet uitgesloten (en dat is ook de mening van advocaat mr. Sander Arts), dat het aan justitie is vuurwerk beter te onderzoeken, zéker als een terzake relevant verweer wordt gevoerd.

Onduidelijk op dit moment is of beroep in cassatie wordt ingesteld door het openbaar ministerie,

Update: Er is géén beroep in cassatie ingesteld, deze uitspraak is dan ook onherroepelijk geworden.

Als u wordt verdacht van bezit of handel in illegaal vuurwerk kunt u onderstaand contactformulier invullen

Bekijk meer van

Contact met advocaat

Een ervaren strafrechtadvocaat neemt gratis & zonder verplichtingen contact op

Advocaat vuurwerk zaken

Advocaat vuurwerk zaken

Specialist in illegaal vuurwerk

mr. S. Arts (Sander) is meer dan 24 jaar advocaat. Hij heeft als advocaat veel ervaring in zaken voor de economische politierechter en meervoudige strafkamer, waaronder vuurwerkzaken. Sander is informeel, maar ook direct. Hij laat niet over zich heen lopen, aldus zijn vele cliënten

Ervaringen van klanten

Gemiddelde score

★★★★★ ☆☆☆☆☆ (233 beoordelingen)
  • Als je een advocaat zoekt die echt verstand heeft wat hij of zij doet, is dit een aanrader ... Lees meer
    ★★★★★ ☆☆☆☆☆
    Blanquito 91
  • Supersnel geholpen duidelijke taal ... Lees meer
    ★★★★★ ☆☆☆☆☆
    Edgar M.

Contactformulier advocaat mr. S. (Sander) Arts

Direct gratis vrijblijvend contact met advocaat Sander Arts


Met het invullen van dit formulier accepteert u onze beperking van aansprakelijkheid en privacyregels.
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en versleuteld verzonden via SSL.
Het eerste gesprek is altijd geheel gratis en vrijblijvend.