Advocaat voor witwassen

schuldwitwassen, opzetwitwassen

Witwassen houdt kortgezegd in dat iemand de herkomst van het criminele goed (of geld) verhult, dus aan het zicht onttrekt. Dit gebeurt met de intentie om crimineel vermogen te kunnen uitgeven wat met een strafbaar feit is verdiend, zonder dat dit (eenvoudig) an worden opgemerkt door de opsporingsdiensten (politie) zodat dit in beslag wordt genomen.

Schuldwitwassen en opzetwitwassen

Witwassen bestaat in twee vormen, schuldwitwassen en opzetwitwassen. Ook als u opzettelijk gebruik maakt van een gestolen zaak, kunt u van witwassen worden beschuldigd. Bij opzetwitwassen wist een verdrachte dat het geld of de zaak (middelijk of onmiddellijk) van een misdrijf afkomstig was. Bij schuldwitwassen had hij dat moeten weten.  Het gaat dan om een redelijke mate van schuld; niet elke onnozelheid of onzorgvuldigheid leidt tot een verwijtbare mate van schuld voor witwassen. Er is veel rechtspraak over witwassen en over de mate van schuld en wetenschap kunnen wij als verdediging het nodige voor u aanvoeren.

 

Gewoontewitwassen

Als u van witwassen een gewoonte maakt, dus het vaker pleegt met een bepaald (gewoonte)patroon, dan kunt u worden veroordeeld voor gewoontewitwassen. Hierop staat een zwaardere straf, omdat het niet bij een enkele keer is gebleven. Zeker als sprake is van medeplegen en/of een groep van verdachten die een crimineel samenwerkingsverband vormen, kan sprake zijn van een eis tot een langdurige gevangenisstraf.

 

Straf voor witwassen

Op witwassen staan forse straffen. Bij grotere bedragen en gewoontewitwassen is een gevangenisstraf niet uitgesloten. Justitie neemt dit hoog op, mede omdat een speerpunt het aanpakken van de georganiseerde misdaad (‘de onderwereld) is.  Juist het vermengen van crimineel vermogen met legaal vermogen maakt het voor de opsporingsdiensten lastig misdrijven te vinden en aan te pakken. Ook internationaal is er een verplichting om deze misdrijven serieus aan te pakken (zoals het verdrag inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven en de financiering van terrorisme). Een verdenking van witwassen moet dus serieus worden genomen en het inschakelen  van een deskundig advocaat in een dergelijke strafzaak is van belang.

 

Advocaat voor witwassen

Als u wordt verdacht van witwassen is het verstandig direct een ervaren advocaat in te schakelen. Bij het vermoeden van witwassen wordt van een verdachte in de jurisprudentie (rechtspraak) namelijk verlangd dat hij een verklaring geeft voor de herkomst van het geld of de zaak die van misdrijf afkomstig. Het volstaat dus niet (meer) om u eenvoudig altijd u op uw zwijgrecht te beroepen. Het gaat dan om een verklaring die ' concreet, enigszins verifieerbaar en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijk is'. Kortom: Van een verdachte en de verdediging wordt het nodige verwacht. Het kan verstandig zijn al in een vroeg stadium van de strafzaak een aannemelijke verklaring te geven voor de herkomst van geld of de zaak.

Had u daarbij wel voldoende (juridische) zeggenschap over het voorwerp om van witwassen te kunnen spreken? Is er wel sprake van een voldoende verhullingsactiviteiten? Is er sprake van een enkele of meerdere bankoverboekingen en kan een verdachte, als hij het goed zelf uit misdrijf heeft verkregen wel schuldig worden verklaard voor witwassen? Het enkele bewaren van een goed of geld door verdachte zelf lijkt daarvoor niet per definitiet voldoende. Het bewaren van een gestolen goed in andermans kluis kan daarvoor wel weer de doorslag geven..

Er sprake van diverse wetgeving en rechtsontwikkelingen, waarvoor het inschakelen van een deskundige belangrijk is. De gevolgen van een veroordeling kunnen groot zijn: Niet alleen krijgt de verdachte dan een aantekening van witwassen op zijn documentatie (strafblad), maar ook is het niet uitgesloten dat u te maken krijgt met een zogenaamde ontnemingsvordering. Ook kan het geld of goed, als dat al in beslag is genomen, eventueel worden verbeurd verklaard of onttrokken aan het verkeer. Kortom: U krijgt het dan niet meer terug en de staat krijgt het in handen.

Klik hier voor gratis & vrijblijvend contact met een ervaren strafrechtadvocaat

 

Tomzitting witwassen

Bij lichtere vormen van witwassen kunt u worden opgeroepen om te verschijnen bij een tomzitting. Dit is een gesprek met de Officier van Justitie, waarbij u een straf wordt aangeboden om niet voor de rechter te hoeven verschijnen. Dit kan een stevige werkstraf zijn, maar ook schadevergoeding en betaling van een gesteld bedrag aan verkregen voordeel (wederrechtelijk verkregen voordeel) is mogelijk. Bij een OM-Zitting  voor witwassen is het verstandig hier niet alleen naar toe te gaan en een deskundige advocaat mee te nemen. U krijgt bij acceptatie gewoon een Strafblad (aantekening). En regelmatig merken wij als advocaat dat een sepot mogelijk is, nadat wij de zaak juridisch hebben bepleit. Ook wordt regelmatig onvoldoende rekening gehouden naar onze mening met ‘ zwaktes’  in het strafsdossier,  kortom met uw belangen, zodat een zwakke zaak – die bij de rechter tot een vrijspraak zou hebben geleid – in het voortraject met een strafoplegging door het Openbaar Ministerie wordt afgedaan. Een strafoplegging waar nog geen onafhankelijk rechter naar heeft gekeken! Laat dus altijd een ervaren strafrechtadvocaat uw zaak beoordelen, voordat u een tomzitting voor witwassen ingaat, met alle strafrechtelijke en financiële gevolgen van dien.

Wij hebben enkele gegevens nodig om contact op te nemen

Gratis vrijblijvend contact met een advocaat


Met het invullen van dit formulier accepteert u onze beperking van aansprakelijkheid en privacyregels.
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en versleuteld verzonden via SSL.
Het eerste gesprek is altijd geheel gratis en vrijblijvend.

Actualiteit witwassen

Auteur
Onderwerp

Wat is Witwassen?

Witwassen wat is dat?

Singel Advocaten legt uit: Witwassen

Advocaat mr. Sander Arts over schuldwitwassen en opzetwitwassen

Contact met advocaat

Een ervaren strafrechtadvocaat neemt gratis & zonder verplichtingen contact op

Ervaring van onze klanten

Gemiddelde score

★★★★★ ☆☆☆☆☆ (311 beoordelingen)
  • Super goede advocaten die ik aan iedereen zou aanbevelen! ... Lees meer
    ★★★★★ ☆☆☆☆☆
    Karima B.
  • Enorm veel gehad aan de bijstand van de advocaat ... Lees meer
    ★★★★★ ☆☆☆☆☆
    Darryl C