Witwassen van € 767.540,00

Witwassen van € 767.540,00 rechtbank breda

De rechtbank Breda heeft op 24 oktober 2018 uitspraak gedaan in een zaak over witwassen.

Witwassen van € 767.540,00

Op 24 oktober 2018 heeft de rechtbank Breda uitspraak gedaan in een zaak over witwassen van een contant geldbedrag van € 767.540,00.

 

Feiten en omstandigheden

Op 18 mei 2015 heeft er een doorzoeking plaatsgevonden in de woning van de verdachte in verband met een gewapende overval op de Albert Heijn. Op de zolderverdieping van de woning is een dichtgeknoopte plastic vuilniszak aangetroffen, waarin vele bankbiljetten zijn aangetroffen verpakt in huishoudfolie. Na het tellen van de bankbiljetten blijkt dat het om een totaalbedrag van € 767.540,00 aan contant geld gaat. De verdachte (vader) woont samen met zijn zoon (medeverdachte) en moeder in de woning. De zolderverdieping is van de zoon. De verdachte heeft verklaard dat hij niet werkt, geen werk heeft en ook geen uitkering heeft. Hij geeft aan dat alleen zijn vrouw werkt en dat zij net kunnen rondkomen. De verdachte wordt verdacht van het medeplegen van witwassen van het contante geldbedrag.

 

Standpunt advocaat Breda

De advocaat van de verdachte stelt ten overstaan van de rechtbank Breda dat de verdachte een concrete, min of meer verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring heeft gegeven over de herkomst van het geld. De strafrechtadvocaat stelt dat het Openbaar Ministerie met het onderzoek niet voldoende heeft aangetoond dat met voldoende mate van zekerheid kan worden uitgesloten dat het geld een legale herkomst heeft.

 

Oordeel rechtbank Breda

De rechtbank Breda stelt voorop dat het voor een veroordeling van witwassen vereist is dat vaststaat dat het geld afkomstig is uit enig misdrijf. De aanwezige beschikbare bewijsmiddelen leiden niet tot het oordeel dat er een rechtstreeks verband is te leggen tussen het geldbedrag en een bepaald misdrijf. De rechtbank Breda diende vervolgens de vraag te beantwoorden of het op grond van feiten en omstandigheden niet anders kan zijn dan dat het geldbedrag uit enig misdrijf afkomstig is. De verdachte kan de herkomst van het geld niet verklaren met gegevens uit legaal inkomen. De verdachte heeft aangegeven geen inkomen te hebben, enkel zijn vrouw heeft inkomen, maar uit die enkele geldstoom kan het grote contante geldbedrag niet worden verklaard.

De rechtbank Breda is van oordeel dat gelet op de wijze waarop het geld was opgeslagen en de grote coupures waaruit het geldbedrag bestond, er een vermoeden van witwassen tegen de verdachte is gerechtvaardigd. Criminaliteit gaat immers vaak gepaard met grote hoeveelheden contant geld, vaak ook in grote coupures, zoals hier het geval.

 

Verklaring van de herkomst van het geld

De verdachte heeft over de herkomst van het geld verklaard dat het geld toebehoort aan medeverdachte, die het geld zou hebben verdiend met zijn coffeeshop. De verdachte en de medeverdachte hebben echter wisselende en onderling tegenstrijdige verklaringen afgelegd, waardoor de rechtbank Breda de alternatieve verklaring van de verdachte ten aanzien van de herkomst van het geldbedrag niet aannemelijk acht. De verdachte stelt onder meer dat de gevonden biljetten van € 500,00 uit de coffeeshop afkomstig zijn, wat door de medeverdachte is bevestigd. Uit de boekhouding van de coffeeshop van de medeverdachte blijkt dat er op de kasboekformulieren geen ruimte aanwezig is om ontvangen bankbiljetten van € 500,00 aan te geven, er staat daarop ook niet vermeld dat zulke biljetten in ontvangst zijn genomen. De medeverdachte heeft verklaard dat hij weleens biljetten wisselde op verzoek van klanten. De rechtbank Breda vindt dit geen geloofwaardige verklaring, gelet op het grote aantal aangetroffen geldbiljetten van € 500,00. Eveneens is de verklaring niet controleerbaar.

Al met al acht de rechtbank Breda wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte en medeverdachte een contant geldbedrag van € 767.540,00 voorhanden hebben gehad, waarvan de verdachte wist dat het geld uit enig misdrijf afkomstig was. De verdachte heeft zich dan ook schuldig gemaakt aan het medeplegen van witwassen.

 

Strafoplegging door rechtbank Breda

In beginsel levert witwassen van een dergelijk geldbedrag een gevangenisstraf op voor de duur van 18 tot 24 maanden. Nu er echter niet van een specifieke frauduleuze context is gebleken, is de rechtbank Breda van oordeel dat een gevangenisstraf voor de duur van 15 maanden voldoende is. Daarnaast is er echter een overschrijding van de redelijke termijn. Op 18 mei 2015 is het geldbedrag in de woning van de verdachte aangetroffen, terwijl de rechtbank Breda pas op 24 oktober 2018 uitspraak heeft gedaan. Al met al veroordeelt de rechtbank de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden, met aftrek van de tijd die de verdachte in voorarrest heeft doorgebracht.

 

Advocaat Breda witwassen

Deze zaak is een goed voorbeeld van het feit dat witwassen zwaar wordt bestraft. Indien u zelf wordt verdacht van witwassen kunt u zich laten bijstaan door een ervaren advocaat in Breda. De advocaat zal uw processtukken opvragen om een goed en sterk verweer te kunnen voeren. De strafrechtadvocaat zal voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, bereiken. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren advocaat in Breda voor witwassen direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk en op basis van pro deo.

Geschreven door

Op

Bekijk meer van

Contact met advocaat

Een ervaren strafrechtadvocaat neemt gratis & zonder verplichtingen contact op