Ervaren advocaat huiselijk geweld

Huiselijk geweld betekent dat er geweld wordt gepleegd tegen een familielid in huiselijke kring. het kan gaan om psychisch geweld (lichamelijk) maar ook psychisch geweld wordt door het Openbaar Ministerie meegenomen. Het geweld  kan  tegen een partner zijn of tegen de kinderen. Huiselijk geweld is een speerpunt van Justitie; Zaken worden bijna altijd vervolgd (voor de Politierechter gebracht) en forse strafeisen worden neergelegd. Maar  wordt tegelijkertijd ingezet op hulpverlening

 

Straf huiselijk geweld en straatverbod/contactverbod

De straf voor huiselijk gewest is fors. Bijna altijd worden minstens een werkstraf opgelegd van langere duur en bij zware zaken of herhaling is gevangenisstraf niet uitgesloten. Het is een speerpunt van Justitie. 

Aan een voorwaardelijke straf kan een voorwaarde worden verbonden, zoals bijvoorbeeld een contactverbod met het slachtoffer of zelfs een straatverbod. Als u deze voorwaarde dan overtreedt, dan wordt de voorwaardelijke straf (stok achter de deur) omgezet naar een onvoorwaardelijke straf. Dit wordt doorgaans opgelegd als overduidelijk het slachtoffer of aangever geen enkel contact meer wil en er signalen zijn dat een voorwaardelijke straf nodig is om dit te bereiken.

De eis van de Officier van Justitie voor huiselijk geweld is vrijwel altijd minstens een taakstraf (bij mishandeling). Als er sprake is van licht letsel komen voorwaardelijke gevangenisstraffen in zich en bij zwaarder letsel, recidive of situaties van lange of ernstige duur is ook een gevangenisstraf eis niet uitgesloten (op recidive en zwaarder letsel staat bijvoorbeeld een strafvoorstel aan de rechter van vier maanden gevangenisstraf onvoorwaardelijk).

Bij verdenking vindt vaak een aanhouding en inverzekeringstelling (voorlopige hechtenis). In die periode wordt ook een eventuele tijdelijke uithuisplaatsing geregeld en gezien of hulpverling kan worden ingezet. Gezien de ernst van het feit en de harde aanpak van justitie is het belangrijk zo spoedig mogelijk een advocaat in te schakelen bij huiselijk geweld . Daarbij is een eenmaal afgelegde verklaring later niet of heel lastig weer in te trekken. Vaak is sprake van een emotionele situatie waarin een verdachte zich bevindt, zodat de gevolgen van het afleggen van een (al dan niet bekennende) verklaring lastig kunnen worden overzien. Als u het formulier invult neemt een ervaren strafrechtadvocaat voor huiselijk geweld vrijblijvend contact met u op.

 

Tijdelijke uithuisplaatsing bij huiselijk geweld

Op grond van de wet tijdelijk huisverbod, kan de burgemeester besluiten een verdachte van huiselijk geweld (tijdelijk) uit huis te plaatsen. U krijgt dan - meestal van de hulpofficier van justitie - een verbod uitgereikt. U mag dan - doorgaans 10 dagen - de woning niet in. Het betreft een bestuursrechtelijke maatregel, die wordt opgelegd ook al bent u nog niet bij de strafrechter geweest. Er hoeft niet eens sprake te zijn van (daadwerkelijk) gepleegde strafbare feiten! Als dit verbod wordt overtreden kan een gevangenisstraf van maximaal twee jaren worden opgelegd. Maar ook een taakstraf is mogelijk. Deze maatregel staat los van de wil van de aangever of slachtoffer in een strafzaak.

Tijdens de huisuitzetting wordt vaak gekeken of hulpverlening in het gezin kan worden ingezet om het geweld te doorbreken. Wij constateren overigens dat vaak sprake is van geweld van beide personen; het is belangrijk dat wij als advocaat dit goed aan de rechter voorleggen, want dat zet wel een ander beeld op de zaak. Hulpverlening kan daarbij helpen de situatie op te lossen en daarmee ook een straf op de zitting te laten verlagen.

 

Verlenging tijdelijke uithuisplaatsing

Verlenging is mogelijk van de uithuisplaatsing door de burgemeester. Dit mag alleen als er een ernstig vermoeden is dat de dreiging van het gevaar nog aanwezig is. Uitgangspunt is dat dit niet gebeurt, tenzij de dreiging aanwerzig is. Dit besluit moet ook goed worden gemotiveerd en er moet van concrete aanwijzingen (signalen) sprake zijn. Zeker bij een verlenging is het dan ook verstandig een advocaat in te schakelen om zo mogelijk bezwaar te maken tegen deze maatregel en eventueel een voorlopige voorziening (kort geding) te starten.

 

Melding AMK bij geweld tegen kinderen

Bij vermoedens van geweld tegen kinderen wordt altijd melding gedaan bij het Algemeen Meldpunt Kindermisbruik (AMK) die op grond daarvan zo nodig een onderzoek zal instellen.

Wij hebben enkele gegevens nodig om contact op te nemen

Gratis vrijblijvend contact met een advocaat


Met het invullen van dit formulier accepteert u onze beperking van aansprakelijkheid en privacyregels.
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en versleuteld verzonden via SSL.
Het eerste gesprek is altijd geheel gratis en vrijblijvend.

Contact met advocaat

Een ervaren strafrechtadvocaat neemt gratis & zonder verplichtingen contact op

Ervaring van onze klanten

Gemiddelde score

★★★★★ ☆☆☆☆☆ (311 beoordelingen)
  • Super goede advocaten die ik aan iedereen zou aanbevelen! ... Lees meer
    ★★★★★ ☆☆☆☆☆
    Karima B.
  • Enorm veel gehad aan de bijstand van de advocaat ... Lees meer
    ★★★★★ ☆☆☆☆☆
    Darryl C