Zwaar mishandelen van ex-minnaar vrouw leidt tot lange gevangenisstraf

Zwaar mishandelen van ex-minnaar vrouw leidt tot lange gevangenisstraf

Op 2 mei 2018 heeft de rechtbank Breda uitspraak gedaan in een zaak over zware mishandeling.

Zwaar mishandelen van ex-minnaar vrouw leidt tot lange gevangenisstraf

De verdachte stond in deze zaak terecht voor zware mishandeling met voorbedachte raad. De verdachte werd er immers van verdacht dat hij de woning van de eerdere minnaar van zijn vrouw is binnengedrongen met de huissleutel die zijn vrouw nog in haar bezit had. Vervolgens heeft de verdachte de minnaar zwaar mishandeld door meermalen met een boksbeugel op het hoofd en andere lichaamsdelen van het slachtoffer te slaan, terwijl hij latex handschoenen droeg. De verdachte stond daarnaast terecht voor het bezit van een boksbeugel.

 

Standpunt advocaat zware mishandeling Breda

De strafrecht advocaat stelt het navolgende. Het slachtoffer geeft aan schouderklachten te hebben. De strafrechtadvocaat stelt hiertoe dat het slachtoffer deze klachten al had voordat het geweldsincident heeft plaatsgevonden en daarvoor al onder behandeling was. Daarnaast is er sprake van een peesinscheuring bij het slachtoffer. De advocaat stelt dat het medisch gezien niet mogelijk is dat de peesinscheuring bij het slachtoffer het gevolg is van een plotselinge inwerking van buitenaf. De verdachte heeft verklaard dat hij enkel op het hoofd van het slachtoffer heeft geslagen en niet op andere lichaamsdelen, waardoor het volgens de strafrechtadvocaat niet mogelijk is om te bewijzen dat het slachtoffer de peesinscheuring heeft opgelopen als gevolg van het geweldsincident.  Tot slot geeft de advocaat aan dat de verdachte de intentie had om met het slachtoffer te praten, waardoor niet bewezen kan worden dat de verdachte na kalm beraad en rustig overleg (vereisten voor voorbedachte raad) met de boksbeugel heeft geslagen.

 

Oordeel rechtbank Breda

De rechtbank Breda acht, gelet op de bewijsmiddelen, wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. De rechtbank Breda stelde zich vervolgens de vraag of er sprake was van voorbedachte raad. De rechtbank in Breda stelt dat de verdachte met de sleutel van de woning van het slachtoffer, met latex handschoenen en met een boksbeugel naar het huis van het slachtoffer is gereden, waar hij vervolgens een tijdje voor de woning heeft gepost. Vervolgens is hij, met de handschoenen aan, naar de slaapkamer gegaan waar het slachtoffer zich op het bed bevond en zonder dat hij actie kon ondernemen heeft de verdachte met de meegenomen boksbeugel geslagen op het hoofd en op andere lichaamsdelen van het slachtoffer. De rechtbank Breda oordeelt dat uit deze feiten en omstandigheden kan worden afgeleid dat de verdachte het vooropgezette plan had om het slachtoffer met de boksbeugel te slaan en hem zwaar lichamelijk letsel te bezorgen. De rechtbank Breda is dan ook van oordeel dat de verdachte met voorbedachte raad heeft gehandeld en acht zware mishandeling met voorbedachte raad wettig en overtuigend bewezen. Ook het bezit van de boksbeugel wordt wettig en overtuigend bewezen.

De rechtbank Breda veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden en tot betaling van een bedrag van € 12.600,00, ter zake van materiele en immateriële schade.

 

Advocaat Breda zware mishandeling

Indien u zelf wordt verdacht van zware mishandeling kunt u zich laten bijstaan door een ervaren advocaat in Breda. De advocaat zal uw processtukken opvragen om een goed en sterk verweer te kunnen voeren. De strafrechtadvocaat zal voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, bereiken. Indien u het contactformulier invult neemt een ervaren advocaat in Breda voor zware mishandeling direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk en op basis van pro deo.

Geschreven door

Op

Bekijk meer van

Contact met advocaat

Een ervaren strafrechtadvocaat neemt gratis & zonder verplichtingen contact op