Witwassen wordt bestraft met € 10.000 boete

Witwassen wordt bestraft met € 10.000 boete

De rechtbank Breda heeft op 18 mei 2018 uitspraak gedaan in een zaak over witwassen.

Witwassen wordt bestraft met € 10.000 boete

De verdachte in deze zaak stond voor de rechtbank Breda terecht voor witwassen. Hij werd er immers van verdacht dat hij € 26.120,00 heeft witgewassen. Tijdens een doorzoeking in de woning van de verdachte is in een kledingkast in een koffer onder kleding een zak aangetroffen met daarin bankbiljetten ter waarde van € 16.120,00. Eveneens werd in de woning een bundel geld aangetroffen ter waarde van € 10.000,00.

 

Oordeel rechtbank Breda

De verdachte heeft verklaard dat zijn broer hem gevraagd had of hij geld voor hem wilde bewaren. De verdachte geeft aan dat het geld dat in zijn woning is aangetroffen dan ook van hem was, dit betreft een bedrag van ruim € 25.000,00. Verder heeft de verdachte verklaard dat zijn broer geen baan had en van een bijstandsuitkering leefde. De rechtbank Breda wijst op telefoongesprekken tussen de verdachte en zijn broer, waaruit geconcludeerd kan worden dat de verdachte het geld bewaarde en ook min of meer beheerde. Tussen hen werd gesproken over het storten van geld van de broer door de verdachte. In een telefoongesprek tussen de verdachte en zijn broer heeft de broer aan de verdachte verteld dat hij geld nodig had om knippers te betalen en er wordt in het telefoongesprek gesproken over drogen, de prijs, gewicht, nat of droog en waar het wordt gedroogd. De rechtbank Breda oordeelt dat uit de inhoud van dit telefoongesprek kan worden geconcludeerd dat de broer het heeft over het oogsten dan wel kweken van hennep.

Al met al oordeelt de rechtbank Breda dat de verdachte het geldbedrag in bewaring heeft gehad, terwijl hij wist dat het van een misdrijf afkomstig was. De rechtbank Breda acht dan ook wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte samen met zijn broer een bedrag van € 26.120,00 heeft witgewassen.

 

Standpunt strafrechtadvocaat

De advocaat van de verdachte heeft de rechtbank verzocht om bij de strafoplegging rekening te houden met het feit dat de verdachte een vaste en goede baan heeft en dat een veroordeling nadelige gevolgen kan hebben bij het verkrijgen van een visum. Ook stelt de advocaat dat de verdachte geen enkel financieel gewin heeft gehad. De advocaat stelt dat de verdachte het geld enkel voor zijn broer heeft bewaard en dat hij nu dreigt te worden meegetrokken in de criminele activiteiten van zijn familieleden.

 

Strafoplegging rechtbank Breda

De rechtbank Breda oordeelt dat volgens oriëntatiepunten een gevangenisstraf passend is van ongeveer drie maanden ten aanzien van dit gepleegde feit. De rechtbank Breda houdt ten gunste van de verdachte rekening met overschrijding van de redelijke termijn waarin de verdachte had moeten worden berecht. Daarnaast volgt de rechtbank het standpunt van de advocaat en houdt rekening met de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, waarbij rekening wordt gehouden met het feit dat de baan van de verdachte in gevaar komt bij het opleggen van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf of taakstraf. Ook betrekt de rechtbank Breda het feit dat de verdachte een geheel blanco strafblad heeft bij de veroordeling. Al met al veroordeelt de rechtbank Breda de verdachte tot een geldboete van € 10.000,00.

 

Strafrechtadvocaat witwassen Breda

Deze zaak is een goed voorbeeld van het feit dat een advocaat ook kan zorgen voor een zo laag mogelijke straf, indien het onomstotelijk vaststaat dat de strafbare feiten zijn begaan. Indien u zelf wordt verdacht van witwassen kunt u zich laten bijstaan door een ervaren advocaat in Breda. De advocaat zal uw processtukken opvragen om een goed en sterk verweer te kunnen voeren. De strafrechtadvocaat zal voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, bereiken. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren advocaat in Breda voor witwassen direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk en op basis van pro deo.

Geschreven door

Op

Bekijk meer van

Contact met advocaat

Een ervaren strafrechtadvocaat neemt gratis & zonder verplichtingen contact op