Werkstraf veroorzaken ernstig verkeersongeval Tilburg

Werkstraf voor verkeersongeval Tilburg opgelegd door rechtbank Breda

De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft een cliënt van verkeersrecht advocaat mr. Sander Arts veroordeeld tot een werkstraf. De Officier van Justitie had een onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist en een langdurige ontzegging van de rijbevoegdheid

Het verkeersongeval met zwaar letsel

Cliënt werd verdacht van het veroorzaken van een ernstig verkeersongeval op de A65 bij Berkel Enschot. Door met hoge snelheid en onze invloed van alcohol tegen een ander auto te botsen. Hierbij zou zwaar lichamelijk letsen zijn ontstaan bij meerdere slachtoffers en zou cliënt volgens het Openbaar Ministerie roekeloos hebben gereden. Dat is de zwaarste schuldgradatie voor het veroorzaken van een verkeersongeluk.

 

Mate van Schuld; roekeloos rijgedrag of aanzienlijk onvoorzichtig?

Sander Arts, verkeersrecht advocaat bij Singel Advocaten Breda, heeft verdachte in de strafzaak bijgestaan. Sander heeft bepleit dat er geen sprake was van roekeloos rijgedrag, maar van rijgedrag dat aanmerkelijk onvoorzichtig kan worden genoemd. Dit is van belang voor de mate (ernst) van schuld en ook voor de hoogte van een eventueel op te leggen straf.

De rechtbank heeft de verdediging gevolgd en verdachte vrijgesproken voor roekeloos rijgedrag.

In deze zaak gaat het om het schenden van voor de verkeersveiligheid zeer belangrijke verkeersregels, te weten een forse overschrijding van de maximum snelheid en het door verdachte besturen van zijn auto na gebruik van (veel) meer alcohol dan is toegestaan. Nu
echter, bij gebrek aan een volledige verkeersongevallenanalyse en gebrek aan voldoende herinnering bij verdachte en de slachtoffers omtrent de toedracht, niet is komen vast te staan wat de aanleiding en precieze feitelijke toedracht van het ongeval is geweest, is er onvoldoende bewijs aanwezig om vast te kunnen stellen of het gedrag van verdachte op het moment van het ongeval kan worden aangemerkt als een overtreding van artikel 5a WVW. Meer in het bijzonder kan de rechtbank onvoldoende vaststellen dat het opzet van verdachte gericht was zowel op het schenden van de verkeersregels als op het in ernstige mate schenden van de verkeersregels. Met inachtneming daarvan komt de rechtbank niet tot een bewezenverklaring van roekeloosheid. Verdachte zal van dit onderdeel van de
tenlastelegging worden vrijgesproken.

 

Het letsel van de slachtoffers; geen zwaar letsel 

Volgens het Openbaar Ministerie was sprake van zwaar lichamelijk letsel, geen lichter letsel, namelijk letsel dat een tijdelijke verhindering in de dagelijkse bezigheden met zich meebrengt. De verdediging heeft beleit dat er weliswaar sprake was van een ernstig ongeval met naar letsel voor betrokkenen, maar dat dit juridish geen zwaar lichamelijk letsel oplevert. Hiervoor was onvoldoende vastgesteld over de aard-en ernst van het letsel

De rechtbank heeft ook hierin advocaat arts gevolgd en de lichtere letselgradatie bewezen verklaard.

 

De straf voor het veroorzaken van het verkeersongeval

De officier van justite heeft gevraagd verdachte een forse gevangenisstraf op te leggen en een lange ontzegging van de rijbevoegdheid (rijverbod). De verdediging heeft voorgesteld een taakstraf op te leggen tezamen met een voorwaardelijke gevangenisstraf. Dit mede gezien de grote gevolgen die het verkeerosngeval ook voor cliënt had gehad, de persoonlijke omstandigheden die tot het delict hebben geleid en de strafrechtelijke mediation die had plaatssgevonden op initiaitief van verdachte met de slachtoffers. 

De rechtbank heeft advocaat Sander Arts hierin gevolgd en alleen een taakstraf opgelegd en géén onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

De officier van justitie vordert dat verdachte ter zake van de bewezen geachte feiten, waarbij de officier van justitie is uitgegaan van roekeloos rijgedrag, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaren. Daarnaast vordert de officier van justitie de oplegging van een ontzegging van de rijbevoegdheid van drie jaren met aftrek van de tijd dat het rijbewijs van verdachte reeds is ingehouden. De officier van justitie heeft in haar eis enerzijds rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van verdachte en anderzijds met de hoge snelheid waarmee verdachte heeft gereden en het forse alcoholgehalte dat bij hem gemeten is.

De verdediging heeft verzocht rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden van
verdachte en bepleit te volstaan met een taakstraf een voorwaardelijke gevangenisstraf en een ontzegging van de rijbevoegdheid.

Verdachte heeft zich opengesteld richting de slachtoffers en heeft een mediationtraject met hen geïnitieerd. Ten aanzien van alle drie de slachtoffers is het mediationtraject afgerond. Bovendien heeft verdachte spijt betuigd tijdens het mediationtraject en ter terechtzitting. Op de rechtbank komt de spijtbetuiging oprecht over. De rechtbank weegt dit mee in het voordeel van verdachte.

Bijkomende straf Gelet op de ernst van de feiten. de genoemde oriëntatiepunten en omdat de gedragingen van verdachte aan de bovengrens van ernstige schuld zitten, legt de rechtbank verdachte tevens een langere ontzegging van de rijbevoegdheid op, te weten voor drie jaren, waarvan één jaar voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar

 

Verkeersrecht advocaat bij verkeersongeval

Verkeerszaken zijn gevoelige strafzaken en vaak complex. Van belang is goed te kijken of juridsch wel voldoende schuld aanwezig is om de ondergrens te halen van artikel 6 Wegenverkeerswet. Het inschakelen van een ervaren advocaat is dan verstandig, zo mogelijk al bij het politieverhoor. Ook kan dan worden besproken wat er kan wordne gedaan om het contact met slachtoffers of nabestaanden tot stand te brengen, waarbij ook mediation tot de mogelijheden kan behoren.

 

Berichten in de landelijke media

Over deze zaak verschenen meerdere artikelen in de pers

AD; Artikel over uitspraak in Algemeen Dagblad (klik hier)

AD; Artikel over de behandeling ter terechtzitting (klik hier)

 

Bekijk meer van

Contact met advocaat

Een ervaren strafrechtadvocaat neemt gratis & zonder verplichtingen contact op

Advocaat verkeersongeval 2

Advocaat verkeersongeval

specialist verkeersrecht

mr. S. Arts (Sander) is meer dan 24 jaar advocaat. Hij treedt op bij de meervoudige strafkamer bij verkeersongevallen met dodelijke afloop en zwaar letsel. Hij trad voor veel cliënten op in landelijk bekende strafzaken.

Sander is informeel, maar direct. Hij begeleidt u op een betrokken maar vasthoudende manier door uw strafzaak heen.

Ervaring van klanten

Gemiddelde score

★★★★★ ☆☆☆☆☆ (229 beoordelingen)
  • Supersnel geholpen duidelijke taal ... Lees meer
    ★★★★★ ☆☆☆☆☆
    Edgar M.

Contactformulier verkeersrechtadvocaat


Met het invullen van dit formulier accepteert u onze beperking van aansprakelijkheid en privacyregels.
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en versleuteld verzonden via SSL.
Het eerste gesprek is altijd geheel gratis en vrijblijvend.