Alleen werkstraf voor zwaar verkeersongeval met alcohol op A65

Rechtbank Breda in zaak verkeersongeval A65: Alleen werkstraf opgelegd

De rechtbank Zeeland-West-Brabant (Breda) heeft op 25 oktober uitspraak gedaan over het verkeersongeval op de A65 bij Berkel-Enschot in 2022. In deze zaak heeft verkeersadvocaat mr. Sander Arts van Singel Advocaten verdachte bijgestaan. De rechtbank heeft géén onvoorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd, maar een werkstraf

Het verkeersongeluk met letsel

De bestuurde in deze strafzaak zou met zeer hoge snelheid hebben gereden onder invloed van alcohol. Hierbij is hij tegen een andere auto gebotst waarbij diverse personen ernstig gewond zijn geraakt (zwaar letsel). 

Het Openbaar Ministerie heeft cliënt roekeloos rijden ten laste gelegd, de zwaarste schuldgradatie die er is bij het veroorzaken van een verkeersongeval. Dit is vermeld in artikel 6 van de Wegenverkeerswet. De verdediging heeft bepleit dat van een lagere schuldgradatie sprake was, namelijk zeer onvoorzichtig en onoplettend rijgedrag. Dit is voor de strafmaat in verkeerszaken een belangrijk verschil. Ook heeft de verdediging bepleit dat géén sprake was van letsel dat (juridisch) zwaar letsel inhoudt, maar letsel dat een tijdelijke ziekte of verhindering in de dagelijkse bezigheden oplevert.

 

Ten aanzien van de mate van schuld komt de verdediging tot een bewezenverklaring van ernstige schuld. Verder kan het letsel van de slachtoffers niet worden gekwalificeerd als zwaar lichamelijk letsel, maar wel als letsel waardoor tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van normale bezigheden is ontstaan. <..>

Vrijspraak voor roekeloos rijden

De rechtbank heeft de verdediging gevolgd en cliënt vrijgesproken van roekeloos rijden. Ook is de verdediging gevolgd bij de juridische beoordeling van het letsel. De rechtbank oordeelt (onderstreping door auteur):

 

In deze zaak gaat het om het schenden van voor de verkeersveiligheid zeer belangrijke verkeersregels, te weten een forse overschrijding van de maximum snelheid en het door verdachte besturen van zijn auto na gebruik van (veel) meer alcohol dan is toegestaan

Meer in het bijzonder kan de rechtbank onvoldoende vaststellen dat het opzet van verdachte gericht was zowel op het schenden van de verkeersregels als op het in ernstige mate schenden van de verkeersregels. Met inachtneming daarvan komt de rechtbank niet tot een bewezenverklaring van roekeloosheid. Verdachte zal van dit onderdeel van de tenlastelegging worden vrijgesproken.

De rechtbank is van oordeel dat dit forse alcoholgebruik een grote rol heeft gespeeld bij de omschreven gedragingen van verdachte. Verdachte heeft (mede) door het gebruik van alcohol niet gehandeld zoals dat in het algemeen van een bestuurder van een personenauto mag worden verwacht. Naar het oordeel van de rechtbank is het verkeersgedrag van verdachte aan te merken als zeer onvoorzichtig en onoplettend. als gevolg waarvan het ongeval is veroorzaakt. De rechtbank zoekt daarom aansluiting bij de schuldgradatie ernstige mate van schuld en merkt daarbij op dat het gedrag van verdachte naar haar oordeel aan de bovengrens van deze schuldgradatie
zit

Uit het voorgaande volgt de conclusie dat verdachte zeer onvoorzichtig en onoplettend heeft gereden en daarmee schuld heeft aan het verkeersongeval in de zin van artikel 6 WVW. waardoor <..> zodanig lichamelijk letsel hebben opgelopen dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden is ontstaan. Het primair ten laste gelegde feit is daarmee wettig en overtuigend bewezen
 

De eis van de Offiicier van justitie en het standpunt van advocaat Sander Arts

De officier van justitie vorderde dat verdachte ter zake van de bewezen geachte feiten, waarbij de officier van justitie is uitgegaan van roekeloos rijgedrag, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaren. Dit naast een ontzegging van de rijbevoegdheid.

De verdediging heeft gemotiveerd verzocht om rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden van verdachte en bepleit te volstaan met een taakstraf een voorwaardelijke gevangenisstraf en een ontzegging van de rijbevoegdheid
 

De straf voor het veroorzaken van het verkeersongeluk

De rechtbank heeft de verdediging in haar strafvoorstel gevolgd en een maximale werkstraf opgelegd van 240 uren. Dit mede gezien de persoonlijke problemen van verdachte en het berouw dat hij heeft getoond. Daarbij had cliënt een mediationtraject met de slachtoffers in dit dossier geïnitieerd en afgerond waarbij beide partijen positief over waren geweest.

 

Verdachte heeft zich opengesteld richting de slachtoffers en heeft een mediationtraject met hen geïnitieerd. Ten aanzien van alle drie de slachtoffers is het mediationtraject afgerond. Bovendien heeft verdachte spijt betuigd tijdens het mediationtraject en ter terechtzitting. Op de rechtbank komt de spijtbetuiging oprecht over. De rechtbank weegt dit mee in het voordeel van verdachte.

De rechtbank wijkt in strafmodaliteit af van de oriëntatiepunten nu rekening wordt gehouden met het feit dat verdachte aan mediation heeft deelgenomen, niet eerder is veroordeeld en oprecht berouw heeft getoond. Ook verdachte gaat gebukt onder het ongeval en hij spant zich in om aan zijn psychische problemen te werken. Gelet daarop acht de rechtbank een gevangenisstraf niet op zijn plaats, ook niet in voorwaardelijke zin.

 

Advocaat bij een verkeersongeluk strafzaak

De bestuurde die het vekeersongeval zou hebben veroorzaak is bijgestaan door mr. Sander Arts, ervaren advocaat verkeerszaken bij Singel Advocaten in Breda. Hij treedt regelmatig op in strafzaken over ernstige verkeersongevallen met letsel als gevolg of als slachtoffers zijn overleden. Dit zijn gevoelige strafzaken met grote gevolgen, voor verdachte maar zeker ook voor de slachtoffers en eventuele nabestaanden.

Het is dan ook belangrijk om zo vroeg mogelijk een ervaren advocaat in te schakelen als u bij een verkeersongeval betrokken raakt, zo mogelijk al bij het politieverhoor waar een verdachte vaak onder een emotionele (schuldbewuste) toestand. Een (feitelijk) onjuiste verklaring is onder deze druk snel afgelegd en is later niet altijd meer te corrigeren. Ook kan uw advocaat u begeleiden in deze rollercoaster aan emotionele gebeurtenissen, begeleiden naar een eventueel (straf) mediation traject en de zaak juridisch bepleiten. Het verkeersrecht is bovendien complex, waarbij schuldgradaties, aard van het letsel en de omstandigheden hét verschil kunnen maken tussen (bijvoorbeeld) werkstraf of gevangenisstraf.

Bekijk meer van

Contact met advocaat

Een ervaren strafrechtadvocaat neemt gratis & zonder verplichtingen contact op

Advocaat verkeersongeval 2

Advocaat verkeersrecht

specialist verkeersrecht

mr. S. Arts (Sander) is meer dan 24 jaar advocaat. Hij treedt op bij de meervoudige strafkamer bij verkeersongevallen met dodelijke afloop en zwaar letsel. Hij trad voor veel cliënten op in landelijk bekende strafzaken.

Sander is informeel, maar direct. Hij begeleidt u op een betrokken maar vasthoudende manier door uw strafzaak heen.

Contactformulier verkeersrechtadvocaat


Met het invullen van dit formulier accepteert u onze beperking van aansprakelijkheid en privacyregels.
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en versleuteld verzonden via SSL.
Het eerste gesprek is altijd geheel gratis en vrijblijvend.