Vrijspraak ontucht in zaak Bredase advocaat mr. Veldman

Vrijspraak strafzaak ontucht in Rechtbank Zutphen

Vrijspraak voor het plegen van ontuchtelijke handelingen bij rechtbank Gelderland

Op 23 augustus 2018 is de zaak van een cliënt van mr. Jolanda Veldman advocaat in Breda, inhoudelijk behandeld door de Meervoudige Kamer van de Rechtbank Gelderland, locatie Zutphen. Cliënt stond terecht voor het plegen van ontuchtige handelingen. Cliënt zou het hoofd van een medebewoner hebben vastgepakt en naar zich hebben toegedraaid en de medebewoner vervolgens onverhoeds op zijn mond, althans in zijn gezicht hebben gekust, terwijl laatstgenoemde meervoudig gehandicapt is en niet in staat is geweest om weerstand aan te bieden.

 

Feiten en omstandigheden

Van belang in deze zaak is het om te weten dat het gaat om twee personen die beiden woonachtig zijn op een woongroep voor mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking en beide jongens gaan al jaren als vrienden met elkaar om. Op de bewuste dag zit onze cliënt in zijn rolstoel te wachten in de hal van de woongroep en aangever komt deze hal binnen rijden in het bijzijn van zijn persoonlijke begeleider. Er wordt door cliënt een kus gegeven en deze wordt door aangever als onprettig en ongepast ervaren.

Op enige moment wordt er aangifte gedaan en moet cliënt verschijnen voor de Meervoudige Kamer vanwege een verdenking van het plegen van ontuchtige handelingen. Cliënt wordt ter zitting bijgestaan door een strafrechtadvocaat van Singel Advocaten uit Breda.

Uit het dossier blijkt het volgende:

Aangever heeft verklaard dat hij door de cliënt van op zijn wang is gekust. De cliënt heeft deze kus ook direct erkend maar heeft ook aangegeven dat aan deze kus een verhaal vooraf is gegaan. De kus was een reactie op een grap van aangever over het feit dat cliënte enkele handtasjes in zijn handen had die hij op dat moment vasthield voor een aantal (vrouwelijke) stagiaires van de woongroep. Aangever zou onder het mom van een grapje aldus aan onze cliënt hebben gevraagd of hij homo was. Als reactie op deze opmerking gaf cliënt de aangever een kus op de wang. Het voorgaande is in het bijzijn van de persoonlijke begeleider van aangever gebeurd en ook deze begeleider heeft het voorval als een grap ervaren.

Uit het dossier is dus gebleken dat op basis van de verklaringen van aangever, verdachte én een getuige vast staat dat cliënt een kus op de wang heeft gegeven, zag de rechtbank zich voor de vraag gesteld of deze onder de gegeven omstandigheden valt te kwalificeren als een ontuchtige handeling.

 

Pleidooi van de advocaat: integrale vrijspraak

Jolanda Veldman, strafrechtadvocaat te Breda, houdt vurig pleidooi en verzoekt de Meervoudige Kamer haar cliënt vrij te spreken nu een kus op de wang in deze setting niet kan worden aangemerkt als een ontuchtige handeling. De Rechtbank schorst enkele minuten en doet – anders dan gebruikelijk – direct uitspraak zodat cliënt niet nog twee weken in spanning zit in afwachting van de uitspraak.

 

Het oordeel van de Rechtbank: integrale vrijspraak

“De rechtbank is van oordeel dat dit niet het geval is. Uit het dossier en hetgeen besproken is ter zitting is gebleken dat er op het moment dat verdachte het slachtoffer op de wang kuste sprake was van een ontspannen sfeer en dat de kus op de wang niet plaats vond binnen een seksuele context. Dat [aangever] die door zijn verstandelijke beperking functioneert op het niveau van een 6-12 jarige de kus als onprettig en ongepast heeft ervaren, doet daar naar het oordeel van de rechtbank niet aan af.

Nu het primair en subsidiair ten laste gelegde naar het oordeel van de rechtbank niet bewezen kan worden verklaard, zal de rechtbank verdachte daarvan vrijspreken.”

De rechtbank heeft het verweer van strafrechtadvocaat en heeft haar cliënt vrijgesproken. De officier van justitie heeft geen hoger beroep ingesteld waardoor de uitspraak vast is komen te staan.

Bekijk meer van

Contact met advocaat

Een ervaren strafrechtadvocaat neemt gratis & zonder verplichtingen contact op