Vrijspraak voor mishandeling voetbalwedstrijd

Vrijspraak mishandeling voetbalwedstrijd in strafzaak mr. Sander Arts

Vrijspraak strafzaak voor mishandeling tijdens voetbalgeweld.

Op 29 oktober is een cliënt van mr. Sander Arts na pleidooi vrijgesproken van het plegen van een mishandeling tijdens een amateur voetbalwedstrijd waarbij aangever een gebroken neus heeft opgelopen

Op 29 oktober heeft mr. Sander Arts, advocaat van Singel Advocaten Breda, vrijspraak bereikt in een zaak over geweld tijdens een voetbalwedstrijd.

De verdenking hield in dat verdachte een te late sliding had ingezet en hierbij tevens een speler van het ander team in het amateurvoetbal zou hebben mishandeld door hem te hebben geslagen. Zowel aangever als diverse personen betrokken bij de andere partij, verklaarden hierover.

Sander heeft als advocaat aan de hand van het dossier betoogd dat de verklaringen elkaar op vele punten tegenspraken. Daarbij was weliswaar sprake van een zware overtreding, waar een rode kaart voor is getrokken, maar dat betekent volgens hem nog niet dat dús sprake is van strafrechtelijke mishandeling. Meer juridisch houdt dit in dat geen sprake is van wederrechtelijk handelen, omdat men in een voetbalwedstrijd nu eenmaal een bepaalde mate van geweld accepteert. Van belang hierbij waren vele aspecten, zoals de mate van geweld tijdens het spel, de verwachtingen over en weer én bijvoorbeeld het feit dat het gaat om amateurvoetbal.

De rechtbank heeft het verweer van advocaat Sander Arts geaccepteert en cliënt vrijgesproken. De Officier van Justitie was heeft direct afstand heeft gedaan van hoger beroep waarmee de uitspraak is komen vast te staan.

Over deze strafzaak is een publicatie verschenen in de dagblad van het Noorden.

Bekijk meer van

Contact met advocaat

Een ervaren strafrechtadvocaat neemt gratis & zonder verplichtingen contact op

advocaat breda arts voetbalgeweld.jpg