Vrijspraak door schuld in het verkeer

Vrijspraak voor dood door schuld in het verkeer

Vandaag is een client van advocaat Sander Arts vrijgesproken voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval met een motorrijder in Middelburg.

Client werd verdacht dat hij aanmerkelijk onvoorzichtig had gehandeld tijden het inhalen met een auto in Middelburg. Hierbij zou hij onvoldoende hebben gelet op een achter hem rijdende motorrijder, waardoor deze tijdens het inhalen tegen een boom terecht kwam en vervolgens overleed, aldus de Officier van Justitie.

Mr. Arts heeft als strafrechtadvocaat bepleit dat - hoe erg het gevolg ook is geweest - client geen verwijt kon worden gemaakt. In het dossier werden door de technische recherche meerdere scenario's naar voren gebracht, maar zij kon niet aangeven welke het ' meest aannemelijk'  was. Twee van de drie scenario's pleitten client volledig vrij. Het ' inpassen' van geconstateerd schade en een enkele verklaring in het voor client nadelige scenario, zoals de Officier van Justitie wilde, was dan ook een brug te ver volgens de verdediging.

Aan de hand hiervan, tezamen met de getuigenverklaringen, heeft de rechtbank Middelburg vervolgens na pleidooi een vrijspraak uitgesproken. Naar de mening van mr. S. Arts een terechte uitspraak, hoe traumatisch de gevolgen ook zijn voor zowel de ouders van het slachtoffer als de verdachte.

Twee weken voor hoger beroep voor de Officier van Justitie.

 

Bekijk meer van

Contact met advocaat

Een ervaren strafrechtadvocaat neemt gratis & zonder verplichtingen contact op