Vrijspraak voor afpersing door rechtbank Zeeland-West-Brabant

De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 24 mei 2017 uitspraak gedaan in een zaak over onder andere afpersing. 

Vrijspraak afpersing door rechtbank Zeeland-West-Brabant

Op 24 mei jongstleden heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant uitspraak gedaan in een zaak waarbij verdachte werd verdacht van het plegen van een veelheid aan strafbare feiten. Eén van die strafbare feiten was afpersing. De verdachte werd ervan verdacht dat hij een ander door geweld en of door bedreiging met geweld heeft gedwongen tot het aangaan van één of meerdere schulden door het afsluiten van telefoonabonnementen en tot afgifte van 6 mobiele telefoons die niet toebehoren aan de verdachte. Het geweld bestond eruit dat de verdachte het slachtoffer een vuurwapen heeft getoond en hij heeft het slachtoffer mondeling bedreigd door hem foto’s te laten zien van zijn familie, waardoor de indruk werd gewekt dat zijn familie iets werd aangedaan als hij niet zou meewerken.

De advocaat in Breda van verdachte gaf aan van mening te zijn dat er niet tot een bewezenverklaring van het tenlastegelegde kon komen, doordat het dossier onvoldoende bewijs bevat voor de bedreiging met een wapen door de verdachte. De raadsman geeft aan dat er niet tot een bewezenverklaring van afpersing kan komen doordat er geen sprake is van geweld dan wel bedreiging met geweld, wat wel noodzakelijk is om afpersing te bewijzen. De advocaat in Breda is dan ook van mening dat verdachte vrijgesproken dient te worden van afpersing.

De rechtbank volgt het standpunt van de verdediging. De rechtbank is van oordeel dat afpersing niet kan worden beween doordat de in het dossier bevindende bewijsmiddelen geen doorslag geven voor een bewezenverklaring van het tenlastegelegde, er wordt immers niet voldaan aan het bewijsminimum. Aan de hand van de bewijsmiddelen kan niet worden vastgesteld dat er sprake is geweest van geweld of bedreiging met geweld waardoor het slachtoffer gedwongen is tot het afsluiten van telefoonabonnementen en de afgifte van de mobiele telefoons. De rechtbank kan dan ook niet wettig en overtuigend bewijzen dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan en spreekt verdachte daarom vrij van afpersing.

Deze zaak is een goed voorbeeld van de meerwaarde van een advocaat bij uw strafzaak. De advocaat in Breda heeft er in deze zaak voor gezorgd dat de verdachte werd vrijgesproken van belaging. Indien u verdachte bent in een soortgelijke zaak kunt u zich laten bijstaan door een raadsman van het advocatenkantoor in Breda. De advocaat zal een sterk verweer voor u voeren in de rechtbank, waardoor een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, zal worden bereikt. Indien u het contactformulier invult zal een ervaren advocaat voor afpersing contact met u opnemen over uw strafzaak.

Geschreven door

Op

Bekijk meer van

Contact met advocaat

Een ervaren strafrechtadvocaat neemt gratis & zonder verplichtingen contact op