uitspraak Dodelijk verkeersongeval prinsenbeek rechtbank Breda

Werkstraf voor dodelijk verkeersongeval prinsenbeek rechtbank Breda

Vandaag heeft de rechtbank Breda uitspraak gedaan in de strafzaak tegen onze cliënt terzake het noodlottige ongeval bij Prinsenbeek op 10 december 2018. Bij dit tragische ongelukt kwamen twee jonge personen om het leven. Cliënt werd verweten dat dit ongeluk door zijn schuld was veroorzaakt.

De rechtbank heeft in deze zaak bepaald dat cliënt aanmerkelijk onvoorzichtig heeft gereden, derhalve een lichtere (juridische) vorm van onachtzaamheid, geen (zogenaamde) ernstige schuld zoals door het openbaar ministerie gesteld. De rechtbank heeft gezien deze mate van schuld en de persoonlijke omstandigheden alleen een gematigde werkstraf opgelegd van 120 uur.

Daarbij heeft de rechtbank ook rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van verdachte, zoals zijn blanco strafblad, maar vooral ook zijn hoge leeftijd en de gevolgen die het ongeval voor hem heeft gehad. Hij moet immers leren leven met de wetenschap dat twee vrouwen door zijn schuld zijn omgekomen. Ter zitting heeft hij verklaard dat hij daarvoor psychische hulp heeft gezocht. Bovendien durft hij sindsdien geen auto meer te rijden en heeft hij zijn rijbewijs ingeleverd. Zoals hiervoor is overwogen gaat de rechtbank uit van een lagere gradatie van schuld dan de officier van justitie, namelijk aanmerkelijke schuld in plaats van ernstige schuld. Volgens de oriëntatiepunten van het LOVS is het uitgangspunt hierbij een werkstraf van 240 uur en een ontzegging van de rijbevoegdheid voor één jaar.


Gelet op de persoonlijke omstandigheden van verdachte vindt de rechtbank een werkstraf van 120 uur in dit geval passend. De rechtbank ziet geen reden om daarnaast nog een voorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen, zoals de officier van justitie heeft geëist. Wel
vindt de rechtbank het van belang dat verdachte, voor het geval hij terugkomt op zijn besluit om zijn rijbewijs in te leveren, niet opnieuw als bestuurder aan het verkeer gaat deelnemen. Daarom wordt ook een rijontzegging opgelegd van 2 jaar.

Bekijk meer van

Contact met advocaat

Een ervaren strafrechtadvocaat neemt gratis & zonder verplichtingen contact op

Advocaat verkeersongeval 2

Advocaat verkeersongeval 2

specialist verkeersrecht

mr. S. Arts (Sander) is meer dan 24 jaar advocaat. Hij treedt op bij de meervoudige strafkamer bij verkeersongevallen met dodelijke afloop en zwaar letsel. Hij trad voor veel cliënten op in landelijk bekende strafzaken.

Sander is informeel, maar direct. Hij begeleidt u op een betrokken maar vasthoudende manier door uw strafzaak heen.