Verwurging van partner zorgt voor 12 jaar gevangenisstraf

Verwurging van partner zorgt voor 12 jaar gevangenisstraf

De rechtbank Breda heeft op 11 oktober 2017 uitspraak gedaan in een zaak over doodslag.

Verwurging van partner zorgt voor 12 jaar gevangenisstraf

Aan de verdachte is in deze zaak doodslag ten laste gelegd. De verdachte werd er immers van verdacht dat hij zijn partner opzettelijk van het leven heeft beroofd, door met opzet met kracht de keel en of de hals van het slachtoffer te hebben dichtgeknepen en deze gedurende langere tijd dichtgeknepen te hebben gehouden en daarbij met kracht de mond en of neus van het slachtoffer (eventueel met behulp van een voorwerp) te hebben afgedekt/afgesloten voor zuurstof, gedurende langere tijd, waardoor het slachtoffer is overleden.

 

Standpunt van de strafrechtadvocaat

De strafrechtadvocaat stelde dat er niet tot een bewezenverklaring van doodslag gekomen kon worden en stelde daartoe het navolgende. Allereest is betoogd dat het feit dat het slachtoffer suïcide heeft gepleegd, niet kan worden uitgesloten. Het gaat hierbij om verwurging met behulp van een voorwerp. Het slachtoffer is in de slaapkamer overleden. Er waren in deze kamer voorwerpen die het slachtoffer zou kunnen hebben gebruikt bij haar verwurging. Hierbij gaat het met name om een blauwkleurige handdoek, die aan de zijde van het bed lag waar het slachtoffer heeft gelegen en waar een bruine, streepvormige vlek op zat. Het feit dat er een ruzie is geweest tussen de verdachte en het slachtoffer, waarbij een worsteling heeft plaatsgevonden, hoeft niet bij te dragen aan de reden van overlijden. De strafrechtadvocaat stelt, dat nu het scenario van suïcide niet kan worden uitgesloten, vrijspraak dient te volgen voor de verdachte.

Daarnaast is betoogd dat niet kan worden uitgesloten dat er bij de verdachte sprake is van geheugenverlies. De verdachte las in de desbetreffende nacht berichtjes van het slachtoffer naar haar nieuwe relatie, die het slachtoffer was aangegaan tijdens het huwelijk en waarbij het slachtoffer plannen had met haar nieuwe vriend. De strafrecht advocaat stelt dat er sprake is geweest van een zogenaamde ‘red out’, een mentale klap waardoor de verdachte in een toestand is terechtgekomen waarin hij ging dissociëren en niet meer wist wat hij deed. Hierdoor was zijn gedrag niet meer vrijwillig of controleerbaar, waardoor niet kan worden bewezen dat er sprake is van opzet op de dood van zijn partner en er dus vrijspraak moet volgen, aldus de advocaat in Breda.

 

Oordeel rechtbank Breda

In de desbetreffende nacht kwam er een 112-melding binnen waarbij een man vertelde dat zijn vrouw niet meer wakker werd. Het slachtoffer was overleden. Er is sectie verricht op het lichaam van het slachtoffer, waarbij is geconstateerd dat het slachtoffer om het leven is gekomen door verwurging in de slaapkamer, terwijl zij op de rechterhelft van het bed lag en dat zij direct na de verwurging is komen te overlijden. De rechtbank Breda stelde zich vervolgens voor de vraag wie deze verwurging heeft gepleegd, zijzelf of de verdachte?

Allereerst het scenario van suïcide. Het slachtoffer zou zichzelf in bed, terwijl de verdachte naast haar lag, gewurgd moeten hebben terwijl de verdachte daarvan niets zou hebben gemerkt. De rechtbank Breda oordeelt, aan de hand van bevindingen van deskundigen, dat zelfverwurging uiterst ongebruikelijk is als vorm van zelfdoding. De verklaringen van de getuigen wijzen niet op zelfdoding. Uit de bewijsmiddelen is geen reden gebleken waarom het slachtoffer zichzelf van het leven zou willen beroven. Uit WhatsAppberichten van kort voor haar dood blijkt zelfs het tegenovergestelde. De verdachte had een relatie met een andere man, waarmee zij gelukkig was en zij wilde de verdachte verlaten om met deze andere man te gaan samenwonen. De rechtbank Breda acht zelfdoding niet aannemelijk.

Daarnaast oordeelde de rechtbank Breda dat het bestaan van geheugenverlies en het ontbreken van eventuele opzet, niet aannemelijk is geworden. De rechtbank Breda oordeelde dat het erop leek dat de verdachte heeft gelogen over zijn geheugenverlies. De rechtbank in Breda stelt al met al dan ook vast dat het de verdachte is geweest die het slachtoffer opzettelijk door verwurging om het leven heeft gebracht. De rechtbank Breda stelt dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan een van de meest ernstige feiten die wij in Nederland kennen. De verdachte heeft zijn vrouw immers in hun woning om het leven gebracht, terwijl op dat moment vier kinderen in de woning aanwezig waren, waarvan drie minderjarig. De rechtbank Breda acht de verdachte schuldig aan doodslag en legt onder andere een gevangenisstraf op voor de duur van 12 jaren.

 

Advocaat voor doodslag in Breda

In deze zaak waren de bewijsmiddelen zo duidelijk, dat ondanks het pleidooi van de strafrechtadvocaat niet kon worden voorkomen dat de verdachte werd veroordeeld voor doodslag. Indien u zelf wordt verdacht van doodslag kunt u zich laten bijstaan door een ervaren advocaat in Breda. De advocaat zal uw processtukken opvragen om een goed en sterk verweer te kunnen voeren. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren advocaat in Breda voor doodslag direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk en op basis van pro deo.

Geschreven door

Op

Bekijk meer van

Contact met advocaat

Een ervaren strafrechtadvocaat neemt gratis & zonder verplichtingen contact op