Veroordeling uitgifte vals geld aan medewerkers van televisieprogramma 'undercover in Nederland' door Rechtbank Breda

Veroordeling uitgifte vals geld aan medewerkers van televisieprogramma 'undercover in Nederland' door Rechtbank Breda

Op 23 augustus 2016 heeft de Rechtbank Breda uitspraak gedaan in een zaak met betrekking tot het medeplegen van de uitgifte van vals geld

Aan verdachte wordt ten laste gelegd dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het uitgeven van vals geld in de periode van maart 2016 tot april 2016. Dit is ontdekt door het programma Undercover in Nederland van Alberto Stegeman. Het valse geld is aangeboden samen met een medeverdachte.

De officier van justitie stelt dat wettig en overtuigend bewezen kan worden dat verdachte zich samen met medeverdachte schuldig heeft gemaakt aan het opzettelijk uitgeven van vals geld. Dit blijkt uit beeldopnames van het programma ‘’Undercover in Nederland’’, de resultaten van forensisch onderzoek dat is verricht aan de in beslag genomen biljetten, en de telefoongegevens van verdachten en de deels bekennende verklaringen van verdachte.

De raadsman van verdachte stelt dat verdachte vrij moet worden gesproken. De advocaat in Breda stelt zich op het standpunt dat er geen sprake is van medeplegen aan de uitgifte van vals geld. Verdachte is aanwezig geweest bij een transactie waarbij vals geld is afgegeven, maar dit levert volgens de verdediging geen medeplegen op, aangezien niet gebleken is dat er sprake was van een gezamenlijk plan en omdat geen sprake is geweest van een gezamenlijke uitvoering. Daarnaast is er volgens de raadsman van verdachte geen sprake van het daadwerkelijk ‘uitgeven’ van vals geld zoals bedoeld in het Wetboek van Strafrecht. Het geld is namelijk niet feitelijk in het verkeer gebracht, doordat het programma Undercover in Nederland de biljetten heeft gekocht. Op deze manier zijn de valse biljetten niet verder in omloop geraakt.

De rechtbank oordeelt dat er wel sprake is van een samenwerking tussen verdachte en medeverdachte. Zij zijn samen naar het station in Breda gereden om vals geld te verkopen. Medeverdachte heeft daar tegen betaling valse biljetten afgegeven aan twee medewerkers van het televisieprogramma Undercover in Nederland. Verdachte was ook bij deze transactie aanwezig en heeft zich ook in het gesprek gemengd. Er is dus wel degelijk sprake van medeplegen volgens de rechtbank. Verder gaat de rechtbank in op het standpunt van de verdediging, dat er geen sprake zou zijn van daadwerkelijke uitgifte. Volgens de rechtbank heeft de verdediging ten onrechte de conclusie verbonden, dat de afnemer van het valse geld -in dit geval het televisieprogramma-, daadwerkelijk heeft uitgegeven of heeft willen uitgeven. De rechtbank oordeelt dan ook dat door de verkoop van de valse bankbiljetten aan de afnemer wel degelijk vals geld in het verkeer is gebracht en daarmee in juridische zin ook is uitgegeven. Het feit is volgens de rechtbank wettig en overtuigend bewezen.

De Officier van Justitie eist een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 18 maanden, mede door de verdenking dat verdachte zich vaker schuldig heeft gemaakt aan de uitgifte van vals geld. Dit is opgevangen in diverse telefoongesprekken.  

Volgens de verdediging is de geëiste straf te hoog en de raadsman verzoekt dan ook aan de rechtbank rekening te houden met de straffen die in soortgelijke zaken zijn opgelegd, alsmede met de jonge leeftijd van verdachte. De raadsman bepleit ook dat eventuele eerdere feiten niet aan verdachte ten laste zijn gelegd en dat hierdoor niet tot een hogere straf gekomen kan worden.

De rechtbank is het met de advocaat in Breda eens, en stelt dat de door de officier voorgestelde straf te hoog is. De rechtbank legt aan verdachte daarom een beduidend lagere straf op, namelijk een gevangenisstraf van 150 dagen met aftrek van het voorarrest van 48 dagen.

In deze uitspraak komt duidelijk het belang van een ervaren advocaat naar voren. Door de juiste verdediging werd de geëiste straf aanzienlijk verlaagd. Als u verdacht wordt van de uitgifte van vals geld of valsmunterij neemt u dan vrijblijvend contact op met een ervaren advocaat in Breda. Vaak kunnen wij een lage straf en mogelijk zelfs vrijspraak voor u bepleiten.

Geschreven door

Op

Bekijk meer van

Contact met advocaat

Een ervaren strafrechtadvocaat neemt gratis & zonder verplichtingen contact op