veroordeling zware mishandeling voetbalveld

Veroordeling voor poging tot zware mishandeling op het voetbalveld door Rechtbank Breda

Op 15 juli 2016 heeft de Rechtbank Breda uitspraak gedaan in een zaak met betrekking tot mishandeling.

Aan verdachte wordt ten laste gelegd dat hij geweld heeft gebruikt op het voetbalveld. Hij is tijdens een voetbalwedstrijd naar een tegenstander, die op de grond lag, gerend en heeft deze tegenstander met kracht tegen zijn slaap getrapt. Daarna heeft hij een andere tegenstander die na de trap naar hem toe kwam, met zijn vuist in het gezicht geslagen. Aan verdachte wordt zowel poging tot zware mishandeling als eenvoudige mishandeling ten laste gelegd.

De officier van justitie stelt dat beide feiten bewezen kunnen worden. Hij baseert zich hierbij op de verklaringen van getuigen en de verklaring van verdachte. De advocaat uit Breda van verdachte stelt zich op het standpunt dat zware mishandeling niet bewezen kan worden, nu niet kan worden nagegaan of de trap daadwerkelijk zwaar lichamelijk letsel ten gevolge zou kunnen hebben.

Volgens de rechtbank kan de poging tot zware mishandeling wettig en overtuigend bewezen worden. Het gewelddadig handelen van verdachte, namelijk het met geschoeide voet in een aanloop en met kracht schoppen tegen de slapen van iemand die op de grond ligt,kan naar algemene ervaringsregels leiden tot zwaar lichamelijk letsel. De slaap is immers een kwetsbare plek van het hoofd, wat betekent dat relatief weinig kracht nodig is om ernstig letsel te veroorzaken. Volgens de rechtbank heeft verdachte de kan op letsel dan ook aanvaard. Ook de eenvoudige mishandeling kan bewezen worden omdat verdachte dit feit heeft bekend.

De officier van justitie heeft in deze zaak een gevangenisstraf van 6 maanden geëist, waarvan 2 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar alsmede reclasseringstoezicht. De advocaat in Breda van verdachte pleit voor een gevangenisstraf waarvan het onvoorwaardelijk deel gelijk is aan het voorarrest dat verdachte al uit heeft gezeten. Hierdoor zal er volgens de raadsman slecht een voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd dienen te worden en eventueel een behandeling bij het Dok.

De rechtbank gaat mee in het standpunt van de advocaat van verdachte. De rechtbank verwacht dat verdachte er na een voorarrest van drie maanden wel van doordrongen is dat geweld niet thuishoort op een voetbalveld. De rechtbank legt aan verdachte een gevangenisstraf op van twee maanden voorwaardelijk en verdachte zal zich moeten melden bij het Dok.

In deze zaak komt het belang van een ervaren advocaat duidelijk naar voren. Dankzij het pleidooi van de verdediging kon een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voorkomen worden. Als u verdacht wordt van mishandeling, neemt u dan gratis contact op met een ervaren advocaat in Breda. Vaak kan er een substantieel lagere straf bereikt worden dan geëist en mogelijk zelfs vrijspraak.

 

Geschreven door

Op

Bekijk meer van

Contact met advocaat

Een ervaren strafrechtadvocaat neemt gratis & zonder verplichtingen contact op