Veroordeling oplichting door rechtbank Zeeland-West-Brabant

Op 26 april 2017 heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant uitspraak gedaan in een zaak over oplichting

Veroordeling meermalen plegen oplichting door 76-jarige man

Op 26 april 2017 heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant uitspraak gedaan in een zaak over oplichting. De verdachte werd er in deze zaak van verdacht dat hij, tezamen met zijn vrouw, door middel van oplichting in de periode van 23 augustus 2013 tot en met 2 juli 2014 gebruik heeft gemaakt van hotelkamers en van etenswaren en consumpties van hotels. Voor het boeken van een kamer heeft hij aan de eigenaresse van het hotel een bankafschrift laten zien dat waaruit bleek dat hij kredietwaardig zou zijn. De verdachte heeft echter, ondanks meerdere verzoeken, telkens niet betaald. Hij gaf hierbij telkens aan geld tegoed te krijgen, maar dat geld nog niet had, ook toen hij de diensten afnam. Daarnaast heeft hij bij een hotel aangegeven dat hij aan het verhuizen was en dat het tekenen van het koopcontract dezelfde week zou plaatsvinden. Daarnaast heeft verdachte bij een autobedrijf een auto gehuurd en slecht voor een deel de huur betaald. Ook heeft hij bij dit bedrijf een auto besteld van maar liefst een ton, maar deze heeft hij niet afgenomen.

De rechtbank Zeeland-West-Brabant acht het wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan oplichting. De verdachte heeft zich immers in strijd met de waarheid voorgedaan als regulier betalende klant en heeft dus op bedrieglijke wijze gebruik gemaakt van het algemeen aanvaarde gebruik in de hotelbranche. In het hotel hoeft het gebruikmaken van logies en het nuttigen van etenswaren en consumpties niet vooraf betaald te worden. Ook ten aanzien van de bestelling van de personenauto is de rechtbank van mening dat er sprake is van oplichting. De verdachte heeft zich als bonafide klant voorgedaan door een personenauto te bestellen en een auto voor langere tijd te huren. Toen de verdachte de auto bestelde en de personenauto huurde, wist hij dat hij het niet kon betalen. De rechtbank is daarom van mening dat verdachte zich in strijd met de waarheid heeft voorgedaan als regulier betalende klant. Verdachte heeft ook hier op bedrieglijke wijze gebruik gemaakt van de diensten van het autobedrijf, dat het huren van een auto of het bestellen van een auto niet vooraf betaald hoeft te worden.

De advocaat in Breda van de verdachte stelt zich op het standpunt dat de leeftijd van de verdachte bij de strafmaat moet worden meegewogen, verdachte is immer 76 jaar oud. De rechtbank volgt dit standpunt van de advocaat van de verdachte en legt een lagere straf op dan door de Officier van Justitie is gevorderd (18 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar). De rechtbank legt een gevangenisstraf op voor de duur van 15 maanden, waarvan 5 voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren. Daarnaast wordt aan de verdachte een betalingsplicht opgelegd voor de geleden schade van de benadeelden.

Uit deze uitspraak blijkt dat een advocaat in Breda een zo laag mogelijke straf voor u kan bereiken, indien u verdachte bent in een soortgelijke zaak. De rechter heeft immers het standpunt van de raadsman opgevolgd, waardoor een lagere straf is opgelegd dan door de Officier van Justitie werd gevorderd. Een advocaat van het advocatenkantoor in Breda kan u bijstaan in uw zaak over oplichting en zal een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, voor u bereiken. Als u het contactformulier invult neemt een ervaren advocaat vrijblijvend contact met u op over uw strafzaak. 

Geschreven door

Op

Bekijk meer van

Contact met advocaat

Een ervaren strafrechtadvocaat neemt gratis & zonder verplichtingen contact op