Strafzaak ontucht geseponeerd na afloop van het politieverhoor

Sepot ontuchtzaak: onvoldoende wettig en overtuigend bewijs

Cliënt werd verdacht van het plegen van ontuchtige handelingen bij de dochter van zijn ex-vriendin. Ontkennende maar meewerkende verdachte, zaak binnen enkele dagen (!!!) geseponeerd. 

Op 19 april 2021 moest een cliënt van mr. J.M. Veldman van Singel Advocaten te Breda op verhoor komen bij de politie in Limburg. De jongeman werd ervan verdacht dat hij ontucht zou hebben gepleegd bij de dochter van zijn ex-vriendin. De beschuldiging luidde dat hij aan haar geslachtsdeel zou hebben gezeten en dat hij bij haar in bed zou hebben gelegen en daarbij te intiem zou zijn geweest. Direct na ontvangst van de oproepingsbrief voor verhoor die hij had ontvangen van de politie heeft hij contact opgenomen met mr. Veldman van Singel Advocaten en aangegeven dat hij zich niet schuldig had gemaakt aan het verrichten van deze ontuchtige handelingen.

 

Oproepingsbrief politieverhoor

Zoals hiervoor aangegeven heeft de jongeman op een gegeven een oproepingsbrief gekregen van de politie. In deze brief staat vermeld op welk tijdstip hij bij de politie wordt verwacht voor het afleggen van een verklaring omdat hij verdacht wordt van het plegen van een strafbaar feit. Hij heeft contact opgenomen met zijn advocaat en in overleg met de advocaat is een nieuw moment afgesproken voor het afleggen van een verklaring, iedereen moet immers beschikbaar zijn op het voorgestelde moment in de oproepingsbrief.

 

Overleg voorafgaand aan het verhoor

Voorafgaand aan het verhoor is de verdenking met de verdachte, de cliënt van Singel Advocaten, besproken en heeft de advocaat kritische maar wel noodzakelijke vragen gesteld om de strategie en de verdediging te bepalen. In deze zaak was de cliënt van meet af aan duidelijk: ik heb het niet gedaan! We hebben een zoontje samen en ik weet werkelijk niet waarom ze deze aanklacht heeft ingediend en mij van deze beschuldiging beticht: ik ben de vader van haar kind! In dergelijke gevallen luidt mijn advies vaak: als je niets te verbergen hebt, zeg dat dan. Je kunt ervoor kiezen om je op je zwijgrecht te beroepen, maar dat zou ook juist met zich mee kunnen brengen dat het lijkt alsof je wat te verbergen hebt.

 

Politieverhoor

Op 19 april jl. werd cliënt verwacht bij het politiebureau in Limburg voor het afleggen van zijn verklaring ten overstaan van de politie. Het betrof een feit waarvoor cliënt nadat hij zich had gemeld werd aangehouden. Hij moest zijn telefoon en andere persoonlijke spullen inleveren, meewerken aan het vaststellen van zijn identiteit en moest in een ophoudcel wachten totdat het verhoor daadwerkelijk zou aanvangen. Voorafgaand aan het verhoor had hij nog recht op een consult met zijn advocaat, de zogenoemde consultatiebijstand.

Het verhoor bestond uit twee delen, het persoonlijke verhoor en het zaaksgerichte verhoor. Zoals met zijn advocaat besproken heeft hij op alle vragen antwoord gegeven omdat hij niets te verbergen had. Het verhoor nam meerdere dagdelen in beslag en in bijzijn van zijn advocaat mr. Veldman heeft de cliënt zo goed mogelijk proberen mee te werken aan het onderzoek. Het was een zwaar verhoor, zowel qua verdenking maar ook qua emoties.

 

Zaak geseponeerd

Na afloop van het verhoor werd cliënt teruggebracht naar zijn cel en werd overleg gepleegd met de officier van justitie. De officier van justitie heeft in dit geval bepaald dat de verdachte zijn proces in vrijheid zou mogen afwachten. Aan cliënt is uitgelegd dat de officier van justitie alle stukken in het dossier gaat bestuderen en dat hij aan de hand van deze stukken mogelijk nader onderzoek kan laten verrichten of dat hij een vervolgingsbeslissing neemt: vervolgen of seponeren. Dagvaarden voor de Politierechter, de Meervoudige Kamer, wellicht een uitnodiging voor een OM-zitting voor het opleggen van een strafbeschikking… het behoort allemaal tot de mogelijkheden. Deze beslissing kan in sommige gevallen wel maanden duren.

In deze zaak volgende al binnen een paar dagen de beslissing van de officier: de officier van justitie had besloten de verdachte niet verder te vervolgen vanwege onvoldoende wettig en overtuigend bewijs.

 

Schadevergoedingsprocedure

De cliënt van Singel Advocaten had in deze zaak geen gebruik gemaakt van de piket-regeling en is door mr. Veldman op betalende basis bijgestaan. Dit betekent dat binnen 90 dagen na ontvangst van de sepotbrief een schadevergoedingsverzoek moet worden ingediend bij de Rechtbank Limburg voor het terugvorderen van de door cliënt in het kader van de strafzaak gemaakte proceskosten. Het verzoek zal door Singel Advocaten worden ingediend. Wordt vervolgd!

Bekijk meer van

Contact met advocaat

Een ervaren strafrechtadvocaat neemt gratis & zonder verplichtingen contact op