Verdachte probeert grip te krijgen op alle aspecten van het leven van ex-echtgenote: stalking

Verdachte probeert grip te krijgen op alle aspecten van het leven van ex-echtgenote: stalking

De rechtbank Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Breda, heeft op 24 april 2019 uitspraak gedaan in een zaak over stalking/belaging.

Verdachte probeert grip te krijgen op alle aspecten van het leven van ex-echtgenote: stalking

De verdachte in deze zaak stond onder andere terecht voor stalking. Zo werd hij ervan verdacht wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk te hebben gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van het slachtoffer, met het oogmerk het slachtoffer te dwingen iets te doen, niet te doen, te dulden of vrees aan te jagen door verschillende handelingen. Zo heeft hij meermalen contact gezocht met het slachtoffer, haar werkgever en collega’s en haar vrienden en familie. Ook werd hij ervan verdacht zich meermalen te hebben opgehouden in de straat van het slachtoffer en het slachtoffer te hebben gevolgd.

 

Feiten en omstandigheden

De verdachte heeft ongeveer twee jaar lang het slachtoffer lastiggevallen, door haar, maar met name haar familieleden, ongevraagd te confronteren met zijn kijk op het huwelijk tussen het slachtoffer en hemzelf. Daarbij heeft hij het slachtoffer op allerlei manieren beschuldigd en beledigd, aantijgingen geuit, gevoelige, intieme details over het huwelijk verteld, nare feiten gesuggereerd en hij heeft meermalen geschreven dat hij het slachtoffer iets aan zou doen. Ook heeft de verdachte geprobeerd het slachtoffer bij haar werkgever en collega’s in een kwaad daglicht te stellen, door het slachtoffer meermalen te beschuldigen van plagiaat en fraude.

 

Oordeel rechtbank Breda

De rechtbank stelt voorop dat bij de beoordeling van de vraag of sprake is van stalking/belaging verschillende factoren van belang zijn. Namelijk de aard, duur, frequentie en intensiteit van de gedragingen van de verdachte, de omstandigheden waaronder deze hebben plaatsgevonden en de invloed daarvan op het persoonlijke leven en de persoonlijke vrijheid van het slachtoffer. De verdachte heeft door zijn handelingen, aldus de rechtbank, het slachtoffer vrees aangejaagd. Daarnaast heeft het slachtoffer moeten ondergaan dat zij werd zwartgemaakt bij haar familie, vrienden, werkgever, collega’s en moskee. Deze handelingen hebben een forse druk en spanning in het leven van het slachtoffer en haar gezin tot gevolg gehad, blijkt uit slachtofferverklaringen. De rechtbank is van mening dat de handelingen van de verdachte zodanig waren dat van een stelselmatige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van het slachtoffer sprake is geweest.

Verder is de rechtbank Breda van mening dat uit het dossier onvoldoende blijkt dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het tenlastegelegde ophouden in de omgeving van het slachtoffer. Het betreft immers één incident en de verdachte heeft in zijn verklaringen een reden gegeven voor zijn aanwezigheid in die buurt. De rechtbank spreekt de verdachte derhalve vrij van dit deel van de tenlastelegging. Gelet op de bewijsmiddelen acht de rechtbank het overige deel van de tenlastelegging wel wettig en overtuigend bewezen, de verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan stalking/belaging.

De verdachte is hiertoe veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van drie maanden met een proeftijd van twee jaar. Daarnaast is een taakstraf opgelegd voor de duur van 80 uren. Ook moet de verdachte een schadevergoeding betalen.

 

Advocaat stalking/belaging Breda

Zelf verdacht van stalking/belaging? Een ervaren advocaat uit Breda kan u bijstaan! De raadsman zal uw processtukken opvragen om een goed en sterk verweer te voeren. Hierdoor wordt voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, bereikt. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren advocaat uit Breda voor stalking/belaging direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk, voor een vaste prijs en op basis van pro deo.

Geschreven door

Op

Bekijk meer van

Contact met advocaat

Een ervaren strafrechtadvocaat neemt gratis & zonder verplichtingen contact op