Stalking bewezen ondanks knipperlichtrelatie tussen verdachte en slachtoffer

Stalking bewezen ondanks knipperlichtrelatie tussen verdachte en slachtoffer

De rechtbank Breda heeft op 11 juli 2019 uitspraak gedaan in een zaak over stalking.

Stalking bewezen ondanks knipperlichtrelatie tussen verdachte en slachtoffer

De verdachte in deze zaak stond onder andere terecht voor stalking van zijn ex-vriendin. Zo werd hij ervan verdacht veelvuldig telefonisch contact te hebben gezocht, veelvuldig brieven in de brievenbus te hebben gestopt, veelvuldig telefonisch contact te hebben gezocht met de kinderen van het slachtoffer, cadeaus voor de woning van het slachtoffer achter te hebben gelaten, via de kinderen van het slachtoffer het slachtoffer te hebben bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht en meermalen zich te hebben opgehouden voor de woning van het slachtoffer, met het oogmerk het slachtoffer te dwingen iets te doen, niet te doen, te dulden en/of vrees aan te jagen.

 

Feiten en omstandigheden

Het slachtoffer heeft aangifte gedaan van stalking gepleegd door haar ex-vriend. De verdachte bleef, nadat het slachtoffer de relatie had verbroken, voortdurend bellen met een anoniem nummer. Hij belde de hele dag door. Verder heeft hij de dochter van het slachtoffer klemgereden en tegen haar gezegd dat als het slachtoffer hem niet te woord zou staan, hij een pistool zou kopen om het slachtoffer mee dood te schieten. Ook viel de verdachte het slachtoffer lastig door telkens aan de deur te komen, brieven in haar brievenbus te stoppen en cadeaus voor de woning neer te leggen. Het slachtoffer zegt zich door het gedrag van de verdachte beperkt in haar vrijheid te hebben gevoeld.

 

Standpunt advocaat Breda

De advocaat heeft bepleit dat het slachtoffer zelf telkens voor verwarring heeft gezorgd en tegenstrijdige signalen heeft uitgezonden. Tevens heeft de advocaat gesteld dat het contactverbod werd omzeild, doordat het slachtoffer naar de woning van de verdachte ging.

 

Oordeel rechtbank Breda

De rechtbank moest vervolgens de vraag beantwoorden of er sprake was van stalking, ook wel belaging genoemd. De rechtbank constateert dat er in de tenlastegelegde periode sprake is geweest van een knipperrelatie tussen het slachtoffer en de verdachte. Dit kan tot gevolg hebben dat er onduidelijkheid ontstaat over waar de privacy begint en eindigt. De rechtbank Breda stelt dat de keuze om een knipperlichtrelatie aan te gaan niet per definitie de mogelijkheid van stalking uitsluit, maar dat dit beoordeeld dient te worden op basis van de aard, duur, frequentie en intensiteit van de gedragingen van de verdachte, de omstandigheden waaronder deze hebben plaatsgevonden en de invloed daarvan op het persoonlijk leven en de persoonlijke vrijheid van het slachtoffer.

De rechtbank Breda is van mening dat in de tijd dat de relatie verbroken was er steeds op een dwingende wijze contact is gezocht met het slachtoffer door de verdachte. Daardoor voelde zij zich, naar het oordeel van de rechtbank, terecht in haar vrijheid beperkt. De rechtbank Breda stelt dat er sprake is geweest van het wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van het slachtoffer om de relatie met hem te hervatten. De knipperlichtrelatie die na de tenlastegelegde periode weer zou zijn opgestart, doet daaraan niet af. De stalking is wettig en overtuigend bewezen. Tevens acht de rechtbank Breda mishandeling, bedreiging en huisvredebreuk bewezen. Er is een gevangenisstraf opgelegd voor de duur van zes maanden, waarvan één maand voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Ook zijn er algemene en bijzondere voorwaarden opgelegd. Tot slot is er een vrijheidsbeperkende maatregel opgelegd in de zin van een locatieverbod.

 

Advocaat Breda stalking

Zelf verdacht van stalking? Een ervaren advocaat uit Breda kan u bijstaan! De raadsman zal uw processtukken opvragen om een goed en sterk verweer te voeren. Hierdoor wordt voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, bereikt. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren advocaat uit Breda voor stalking direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk, voor een vaste prijs en op basis van pro deo.

Geschreven door

Op

Bekijk meer van

Contact met advocaat

Een ervaren strafrechtadvocaat neemt gratis & zonder verplichtingen contact op