Staking Advocaten Breda

Staking advocaten Breda. Advocatenkantoor Singel Advocaten aanwezig

Staking door advocaten in Breda tegen plannen Minister Sander Dekker. Advocaat mr. Jolanda Veldman van Singel Advocaten aanwezig
 

Staking door Advocaten in Breda. Advocatenkantoor Singel Advocaten

Op 16 januari vindt een eerste korte stakingsactieplaats voor de Rechtbank in Breda. Ook een advocaat van advocatenkantoor Singel Advocaten Breda was bij de staking aanwezig om onze zorgen aan te geven over de afbraak van de rechtsbescherming, ook wel gefinancierde rechtsbijstand genoemd


Advocaat Singel Advocaten Breda bij staking aanwezig

Voor het gerechtsgebouw aan de stationslaan waren veel advocaten uit Breda aanwezig om hun zorgen kenbaar te maken over de bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand en de plannen van minister Sander Dekker, minister van rechtsbescherming, om de rechtsbijstand af te schaffen. Hij wil namelijk de toegang tot het recht voor onvermogende mensen beperken, door het invoeren van een zogenaamde poortwachter. Ook wordt over kostenbesparingen gesproken in zijn plannen en over aanbesteding. Dit lijkt allemaa nobel, maar na vele jaren van enorme bezuinigingsrondes is het duidelijk dat het zo niet verder kan. Hier zijn al diverse rapporten over geschreven in opdracht van de politiek, die dat aangeven. Minister Dekker gaat echter vrolijk door om nieuwe bezuinigingen in te voeren en beperkigen voor burgers, terwijl het nu al vaak lastig is om een advocaat te vinden die een onvermogende kan bijstaan omdat voor het werk eenvoudigweg niet tot vrijwel niets wordt betaald. 


Stakingsactie tegen afbraak gefinancierde rechtsbijstand

Daarbij heeft het er alle schijn van dat het hier gaat om een beleid om de rechtsbijstand van mondige burgers onmogelijk te maken. De overheid betaalt aan de ene kant eenvoudig tientallen miljoenen euros aan een landsadvocaat of aan advocaten die verdachte rechters of personeel bijstaan (chipsol affaire), miljoenen aan curatoren (Garantieregeling) of aan justitie, maar zij is niet bereid een normaal bedrag aan een advocaat te betalen die optreed in procedures die veelal door de overheid zélf worden veroorzaakt.

Zoals voormalig staatssecretaris Fred Teeven zei in een interview van de groene amsterdammer: 'Als je de verdediging niet betaalt, dan wordt het ook niet zoveel'.
Het heeft er alle schijn van dat minister Sander Dekker dit (VVD) beleid voortzet. In elk geval kan van rechtsbescherming nauwelijks meer worden gesproken en dreigt het helemaal te verdwijnen!


Stakingsactie bij de Rechtbank Breda, Amsterdam, Arnhem, Maastricht, Den Bosch, Middelburg, Utrecht

De actie is met name bedoeld om de zorgen aan te geven en dit kenbaar te maken aan het publiek. De zittingen bij de rechtbank in Breda beginnen hierdoor een half uur later. Voro de actie is begrip uitgesproken door de rechtbank. Ook de deken van de orde van advocaten is aanwezig. Niet uitgesloten is dat er verdere (grotere) acties volgen als deze plannen niet van de baan gaan, Ook voor mensen zonder grote portemonnee, zoals de overheid, moet goede rechtsbijstand bereikbaar blijven. Dit is een grondrecht waar serieus mee moet worden omgegaan, zeker nu er steeds meer regels door de politiek worden ingevoerd en zij burgers voor het minste of geringste aanspreken of verantwoordelijk houden. Ook de landelijke specialistenvereniging van strafrechtadvocaten (NVSA) heeft zich bij de staking aangesloten en kondigen verdere acties aan. De staking heeft in zoverre dan ook een landelijk karakter omdat in heel nederland het recht op bereikbare en betaalbare rechtsbijstand door een ervaren goed opgeleide advocaat door de Minister onmogelijk en onbereikbaar dreigt te worden gemaakt.

Het klein orkest zong ooit (arties van 'de muur'): 'En alleen als je geld hebt, is de vrijheid niet duur'.

Dát is het systeem waar Minister Sander Dekker met zijn politieke kornuiten naar toe gaat, als deze plannen niet van tafel gaan. Kortom: Alléén goede rechtshulp, als u een hele dikke portemonnee heeft. Dat is níet waar de sociale advocatuur voor staat en wij verzetten ons dan ook als advocaat in Breda, die landelijk werken, met klem tegen deze vermaledijde plannen.

Impliciet advies van Minister Dekker: 'Gaat u maar vast sparen....
 

Bekijk meer van

Contact met advocaat

Een ervaren strafrechtadvocaat neemt gratis & zonder verplichtingen contact op