Singel Advocaten stopt noodgedwongen met getuigenzaken Den Haag pro deo

Singel Advocaten gedwongen te stoppen met getuigenverhoren Den haag in pro deo zaken

Singel Advocaten heeft door aanhoudende bezuinigingen en het afbraakbeleid van de minister van gefinancierde rechtsbescherming, besloten géén pro deo zaken in Den Haag in hoger beroep meer te behandelen als getuigen moeten worden gehoord

Singel Advocaten is een kantoor dat rechtzoekenden graag bijstaat, óók in pro deo zaken. Helaas staat het systeem van gefinanciere rechtsbijstand al jarenlang (zelfs een decennium lang) onder zware druk. Tarieven worden stelselmatig niet verhoogd en ook maar geindexeerd. De situatie is zo dat volgens de door de Rijksoverheid zèlf ingestelde commissie van der Meer (klik voor rapport) er direct een behoorlijke vergoeding voor advocaten dient te worden ingesteld. Ook andere commissies, zoals Barkhuysen (rapport orde van advocaten) en het rapport van 'Wolfsen', komen tot dezelfde conclusies.

Er gebeurt echter helemaal niets. Staan nu de boeren en bouwlieden op het malieveld, de overheid, waaronder D66, doen helemaal... niets. Men laat gewoon de minister van Rechtsbescherming verder gaan met 'vage plannen' en het zoeken naar alternatieven, waarbij - je verzint het niet - studenten straks het werk van advocaten moeten gaan overnemen, voor onvermogenden dan. Ondertussen mag de landsadvocaat rustig doordeclareren tegen almaar stijgende uurtarieven (klikhier voor de tarieventabel) en een artikel in de Telegraaf, landsadvocaat kost steeds meer miljoenen.

De afgelopen jaren zijn wij pro deo zaken blijven behandelen, náást betalende zaken, ondanks voorgaande rapporten en situatie. Vooralsnog zullen wij dat nog blijven doen (de vraag is overigens hoe lang nog), ook in het belang van onze klanten en de rechtsstaat. Helaas betekent dit afbraakbeleid van de overheid (waaronder coalitiepartij en de 'zogenaamde rechtsstaat partij D66') dat wij niet in elke situatie mensen meer van dienst kunnen zijn. Dit hangt ook af van planning door en begrip van rechtbanken en hoven, die regelmatig ontbreekt.

Als eerste stap (en hopelijk laatste) hebben wij moeten besluiten niet meer op te treden in hoger beroep zaken bij het Gerechtshof Den Haag, als getuigen worden gehoord, op pro deo basis. De brief aan de onderzoeksrechter (raadsheer-commissaris) én aan de voorzitter van het Gerechtshof is hieronder te lezen en op onze website downloadbaar. Klik hier voor het artikel op advocatenblad.nl.

Wij hopen op betere tijden, ook voor ú als rechtzoekende én voor de rechtsstaat.

 

Edelgrootachtbare heer/vrouwe,

In bovengenoemde kwestie treed ik op als advocaat en belde uw griffier mij onlangs voor de planning in een tweetal zaken. Het gaat om vier te horen getuigen in beide zaken, welke zaken eenvoudig van aard zijn. Zij gaf mij aan dat u de verhoren pas om 10.00 wilde aanvangen. Ik heb daarbij voorgesteld om 9.00 te beginnen en de getuigen in beide zaken op één dag te horen, ook nu ik anders financieel de zaken niet behoorlijk kan behandelen.

Vervolgens krijg ik van uw griffier het bericht terug dat u (toch) op twee dagen wil plannen omdat anders ‘de verhoren ingekort zouden worden’. Dit betekent dat U.E.A. voornemens bent twee dagen in te plannen voor deze verhoren. Kennelijk wilt u dan om 10.00 aanvangen om in de loop van de (na)middag per zaak af te ronden (en ik in de file kan aanschuiven). Dit in een tweetal zaken van eenvoudige aard. Daarbij ben ik zeker geen advocaat – zo ik uw griffier ook mededeelde – die oeverloze verduidelijkingvragen stelt. Kortom, ik hou van een efficiënt verhoor wat de praktijk ook uitwijst.

De overheid heeft de afgelopen jaren schrikbarend bezuinigd op de gefinancierde rechtsbijstand. Voorzover u de media mocht hebben gemist, verwijs ik u naar de rapporten van der Meer en Barkhuysen alsmede de website van de orde van advocaten (www.advocatenorde.nl). Uit de zojuist gepubliceerde cijfers van de Raad voor Rechtsbijstand (monitor rechtsbijstand 2018), blijkt wederom dat een substantieel aantal (meer dan 200) strafrechtadvocaten met pro deo zaken zijn gestopt.

Er is met andere woorden een evident risico aanwezig, dat bij verdergaande bezuinigingen en geen verbeteringen in het stelsel, de minder vermogende burger straks géén ervaren strafrechtadvocaat meer zal kunnen vinden.

Ik merk daarbij op dat in dat kader óók van de rechtspraak begrip danwel een meewerkende houding mag worden verwacht. Dit is óók in het belang van de rechtstaat zelf. Immers, als straks advocaten niet meer komen opdagen, danwel slechts stagiaires (of de ‘zogenaamde HBO-Juristen van excellentie Sander Dekker’), dan is het risico op rechtsdwalingen onvermijdelijk.

Helaas merk ik (te) weinig van begrip danwel meewerkende houding aan de zijde van de rechtspraak, die uiteraard ook het nodige voor diens kiezen heeft gekregen de afgelopen jaren. Dat laatste zou nu juist begrip moeten kweken, maar die indruk krijg ik helaas niet altijd. Zo wordt met koude verwijzing naar een landelijk ‘aanhoudingsprotocol’, wat volgens de Hoge Raad géén recht oplevert, herhaaldelijk gemeld dat een advocaat ‘maar voor vervanging moet zorgen’ danwel de zaak als ‘gekozen advocaat’ niet had moeten aannemen. De vraag of een pro-deo advocaat deze luxe heeft, nog los van de juridische merites (recht op vrije advocaatkeuze), wordt doorgaans niet gesteld.

Maar ook in de planningen ervaar ik onbegrip danwel gebrek aan kennis. In deze zaken vraag u van mij om twee dagen te blokkeren voor 8 getuigen. De ervaring leert dat niet iedereen komt opdagen. Ik zit dan nutteloos te wachten in het Hof. Aldus kost mij dit straks, met voorbereiding van een klein uur per getuige, met reistijd ongeveer 20 uur (3.5 uur reistijd, verhoren 10.5 uur in Hof aanwezig, 6 uur voorbereiding). Per getuige vergoedt de overheid 105 euro, inclusief voorbereiding. Als een getuige niet komt opdagen krijg ik 0 (LEES: NIHIL) euro.

Aldus vraagt u mij thans om – met uw planning – genoegen te nemen, als strafrechtspecialist met 20 jaar ervaring, met een vergoeding van € 31,50 per uur. In feite nog minder, nu de niet verschenen getuigen nog op een later moment moeten worden gehoord.

Dit moet stoppen. Sterker nog: dit gáát stoppen. Ik heb tot mijn grote ergernis besloten géén klanten meer op pro deo basis te helpen in hoger beroep in Den Haag, als er getuigen (moeten) worden gehoord. Immers is dit niet de eerste ervaring van een véél te ruime planning in Den Haag, waar ik ook een collega al over hoorde ‘klagen’. Bij andere hoven (Den Bosch, Arnhem) loopt dit veel efficiënter en in goed overleg.

Dit houdt in dat straks minder onvermogende rechtzoekenden door een ervaren advocaat in beroep niet meer zullen kunnen worden bijgestaan. Een grove schande, maar het is het gevolg van de voortdurende stroom van bezuinigingen én onvoldoende begrip aan de zijde van de rechtspraak.

En neemt U.E.A. van mij aan dat ik níet de enige ben. Fred Teeven schreef bij aanvang van dit ‘destructiebeleid’, dat ‘als je niet zoveel betaalt, wordt het ook niet zoveel met die verdediging (Interview in de Groen Amsterdammer). In mijn woorden: ‘If you pay peanuts, you get monkeys’.

Die ‘Monkeys’ zullen niet alleen U, maar ook de rechtzoekenden (zonder portemonnee) de komende jaren meer en meer gaan meemaken, evenals veroordelingen van onschuldigen. Maar daar zal de overheid mogelijk weinig last van hebben, nu deze personen immers toch geen geld hebben daarover te procederen (?).

Voor nu (de thans lopende zaken) kan ik slechts herhalen dat ik verzoek een behoorlijke planning op te stellen, kort te lunchen en op een normale tijd (9.00) te beginnen. Dan zou het in déze zaak allemaal goed moeten kunnen komen.

Kopie van deze brief stuur ik – met cliënt naam geanonimiseerd – aan mijn contactpersoon in de politiek (SP) eveneens ik deze stuur aan de voorzitter van het Gerechtshof.

Met de meeste hoogachting,

mr. S. Arts

Bekijk meer van

Contact met advocaat

Een ervaren strafrechtadvocaat neemt gratis & zonder verplichtingen contact op

Brief Hof Den Haag stoppen pro deo getuigenverhoren

Artikel Advocatenblad