Politierechter in Haarlem spreekt cliënt vrij na vurig pleidooi advocaat

Vrijspraak na vurig pleidooi advocaat

Vrijspraak verboden wapenbezit: clïent niet strafbaar voor het in het bezit hebben van een creditcardmes.

Op 11 januari 2019 is een cliënt van mr. Jolanda Veldman van het advocatenkantoor uit Breda vrijgesproken voor verboden wapenbezit. Naar aanleiding van een ontvangen strafbeschikking is verzet ingesteld en is de zaak door de Politierechter in Haarlem ter zitting behandeld.

 

Feiten en omstandigheden

Cliënt ging samen met een aantal vrienden op vakantie met het vliegtuig. Op Schiphol bij de veiligheidscontrole wordt in de portemonnee van cliënt een zogenoemd creditcardmes aangetroffen. Cliënt wordt staande gehouden en er vindt een korte en zeer vluchtige ondervraging plaats. Cliënt wordt gewezen op zijn rechten maar omdat hij een vlucht moet halen ziet hij af van consultatiebijstand en/of verhoorbijstand. Kort samengevat: cliënt heeft geen advocaat gesproken voordat hij vragen heeft beantwoord en hij heeft ook geen bijstand van een advocaat gehad toen hij ondervraagd werd over het aangetroffen mesje.

Het mes wordt gefotografeerd en in beslag genomen en door cliënt wordt een afstandsverklaring getekend. Cliënt stapt in het vliegtuig, opgelucht dat hij zijn vlucht nog heeft gehaald en is zich van geen kwaad bewust dat hij zich misschien strafbaar heeft gemaakt aan een strafbaar feit.

 

Strafbeschikking

Na een goede vakantie te hebben genoten treft cliënt bij thuiskomst een brief aan op de mat, een zogenoemde strafbeschikking. Aan cliënt wordt een strafbeschikking opgelegd ter hoogte van € 350,00 te vermeerderen met de administratiekosten ter hoogte van € 9,00. De strafbeschikking ziet op het volgende:

 

Omschrijving strafbaar feit: Dragen of voorhanden hebben van eenwapen van categorie I onder 4° WWM toelichting:
Voorhanden hebben Wet wapens en munitie, art 13 lid 1 te Haarlemmermeer op Schiphol in de Vertrekpassage.

Cliënt kan zich niet verenigen met de aan hem opgelegde strafbeschikking en tekent verzet aan. Hierna neemt hij direct contact op met een gespecialiseerd in strafrecht advocatenkantoor, en komt in contact met Jolanda Veldman van Singel Advocaten te Breda

Het verzet dient binnen veertien dagen na ontvangst van de strafbeschikking te worden ingesteld anders zal de zaak niet-ontvankelijk worden verklaard en niet inhoudelijk behandeld kunnen worden door de Rechtbank. Als het verzet is ontvangen door de officier van justitie dan zal deze de zaak opnieuw gaan beoordelen en kan de zaak alsnog geseponeerd worden of aan de Politierechter worden voorgelegd zodat laatstgenoemde een beslissing dient te nemen of de verdachte een strafbaar feit gepleegd heeft of niet. Indien de zaak aan de Politierechter voorgelegd zal worden dan ontvangt de verdachte een dagvaarding waarin de verdenking nogmaals staat vermeld en waarin ook staat vermeld waar en wanneer zijn/haar zitting zal plaatsvinden, bij welke rechtbank de strafzaak inhoudelijk zal worden behandeld.

 

Behandeling bij de Politierechter: Vrijspraak na vurig pleidooi advocaat

Op 11 januari 2019 staat de inhoudelijke behandeling van de zaak gepland en wordt cliënt bijgestaan door de advocaat uit Breda. Na vurig pleidooi van de advocaat is cliënt door de Haarlemse Politierechter vrijgesproken en wel om de volgende redenen:

Het mesje lijkt niet door zijn opdruk op een creditcard of een ander pasje, het lemmet is aan één zijde volledig zichtbaar en als zodanig herkenbaar en aan de andere zijde zijn ‘gripbribbels’ te zien. Het snijvlak van het lemmet heeft een contrasterende kleur ten opzichte van de overige delen van het mesje en het vouwmechanisme is aan beide zijden volledig zichtbaar. De behuizing van het zogenoemde creditcardmes is dikker dan een (normaal) pasje. Het enkele feit dat het mesje in opgevouwen toestand ongeveer dezelfde lengte en breedte heeft als een pasje is onvoldoende om aangemerkt te worden als een blank wapen dat uiterlijk gelijkt op een andere voorwerp dan een wapen.

 

In verzet gaan loont

Het feit dat deze cliënt zijn straf in de vorm van een strafbeschikking niet zomaar heeft geaccepteerd loont in dit geval. Er is binnen de gestelde termijn van twee weken verzet ingesteld tegen de strafbeschikking. De officier van justitie heeft ondanks de huidige jurisprudentie (eerdere rechtspraak) gemeend dat deze cliënt zich alsnog op zitting moest verantwoorden voor het bij hem aangetroffen mesje. Cliënt is samen met zijn strafrechtadvocaat uit Breda naar de zitting gegaan en daar is hij na een vurig pleidooi van zijn raadsvrouw integraal vrijgesproken van hetgeen hem ten laste werd gelegd. De officier van justitie heeft normaal gesproken twee weken de tijd om in hoger beroep te gaan, maar zij heeft in deze specifieke strafzaak direct op zitting afstand van dit recht gedaan. Het resultaat: een integrale onherroepelijke vrijspraak en een tevreden cliënt. In verzet gaan tegen een strafbeschikking loont in dit geval!

Heeft u een strafbeschikking ontvangen en wenst u in verzet te gaan? Neem dan direct contact op met een advocaat van ons kantoor in Breda. De strafrechtadvocaten van ons kantoor werken landelijk en laten zich niet afschrikken door afstand of reistijd.

Bekijk meer van

Fatal error: Call to a member function getType() on null in /www/htdocs/advoc/private/compile/www.singeladvocaten.nl/52270a72bff0600ba7c728d53ad4f4608a72a75a.file.include.tpl.php on line 30