Oplichting kwetsbare slachtoffers via datingsites

Oplichting kwetsbare slachtoffers via datingsites

Op 1 september 2017 heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant uitspraak gedaan in een zaak over oplichting, waarbij één van de slachtoffers zelfmoord heeft gepleegd.

Oplichting kwetsbare slachtoffers via datingsites

Aan de verdachte is oplichting ten laste gelegd. De verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat zij samen met twee medeverdachten het plan heeft bedacht om via datingsites contact te zoeken met mannen. Verdachte zou vervolgens seks hebben met deze mannen en hen om leningen vragen. Het was een vooropgezet plan, de verdachte en medeverdachten wisten vanaf het begin dat zij de ontvangen bedragen niet zouden terugbetalen.

De verdachte heeft hiertoe contact gezocht met twee slachtoffers, onder gebruikmaking van in ieder geval valse namen. In de vertrouwenwekkende aard van de relatie heeft de verdachte aan beide mannen om leningen gevraagd, waarbij door de verdachte het vertrouwen werd gewekt dat het ging om leningen die terugbetaald zouden worden. Het ene slachtoffer heeft in totaal een bedrag van € 37.615,00 aan verdachte en haar medeverdachten betaald en slachtoffer twee een bedrag van € 80.000,00. De leningen zijn nooit terugbetaald.

 

Verweer strafrechtadvocaat voor oplichting

De strafrechtadvocaat van de verdachte heeft bepleit dat de mannen de onjuiste voorstelling van zaken hadden moeten doorzien. De advocaat in Breda bepleit dan ook dat er geen sprake kan zijn van oplichting.

 

Standpunt rechtbank Zeeland-West-Brabant

De verdachte heeft ten aanzien van de tenlastegelegde oplichting bekennend verklaard. De rechtbank in Breda is van oordeel dat, gezien het door de verdachte gemaakte misbruik van de ontstane relatie tussen haar en het eerste slachtoffer, een oudere dementerende man die net zijn vrouw was verloren, niet gezegd kan worden dat hij de gedragingen van de verdachte had moeten doorzien.  Ten aanzien van het andere slachtoffer oordeelt de rechtbank Breda dat het slachtoffer niet beter had moeten weten, gezien de relatie tussen de verdachte en het slachtoffer. Uit de gesprekken die zijn gevoerd tussen het slachtoffer en de verdachte leest de rechtbank Breda de hoop en het vertrouwen dat het slachtoffer het geleende geld terugkrijgt.

De rechtbank Breda oordeelt al met al dat het handelen van de verdachte te kwalificeren is als oplichting in vereniging, door het aannemen van een valse naam en het aannemen van een valse hoedanigheid. De rechtbank Breda oordeelt dat de slachtoffers door het toedoen van het handelen van de verdachte en haar medeverdachten zijn bewogen tot afgifte van verschillende geldbedragen.

 

Strafoplegging door de rechter

De rechtbank Breda oordeelt dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan oplichting in vereniging van twee oudere, kwetsbare mannen. Dit heeft de verdachte gedaan door op datingsites contact te zoeken met mannen. Deze mannen waren op zoek naar gezelschap en genegenheid en dachten in de verdachte een vriendin gevonden te hebben. De verdachte heeft de mannen bewogen tot afgifte van enorme geldbedragen, waardoor misbruik is gemaakt van de vertrouwensband tussen haar en haar slachtoffers. De rechtbank Breda neemt in het bijzonder mee dat de gevolgen van het handelen van verdachte voor één van de slachtoffers dusdanig ernstig was dat deze mede ten gevolge hiervan zelfmoord heeft gepleegd. Daarnaast houdt de rechtbank bij de strafoplegging rekening met het feit dat de verdachte eerder is veroordeeld voor het plegen van soortgelijke delicten. De rechtbank legt de verdachte een gevangenisstraf op voor de duur van twee jaren en bepaalt dat de verdachte de geldbedragen moet terugbetalen.

 

Strafrechtadvocaat voor oplichting in Breda

Een advocaat voor oplichting uit Breda kan u bijstaan in soortgelijke zaken. De verdachte is in deze zaak mede veroordeeld door de bekennende verklaringen die zij heeft afgelegd. Verklaar daarom nooit zonder eerst contact te hebben gehad met een ervaren advocaat. Een advocaat in Breda kan u, dankzij zijn of haar jarenlange ervaring, als geen ander bijstaan indien u wordt verdacht van oplichting. De advocaat in Breda zal voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, bereiken. Wanneer u het contactformulier invult zal een ervaren advocaat voor oplichting uit Breda direct vrijblijvend en gratis contact met u opnemen over uw zaak! Wij werken landelijk en op basis van pro deo. 

Geschreven door

Op

Bekijk meer van

Contact met advocaat

Een ervaren strafrechtadvocaat neemt gratis & zonder verplichtingen contact op