Ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel bij valsheid in geschrift door Rechtbank Breda

Ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel bij valsheid in geschrift door Rechtbank Breda

Op 1 december 2016 heeft de Rechtbank Zeeland-West-Brabant uitspraak gedaan in een zaak met betrekking tot valsheid in geschrift.

Betrokkene is begin 2016 veroordeeld wegens het gedurende een periode van anderhalf tot twee jaar meermalen plegen van valsheid in geschrift. Hij heeft valse verkoopfacturen, formulieren en attesten opgemaakt waarin is vermeld dat het vlees dat hij verkocht halal geslacht was en rundvlees betrof, terwijl het vlees deels paardenvlees betrof. Hierdoor heeft verdachte wederrechtelijk verkregen voordeel behaald. De Officier van Justitie eist nu in deze zaak een ontneming van dit verkregen voordeel.

De officier van justitie stelt zich op het standpunt dat betrokkene door valsheid in geschrift een voordeel heeft behaald ter hoogte van € 3.814.381. Dit bedrag is vastgesteld door de Algemene Inspectiedienst.

Betrokkene wordt bijgestaan door een advocaat uit Breda. De advocaat van verdachte stelt dat bepaalde handelingen van betrokkene buiten de bewezenverklaarde periode van de valsheid in geschrift vallen, en de daarmee behaalde voordelen buiten beschouwing gelaten moeten worden. Tevens voert de raadsman aan dat twee van de bedrijfsnamen van betrokkene niet worden genoemd in de bewezenverklaring van de valsheid in geschrift en dat het voordeel verkregen door deze bedrijven wederom buiten beschouwing gelaten moeten worden. Ook is volgens de advocaat van verdachte niet voldoende onderbouwd dat de valsheid in geschrift wederrechtelijk verkregen voordeel heeft opgeleverd. Vervolgens voert de raadsman aan dat de bewezenverklaarde valsheid in geschrift door meerdere personen samen is gepleegd en dat betrokkene niet al het voordeel zelf heeft genoten, hierdoor moet ook de vermeende winst van een ander bedrijf van betrokkene buiten beschouwing worden gelaten. Ook stelt de raadsman zich op het standpunt dat de berekening van het wederrechtelijk verkregen voordeel gebaseerd zou moeten zijn op 180 dossiers, terwijl uit de bijlagen van het dossier blijkt dat het voordeel is gebaseerd op ruim 500 dossiers. Hierdoor wordt de hoogte van het wederrechtelijk verkregen voordeel verkeerd vastgesteld. Tot slot moeten volgens de advocaat uit Breda, 37 dossiers nog uitgesloten worden van het wederrechtelijk verkregen voordeel. Deze vallen volgens raadsman buiten het bewezenverklaarde fraudepatroon.

De rechtbank kan zich vinden in het rapport dat de Algemene Inspectiedienst heeft opgesteld, waarin staat dat het wederrechtelijk verkregen voordeel wordt vastgesteld op € 3.814.381. Het verweer van de advocaat uit Breda, met betrekking tot het aantal onderzochte dossiers, wordt verworpen. De rechtbank gaat wel mee in het verweer van de raadsman, dat betrokkene niet al het voordeel zelf heeft genoten. De rechtbank laat dan ook een bedrag van €879.717 buiten beschouwing. Met betrekking tot de 37 dossiers die volgens de raadsman buiten het fraudepatroon vallen, beslist de rechtbank dat deze uitgesloten worden van het wederrechtelijk verkregen voordeel. De officier van justitie had volgens de rechtbank ruim de tijd om op dit standpunt te reageren, maar heeft dit niet gedaan. Een bedrag van € 315.792 komt dan ook in mindering op het wederrechtelijk verkregen voordeel. Tot slot oordeelt de rechtbank dat er nog een bedrag van € 10.000 in mindering wordt gebracht ter compensatie van de overschrijding van de redelijke termijn waarin de zaak op zitting is gekomen. De rechtbank oordeelt dat betrokkene een bedrag van  € 2.608.872 als wederrechtelijk verkregen voordeel heeft behaald en oordeelt dat betrokkene dit terug moet betalen aan de staat.

In deze zaak komt het belang van een ervaren advocaat duidelijk naar voren. Door de juiste verdediging zorgde de advocaat uit Breda ervoor dat het wederrechtelijk verkregen voordeel met  € 1.205.509 kon worden verminderd. Als u verdacht wordt van valsheid in geschrift, loopt u door een wetswijziging ook het risico op een ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel. Neemt u direct contact op met ons advocatenkantoor Breda voor vrijblijvend advies met betrekking tot valsheid in geschrift. Vaak kan er een lagere straf en mogelijk vrijspraak bereikt worden.

Geschreven door

Op

Bekijk meer van

Contact met advocaat

Een ervaren strafrechtadvocaat neemt gratis & zonder verplichtingen contact op