Onterecht aangemerkt als verdachte, vrijspraak op zitting!

Onterecht aangemerkt als verdachte, vrijspraak op zitting!

Vrijgesproken van het verrichten van ontuchtelijke handelingen. 

Op 27 november jl. moest een advocaat van mr. J.M. Veldman van Singel Advocaten te Breda voorkomen bij de meervoudige kamer van de rechtbank Leeuwarden. De jongeman werd ervan verdacht dat hij op enig moment een meisje zou hebben onheus zou hebben bejegend door haar bij haar kont vast te pakken. Al vanaf meet af aan heeft de cliënt van Singel Advocaten aangegeven dat hij zich niet schuldig had gemaakt aan het verrichten van deze handelingen.

 

Feiten en omstandigheden

Op enig moment ontstaat er een ruzie tussen de twee vermeende vriendinnen. De cliënt van mr. Veldman is de vriend van één van deze meiden en wordt verdacht van het verrichten van ontuchtelijke handelingen bij aangeefster. De vriend is naar het huis van aangeefster gegaan om zogenoemd verhaal te halen over een aantal roddels die de wereld in gebracht waren door aangeefster. Nadat cliënt de woning heeft verlaten belt aangeefster zijn vriendin met de mededeling dat haar vriend aan haar kont zou hebben gezeten. Enig moment later belt ze de politie en appt ze een klasgenoot.

De volgende dag vindt er een gesprek plaats tussen aangeefster, haar ouders en cliënt en zijn vriendin. Tijdens dit gesprek worden de beschuldigingen besproken en geeft cliënt meerdere malen duidelijk aan dat hij zich niet herkent in de beschuldigingen aan zijn adres.

 

Verhoor bij de politie

Na enkele maanden – haast heeft de politie in deze zaak niet echt – wordt cliënt opgeroepen voor het afleggen van een verklaring ten overstaan van de politie, het politieverhoor. De cliënt van Singel Advocaten geeft aan dat hij geen handelingen heeft verricht zoals door aangeefster is vermeld. Hij is daar heel open en eerlijk in en heeft een uitgebreide verklaring afgelegd ten overstaan van de politie. Ondanks deze uitgebreide verklaring vindt de officier van justitie het toch nodig om deze zaak aan te brengen bij de rechtbank. Omdat het een zedenzaak betreft wordt deze zaak behandeld bij de meervoudige kamer van de rechtbank.

 

Zitting bij de Rechtbank Leeuwarden

Op 27 november jl. vond de inhoudelijke behandeling van deze zitting plaats ten overstaan van drie rechters aan het Zaailand 102 te Leeuwarden. Cliënt is zelf niet aanwezig vanwege persoonlijke omstandigheden maar hij heeft zijn raadsvrouw mr. J.M. Veldman van Singel Advocaten te Breda gemachtigd om namens hem het woord te voeren op zitting. De zaak is inhoudelijk goed en uitgebreid besproken Jolanda kon namens haar cliënt goed het woord voeren tijdens de zitting. Op de vragen van de rechtbank heeft zij goed antwoord kunnen geven.

 

Eis van de officier van justitie

De officier van justitie heeft op zitting aangegeven dat hij betreurt dat het over een zaak van ruim twee jaar geleden gaat, en dat hij van mening is dat dergelijke zaken ook goed aangebracht kunnen worden bij de Politierechter. Desalniettemin ziet hij voldoende wettig en overtuigend bewijs dat het toch cliënt is die aangeefster bij haar kruis en kont heeft gepakt. Ter zitting is een werkstraf voor de duur van zestig uren geëist door de officier van justitie.

 

Vrijspraak

Mr. J.M. Veldman heeft op zitting alle punten uit het dossier nog eens rustig en duidelijk de revue laten passeren. Zij heeft de balans opgemaakt en de rechtbank getracht te overtuigen dat de enige juiste uitspraak in deze zaak een vrijspraak betreft. Omdat het een zaak bij de meervoudige kamer betreft moest iedereen nog even geduld hebben wat uiteindelijk de uitspraak zou gaan worden in deze zaak. Op 11 december jl. werd een ieder uit zijn lijden verlost en volgde de uitspraak: de rechtbank acht de tenlastegelegde feiten niet bewezen en komt tot een vrijspraak! Gelukkig! De officier van justitie heeft twee weken de tijd voor het indienen van een eventueel hoger beroep.

 

De moraal van het verhaal

De moraal van het verhaal in deze zaak is natuurlijk dat als je van mening bent dat je onterecht bent aangemerkt als verdachte, je dit moet aanvechten en je niet zomaar bij de beschuldiging moet neerleggen. Ondanks dat onze cliënt vanwege persoonlijke omstandigheden niet aanwezig kon zijn bij de zitting is hij toch vrijgesproken omdat zijn advocaat namens hem het woord heeft gevoerd op zitting. Bent u verdachte in een zaak? Neem dan direct op met mr. Veldman voor het bespreken van de mogelijkheden in uw zaak.

Bekijk meer van

Contact met advocaat

Een ervaren strafrechtadvocaat neemt gratis & zonder verplichtingen contact op