Om zitting strafbeschikking: Ervaringen

Als advocaat krijgt ons advocatenkantoor steeds meer te maken met de om strafbeschikking zitting.

Om zitting strafbeschikking

 

Dit betekent dat u wordt opgeroepen om te verschijnen bij een gesprek met de Officier van Justitie. Tijdens dit gesprek wordt u dan een straf gegeven door uitreiking van een brief. In deze brief, die strafbeschikking heet, staat de opgelegde straf vermeld en ook het strafbare feit waarvoor u bent "veroordeeld" als u geen verzet instelt.

 

Verzet tegen strafbeschikking  na een om zitting

 

Het is belangrijk dat u weet dat stilzitten inhoudt dat u zowel een straf als een strafblad krijgt. Zelfs als u aangeeft tijdens het gesprek dat u het met de afdoening niet eens bent, moet u in actie komen. De termijn daarvoor is maar erg  kort, namelijk maar twee weken nadat de strafbeschikking aan u is uitgereikt.

 

Advocaat bij om zitting; onze ervaring

 

Als advocaat gaan wij vaak mee naar om zittingen. Onze ervaring is dat er vaak veel te hoge straffen worden voorgesteld door de parketsecretaris of Officier van Justitie. Dit komt omdat het Openbaar Ministerie vaak hogere richtlijnen (uitgangspunten) hanteert dan de rechter. Ook is de Officier van Justitie niet onafhankelijk. Immers is dat de aanklager. Ook dat kan met zich meebrengen dat er een straf wordt voorgesteld die te zeer uit oogpunt van handhaving wordt opgelegd, zonder voldoende rekening te houden met de omstandigheden van de strafzaak en uw persoonlijke situatie.

 

Matigende werking straf door uw advocaat

 

Onze aanwezigheid bij een om strafbeschikking zitting heeft vaak een matigend effect op een straf. Bij bieden tegenwicht aan het juridische verhaal van de parketsecretaris (assistent van de Officier van Justitie) en bereiken vaak lagere straffen en regelmatig ook een sepot. Dat komt omdat wij weten wat u bij een gang naar de rechter kunt verwachten en aan de hand van het strafdossier kunnen bepleiten waarom het voorstel niet juist is. Ook voorkomen wij dat er een onjuiste verklaring in het dossier terecht komt. Alles wat u zegt wordt namelijk opgeschreven en kan tegen u worden gebruikt, mocht u het voorstel weigeren en alsnog naar de rechter willen gaan. Het zal niet de eerste keer zijn, dat dan een verklaring van een verdachte bij de om zitting afgelegd, tevoorschijn komt en de doorslag geeft voor veroordeling of straf.

 

Steeds meer om zittingen

 

Onze ervaring is dat steeds meer zaken worden afgedaan met een strafbeschikking. U krijgt dan een oproeping om zitting voor een gesprek. Of u krijgt alleen een brief. Dat is zo niet nog gevaarlijker. Door de bezuinigingen op Justitie is de kans groot dat er niet eens een Officier van Justitie - laat staan zeer inhoudelijk - naar heeft gekeken. Wij komen regelmatig strafzaken tegen is, waarin nauwelijks bewijs aanwezig is en helemaal al niet voldoende voor een veroordeling, waarvoor wettig en overtuigend bewijs nodig is. Het is een enge ontwikkeling dat er steeds meer zaken worden afgedaan uit oogpunt van bezuiniging, maar van voldoende rechtswaarborgen geen sprake meer lijkt te zijn. 

 

Wat u moet doen

 

Laat u niet gek maken met opmerkingen dat de straf bij de rechter hoger zal zijn, dat is zelden het geval. Neem contact op met een advocaat bij een strafbeschikking. Wij staan u bij in de om zitting en weten wat u moet doen en welke straf u al dan niet het beste kunt accepteren.

 

Bekijk meer van

Contact met advocaat

Een ervaren strafrechtadvocaat neemt gratis & zonder verplichtingen contact op