Nespresso, What Else?

Grootschalige fraude: Nespresso, What Else?

Grootschalige fraude gepleegd met frauduleuze creditcardgegevens.

Een cliënt van Singel Advocaten zou jarenlang Nespresso producten gekocht hebben met frauduleuze creditcardgegevens hetgeen heeft geleid tot een verdenking van oplichting en witwassen, hetgeen ook zo op de tenlastelegging terecht is gekomen. Op maandag 28 september 2020 heeft de inhoudelijke behandeling van de strafzaak plaatsgevonden bij de Meervoudige Kamer van de Rechtbank 's-Hertogenbosch.

 

De feiten en omstandigheden

In 2013 is een melding binnengekomen bij de Criminele Inlichtingen Dienst dat persoon X zich bezig zou houden met strafbare feiten. Naar aanleiding van deze meldingen en nader onderzoek van politie en justitie naar deze persoon X, is het vermoeden gerezen dat persoon X zich op grote schaal bezig zou houden met de aankoop van goederen door middel van frauduleuze creditcardgegevens. Er zou onder meer bij Nespresso voor bijna € 60.000 aan producten zijn gekocht met frauduleuze creditcardgegevens. Naast bestellingen bij Nespresso zouden er op meerdere andere webshops aankopen gedaan zijn met frauduleuze creditcardgegevens.

 

Politieverhoor en verdere gang van zaken

Persoon X is op enig moment in 2014 door de politie uitgenodigd voor verhoor en heeft er een doorzoeking in de woning van persoon X plaatsgevonden. Ondanks de 'wake up call' van de politie is persoon X niet gestopt mijn zijn handelen maar is hij juist doorgegeaan met het doen van aankopen waarbij gebruik gemaakt wordt van frauduleuze creditcardgegevens. Enige jaren later is persoon X in 2018 wederom door de politie gehoord en heeft justitie besloten het dossier voor te leggen aan de rechter.

 

Behandeling bij de Meervoudige Kamer

De officier van justitie heeft ervoor gekozen om de zaak voor te leggen aan de rechter. Persoon X heeft een dagvaarding ontvangen dat hij op 28 september 2020 moet verschijnen voor de Meervoudige Kamer van de Rechtbank 's-Hertogenbosch. Persoon X heeft zich op zitting laten bijstaan door een strafrechtadvocaat van Singel Advocaten te Breda. Tijdens de zitting zijn alle verdenkingen behandeld en heeft persoon X een uitgebreide verklaring afgelegd over alle strafbare feiten waarvan hij werd verdacht.

 

Strafreis van de officier van justitie

De eis van de officier van justitie was een werkstraf voor de duur van 180 uren én een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 2 maanden met een proeftijd van twee jaren. De raadsvrouw heeft ter zitting de rechtbank verzocht rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden van haar cliënt alsook om rekening te houden met het tijdsverloop in deze zaak.

 

Uitspraak volgt over 14 dagen...

Omdat deze strafzaak behandeld is bij de Meervoudige Kamer van de rechtbank is het onderzoek ter terechtzitting vandaag wel gesloten maar hebben de rechters veertien dagen de tijd om over de zaak na te denken. Dit betekent dat de rechtbank op maandag 13 oktober 2020 uitspraak heeft gedaan in deze zaak.

Update: De rechtbank heeft in het voordeel van de verdachte afgeweken bij het opleggen van de straf en is overgegaan tot het opleggen van een werkstraf ter hoogte van 150 uren én een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van twee maanden met een proeftijd van twee jaren. Er is geen schadevergoeding of ontnemingsmaatregel opgelegd door de rechtbank.  

 

Bekijk meer van

Contact met advocaat

Een ervaren strafrechtadvocaat neemt gratis & zonder verplichtingen contact op