Alternatief scenario leidt niet tot vrijspraak moord

Alternatief scenario leidt niet tot vrijspraak moord

Op 17 juli 2017 heeft de rechtbank Breda uitspraak gedaan in een zaak over moord.

Alternatief scenario leidt niet tot vrijspraak moord

De verdachte in deze zaak werd verdacht van moord, hij werd er immers van verdacht dat hij met voorbedachten rade het slachtoffer van het leven heeft beroofd, door na kalm en rustig overleg met een vuurwapen meerdere kogels door het hoofd dan wel lichaam van het slachtoffer te hebben geschoten op de Vliegbasis Gilze-Rijen.

 

Pleidooi advocaat Breda moord

De strafrecht advocaat van de verdachte heeft ten overstaan van de rechtbank Breda bepleit dat niet tot een bewezenverklaring van moord kan worden gekomen vanwege het ontbreken van redengevend bewijs. De advocaat stelt dat er veel onderzoek is gedaan naar de betrokkenheid van de verdachte bij de moord, maar dat dit onderzoek geen belastend bewijs heeft opgeleverd ten aanzien van de verdachte. Daarnaast stelt de advocaat in Breda dat er een alternatief scenario aanwezig is. Op camerabeelden is een persoon te zien met een donkere broek met witte streep, die een capuchon droeg. Uit een getuigenverklaring is gebleken dat de getuige op de plaats delict een man met capuchon heeft gezien. Is dit de schutter? De man op de camerabeelden is niet de verdachte.

 

Oordeel rechtbank Breda

De rechtbank Breda moest een oordeel geven over de vraag of het de verdachte is geweest die geschoten heeft, of dat een ander persoon heeft geschoten, zoals de advocaat van de verdachte bepleitte. De rechtbank Breda oordeelt dat het alternatieve scenario dat een man met capuchon de dader zou kunnen zijn geweest, onvoldoende wordt onderbouwd en niet aannemelijk is geworden.  De rechtbank stelt dat er in de buurt van de plaats delict een man met capuchon en rugzak op de camerabeelden is geregistreerd, maar dat deze man via diverse zijwegen zijn weg kan hebben vervolgd. Dat de getuige een man met capuchon heeft gezien in de buurt van de plaats delict is onvoldoende om tot de conclusie te komen dat dit de dader zou kunnen zijn. Al met al is de rechtbank Breda van oordeel dat de verdachte de schutter is geweest die het slachtoffer om het leven heeft gebracht.

Tot slot moest de rechtbank oordelen of er sprake was van moord of doodslag. Voor moord moet er sprake zijn van ‘voorbedachte raad’, wat wil zeggen dat de verdachte zich gedurende enige tijd heeft kunnen beraden op het te nemen of het genomen besluit en dat hij niet heeft gehandeld in een ogenblikkelijke gemoedsopwelling, waardoor de verdachte de gelegenheid heeft gehad na te denken over de betekenis en de gevolgen van zijn voorgenomen daad en zich daarvan rekenschap heeft gegeven. Uit de dossierstukken blijkt dat de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. De rechtbank Breda oordeelt dat er op drie momenten, met tussenpozen, is geschoten, waardoor is vast komen te staan dat de verdachte zich heeft kunnen beraden op zijn besluit om het slachtoffer te vermoorden. Er is sprake van moord. De rechtbank Breda heeft de verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 jaren en een vergoeding van € 19.834,01 aan de moeder van het slachtoffer.

 

Advocaat moord in Breda

Bent u verdachte in een soortgelijke zaak? U kunt zich laten bijstaan door een ervaren advocaat voor moord in Breda! Zaken zoals deze zijn vaak emotioneel zwaar beladen, waardoor het niet onverstandig is een ervaren advocaat in te schakelen, die voor u het woord kan voeren. De advocaat uit Breda zal uw processtukken opvragen en een goed en sterk verweer voeren om een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, voor u te bereiken. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren advocaat voor moord in Breda direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk en op basis van pro deo.

Geschreven door

Op

Bekijk meer van

Contact met advocaat

Een ervaren strafrechtadvocaat neemt gratis & zonder verplichtingen contact op