Mediation in een strafzaak aangaande stalking

Stalking >> Gevolgen van mediation in een strafzaak

De effecten van mediation in een strafzaak aangaande belaging, ook wel stalking genoemd.

 

 

In januari 2019 schreef ik een blog over mediation in strafzaken en wat voor effect dat zou kunnen hebben op een strafzaak. In het kort nog even de casus:

De verdenking luidde dat verdacht de voormalig partner van zijn huidige partner gedurende een langere periode zou hebben lastig gevallen, in de volksmond ook wel stalking genoemd. De handelingen bestonden uit het meerdere malen bellen van deze ex, het laten bezorgen van een groot aantal poststukken op het adres van deze ex alsmede het verzenden van e-mailberichten naar deze persoon. Daarnaast zijn er nog andere stalkingshandelingen te bedenken maar daarvan was in deze casus geen sprake.

In deze zaak betrof het echter wel een zeer grote omvangrijke stalkingszaak en de officier van justitie heeft er daarom voor gekozen om de zaak aan te brengen bij de Meervoudige Kamer van de Rechtbank. Tijdens de behandeling is op enig moment door één van de drie rechters geopperd om de zaak aan te houden voor bepaalde tijd zodat aangever en verdachte met elkaar in gesprek zouden kunnen gaan: het zogenoemde mediationtraject.  

 

Mediation in het strafrecht

Het mediationtraject in het strafrecht kent grote overeenkomsten met mediation op andere rechtsgebieden. Beide partijen worden uitgenodigd om op gesprek te komen bij een onafhankelijke mediator welke in dienst is van de Rechtbank. Tijdens dit gesprek wordt de verdachte niet bijgestaan door zijn strafrechtadvocaat omdat het een vertrouwelijk gesprek betreft. Indien partijen dat niet willen hoeft de inhoud van dit gesprek ook niet kenbaar gemaakt te worden aan de Rechtbank. In zoverre kan het traject aldus slagen of niet slagen.

In deze zaak zijn partijen nader tot elkaar gekomen en was er zelfs al vooruitgang geboekt in de omgang naar elkaar toe, er waren en zijn immers kinderen bij betrokken waardoor het belang van mediation in deze zaak extra groot was.

 

Gevolg voor de strafzaak

Voordat de zaak werd aangehouden door de Voorzitter van de Meervoudige Kamer is in overleg met de strafrechtadvocaat van de verdachte en in overleg met de officier van justitie een nieuwe zittingsdatum gepland. Dit betekende dat iedereen wist waar hij/zij aan toe was en de zaak in dezelfde setting zou kunnen worden voortgezet: zelfde rechters, zelfde officier van justitie en zelfde strafrechtadvocaat.

Tijdens de nieuwe behandeling van de strafzaak is het onderzoek verder gegaan waar het is gestopt. De feiten waren destijds al behandeld, de persoonlijke omstandigheden kwamen aan bod en daarna was het tijd voor het requisitoir van de officier van justitie. Hierna was de gespecialiseerde strafrechtadvocaat aan de beurt voor haar pleidooi. In de eis van de officier van justitie en het pleidooi van de strafrechtadvocaat is aandacht besteed aan het doorlopen mediationtraject en zij hebben dit beiden in hun standpunten laten meewegen.

 

Uitspraak van de Rechtbank

Omdat de zaak behandeld werd door de Meervoudige Kamer van de Rechtbank wort er pas twee weken na de behandeling van de strafzaak op zitting uitspraak gedaan.

Cliënt is uiteindelijk niet voor alle stalkingshandelingen veroordeeld. De Rechtbank heeft hem veroordeeld tot een werkstraf in combinatie met een voorwaardelijke gevangenisstraf waaraan een proeftijd gekoppeld is. In overleg met de strafrechtadvocaat is er besloten om geen hoger beroep in te stellen tegen deze uitspraak.

Bekijk meer van

Contact met advocaat

Een ervaren strafrechtadvocaat neemt gratis & zonder verplichtingen contact op