Lage straf voor illegaal vuurwerk Rechtbank Amsterdam

Lage straf voor illegaal vuurwerk door Rechtbank Amsterdam

De economische strafkamer in de rechtbank Amsterdam heeft vandaag een cliënt van mr. Sander Arts, vuurwerk advocaat bij advocatenkantoor Singel Advocaten, een lage straf opgelegd voor bezit en verkoop (handel) van een grote partij illegaal vuurwerk. Cliënt is direct in vrijheid gesteld

Cliënt werd verdacht van het voorhanden hebben van een grote partij illegaal vuurwerk zonder vergunning. Het ging ondere om de verkoop van enkele honderden shells, en een honderdtal flowerbeds. Cliënt was bovendien eerder veroordeeld voor het bezit van illegaal vuurwerk. Normaal staat hier als uitgangspunt een forse onvoorwaarlijke gevangenisstraf op.

 

Straf voor bezit illegaal vuurwerk & eis openbaar ministerie 

Op bezit en zeker handel in illegaal vuurwerk staan hoge straffen. Lange onvoorwaarlijkde gevangenisstraffen worden regelmatig opgelegd en zijn het uitgangspunt van zowel openbaar ministerie àls de rechtbank.

De officier van justitie heeft in deze zaak dan ook geëist dat verdachte zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden, met aftrek van voorarrest, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaren. De officier van justitie heeft verder gevorderd dat de door de reclassering geadviseerde bijzondere voorwaarden worden opgelegd, te weten een meldplicht en ambulante behandeling. Tevens heeft de officier van justitie verzocht om een contactserbod met vuurwerkhandelaren en -leveranciers op te leggen.

 

Het strafvoorstel van vuurwerk advocaat mr. Sander Arts
 

De verdediging heeft in deze zaak verzocht om bij het bepalen van de op te leggen straf rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden van verdachte. Verdachte zat drie maanden in voorarrest. Zijn gezin, waaronder zijn twee jonge kinderen, heeft het zwaar zonder de aanwezigheid van verdachte thuis. Niet alleen als kostwinnaar. maar ook als vader. Als verdachte niet met vuurwerk stopt, dan zal dat gevolgen hebben voor zijn relatie. Ook de werkgever van verdachte heeft aangegeven dat de baan van verdachte zal komen te vervallen als verdachte nog langer in detentie moet blijven. Verdachte heeft bij de politie een meewerkende houding aangenomen en openheid van zaken gegeven. Weliswaar is verdachte eerder veroordeeld v oor v uurwerkbezit. maar toen heeft hij niet een gevangenisstraf opgelegd gekregen maar een taakstraf. Door zijn tijd in detentie realiseert hij zich inmiddels de ernst van zijn gedrag. Ook begrijpt hij dat hij aan zichzelf zal moeten gaan werken om herhaling te voorkomen en ziet er het belang van in om inzicht te krijgen in zijn vuurwerkfascinatie. Hij is dan ook bereid om mee te werken aan de door de reclassering geadviseerde bijzondere voorwaarden.

 

De uitspraak van de Rechtbank Amsterdam

De rechtbank heeft onze cliënt een straf opgelegd geheel conform het voorstel van de verdediging en hem een laatste kans gegeven. Hiermee is er een straf opgelegd die ver onder de eis van de officier van justitie is uitgekomen én boven de gangbare strafrichtlijnen.

Hierdoor is cliënt direct uit voorlopige hechtenis ontslagen (vrijgelaten) ter zitting op verzoek van de advocaat!

Alles afwegende, is de rechtbank bereid om verdachte nog een laatste kans te geven en hem niet terug te sturen naar de gevangenis. De rechtbank zal aan verdachte een gevangenisstraf opleggen voor de duur van 9 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk

Tot slot zal aan verdachte een taakstraf van maximale duur worden opgelegd, te weten 240 uren. De rechtbank is van oordeel dat met name gelet op de persoonlijke omstandigheden van verdachte bovenvermelde straf passend is.
 

Bijstand door een ervaren vuurwerk advocaat

Het is belangrijk in vuurwerkzaken direct een ervaren vuurwerk advocaat in te schakelen (klik hier) en de strafzaak zeker níet te onderschatten. Het is zeker geen gelopen race dat géén forse onvoorwaardelijke gevangenisstraf wordt opgelegd. Als advocaat met ervaring in vuurwerkzaken kunnen wij uw positie met u inschatten, een verdediging opzetten en zo nodig een hulpverleningstraject in gang zetten.

Ook in deze zaak heeft dan geleid tot een forse afwijking van het (gangbare) strafvorderingsrichtlijnen van het openbaar ministerie:

'Bij het bepalen van de op te leggen straf verder in het voordeel van verdachte - rekening gehouden met de open proceshouding van v erdachte. Weliswaar is hij op heterdaad aangehouden, maar vanaf dat moment heeft hij volledig aan het onderzoek meegewerkt en bekend. Ook ter terechtzitting heeft verdachte openheid van zaken gegeven en verklaard dat hij zich er tijdens zijn voorarrest van bewust is geworden dat hij ongelooflijk gevaarlijk heeft gehandeld. Hij heeft te kennen gegeven dat hij een fascinatie heeft voor vuurwerk en dat hij bereid is om daar iets aan te doen. Hij staat dan ook open voor hulp en begeleiding, zoals door de reclassering is geadviseerd. Verdachte is daarin oprecht op de rechtbank overgekomen. De rechtbank heeft er tot slot rekening mee gehouden dat het gezin van verdachte met twee jongen kinderen erg onder de detentie van verdachte lijdt en dat hij zijn baan zal verliezen als hij langer in detentie moet blijven'.

 

Update: De officier van justitie heeft zich bij de uitspraak neergelegd en géén hoger beroep ingesteld

 

Contact met mr. Sander Arts, vuurwerk advocaat

Sander is een ervaren strafadvocaat bij Singel Advocaten en legt zich al jaren toe op vuurwerkzaken. Hij stond veel cliënten bij in procedures bij politieverhoor, openbaar ministerie (om-hoorzitting), voorlopige hechtenis én meervoudige strafkamer van de rechtbank.

Zodra u in aanraking komt met justitie voor illegaal vuurwerk is het belangrijk zo mogelijk al contact op te nemen. Het op juiste wijze afleggen van een verklaring bij het politieverhoor (proceshouding) kan al de basis zijn voor een acceptabele uitkomst van de strafkzaak.

Als u het formulier invult nemen wij gratis en vrijblijvend contact met u op.

Contactformulier vuurwerkadvocaat

Direct gratis vrijblijvend contact met advocaat Sander Arts


Met het invullen van dit formulier accepteert u onze beperking van aansprakelijkheid en privacyregels.
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en versleuteld verzonden via SSL.
Het eerste gesprek is altijd geheel gratis en vrijblijvend.

Bekijk meer van

Contact met advocaat

Een ervaren strafrechtadvocaat neemt gratis & zonder verplichtingen contact op

De kennis die zij in huis hebben over vuurwerk is zeer groot ... Lees meer
★★★★★ ☆☆☆☆☆
K O
Advocaat vuurwerk zaken

Advocaat vuurwerk zaken

Specialist in illegaal vuurwerk

mr. S. Arts (Sander) is meer dan 24 jaar advocaat. Hij heeft als advocaat veel ervaring in zaken voor de economische politierechter en meervoudige strafkamer, waaronder vuurwerkzaken. Sander is informeel, maar ook direct. Hij laat niet over zich heen lopen, aldus zijn vele cliënten