Huiselijk geweld: bij twijfel vrijspraak

Huiselijk geweld: bij tijwijfel vrijspraak

Als de rechter twijfels heeft, dan dient hij vrij te spreken.

Na een leuke gezellige dag te hebben gehad op het strand van een bekende badplaats in ons land, slaat de sfeer om en moet de politie ter plaatse komen om een akkefietje tussen twee partners te sussen. Er wordt geen aangifte gedaan maar de politie besluit om meneer toch mee te nemen naar het politiebureau voor het afleggen van een verklaring. De politie heeft de bevoegdheid om mensen ambtshalve aan te houden, dus zonder dat er een specifieke aangifte tegen hen wordt gedaan.

 

Opleggen van een huisverbod

Als de politie ter plaatse komt dan worden alle partijen kort ondervraagd en de politie maakt van deze ‘gesprekjes’ een proces-verbaal van bevindingen op. Er worden ter  plaatse enkele foto’s  gemaakt en ook deze worden aan het dossier gevoegd. Het vermeende slachtoffer geeft direct heel duidelijk aan dat zij geen aangifte wenst te doen tegen haar partner (met wie zie al geruime tijd is gehuwd). De politie hecht hier weinig tot geen waarde aan en neemt haar echtgenoot mee naar het bureau. Naar afloop van het verhoor wordt meneer in vrijheid gesteld maar hij mag niet naar huis. Waarom mag meneer niet naar huis? Hij heeft een huisverbod uitgereikt gekregen dat hij voor de duur van 10 dagen niet naar zijn eigen huis mag.

 

Aanvechten van het huisverbod

De hulptroepen worden letterlijk en figuurlijk ingeschakeld om het huisverbod op te heffen zodat meneer naar huis kan. Tijdens deze gesprekken met officiële zorginstanties komt naar voren dat er geen specifieke hulpvraag voor dit echtpaar is en dat er geen zorgen voor de toekomst zijn. Voor het verstrijken van de termijn van het huisverbod wordt deze opgeheven en mag meneer weer naar huis. Beide echtgenoten hebben de goede hoop dat deze zaak geseponeerd zal worden.

 

Een dagvaarding voor de Politierechter

Niets blijkt echter minder waar, op enig moment ontvang meneer een dagvaarding dat hij moet verschijnen bij de Politierechter omdat hij wordt verdacht van huiselijk geweld. Beide partijen weet niet wat hen overkomt en de vrouw stuurt zelfs nog een brief naar de officier van justitie waarin zij hem bijna smeekt de zaak alsnog te seponeren. Dergelijke geschillen binnen een huwelijk horen niet bij de rechter te worden uitgevochten. Partijen willen door met hun leven maar worden hierin geblokkeerd deze lopende strafzaak.

 

Rechtsbijstand door advocaat tijdens de zitting

Partijen laten het er niet bij zitten en nemen direct na ontvangst van de dagvaarding contact op met een strafrechtadvocaat van Singel Advocaten te Breda. Het procesdossier wordt door de advocaat opgevraagd en de zaak wordt inhoudelijk besproken. Tijdens de zitting op 18 september 2020 bij de Politierechter in Den Haag is een strafrechtadvocaat van ons kantoor aanwezig om verweer te voeren tegen de beschuldigen aan het adres van meneer. De officier van justitie eist een werkstraf voor de duur van 80 uren én daarbij ook nog een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van twee weken.

 

Vurig pleidooi van de strafrechtadvocaat van Singel Advocaten

Nadat de officier van justitie haar standpunt heeft gegeven, krijgt de advocaat van de verdachte het woord om namens haar cliënt de verdediging te voeren. Een vurig pleidooi volgt waarin de advocaat de Haagse Politierechter verzoekt haar cliënt vrij te spreken: er is onvoldoende wettig en overtuigend bewijs dat het is gegaan zoals door de officier van justitie wordt geschetst. In het dossier is geen aangifte aanwezig van het vermeende slachtoffer, er is geen buurtonderzoek gedaan en het sporenonderzoek ter plaatse laat ook te wensen over. De officier van justitie persisteert en daarna volgt het verlossende woord van de Politierechter: ‘Ik was er niet bij, ik twijfel over de exacte gang van zaken die avond. Bij twijfel dien ik u vrij te spreken en dat is wat ik dan ook ga doen: vrijspraak.’ Opgelucht gaan deze partners naar huis, ze moeten echter nog wel twee weken in spanning zitten of de officier van justitie in hoger beroep gaat want dat recht heeft ze immers volgens de wet.

Bekijk meer van

Contact met advocaat

Een ervaren strafrechtadvocaat neemt gratis & zonder verplichtingen contact op