Cassatie gegrond verklaard inzake schuldheling

Cassatie schuldheling is gegrond verklaard inzake heling door de Hoge Raad

De Hoge Raad heeft het cassatieadvies van een client gegrond verklaard. Het Hof Amsterdam had client veroordeeld voor schuldheling. In nauw overleg met onze vaste cassatieadvocaat hebben wij aangevoerd dat de motivering van het Hof volstrekt ontoereikend was. Zo was niet aangegeven op grond waarvan client danwel had moeten vermoeden dat een door hem gekochte boot van diefstal afkomstig was. De Hoge Raad heeft dit ook geoordeeld en de uitspraak vernietigd en terugverwezen naar het Gerechtshof. Wordt vervolgd..

Bekijk meer van

Contact met advocaat

Een ervaren strafrechtadvocaat neemt gratis & zonder verplichtingen contact op