Vrijspraak aanwezig hebben grote hoeveelheid MDMA, hennep en amfetamine door onrechtmatige doorzoeking woning

Vrijspraak aanwezig hebben grote hoeveelheid MDMA, hennep en amfetamine door onrechtmatige doorzoeking woning

Op 17 oktober 2017 heeft de rechtbank Breda uitspraak gedaan in een zaak over MDMA, hennep en amfetamine. 

Vrijspraak aanwezig hebben grote hoeveelheid MDMA, hennep en amfetamine door onrechtmatige doorzoeking woning

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat hij heeft gehandeld in strijd met de Opiumwet. Zo is ten laste gelegd dat hij opzettelijk aanwezig heeft gehad in een woning, ongeveer 333 gram amfetamine en 2128 gram MDMA, welke drugs zijn aan te merken als harddrugs. Daarnaast werd de verdachte verdacht van het feit dat hij opzettelijk aanwezig heeft gehad in een woning, ongeveer 16,7 kilo hennep, welke drug is aan te merken als softdrug.

 

Standpunt van de strafrechtadvocaat voor harddrugs

De advocaat van de verdachte was van mening dat de rechtbank Breda niet tot een bewezenverklaring kon komen. De advocaat heeft hiertoe aangevoerd dat de rechtmatigheid van de doorzoeking niet is te toetsen. De advocaat geeft hierbij aan dat niet duidelijk is geworden waarom na een eerste bezoek aan de woning door medewerkers van de gemeente, een tweede bezoek, waarbij de politie de woning van de verdachte heeft doorzocht, heeft plaatsgevonden. Daarnaast geeft de advocaat aan dat niet helder is geworden waarvoor verdachte toestemming heeft gegeven, hij betwijfelt namelijk of de verdachte bewust en vrijwillig heeft ingestemd met een doorzoeking van zijn woning. De verdachte is namelijk Pools, terwijl in het Engels is gevraagd om toestemming tot binnentreding van de woning. Verder bepleit de strafrechtadvocaat van de verdachte dat de politieagent de situatie had moeten bevriezen toen hij een hennepgeur rook in de woning van de verdachte, zodat de juiste procedure gevolgd kon worden. Tot slot stelt de advocaat dat er sprake is van gebreken ten aanzien van de vastlegging van gegevens en foto’s in het dossier.

De advocaat stelt dat de doorzoeking van de woning van de verdachte niet rechtmatig heeft plaatsgevonden en dat dit dient te leiden tot uitsluiting van bewijs, wat zal leiden tot vrijspraak van het ten laste gelegde.

 

Oordeel rechtbank Breda

Uit de bewijsstukken blijkt het navolgende. Verbalisanten waren belast met controle van overlastgevende panden, waarvan het pand van de verdachte er één was. Op het moment van de controle waren er meer matrassen in de woning aanwezig dan dat er personen stonden ingeschreven in de gemeentelijke administratie. Vervolgens heeft er een her-controle plaatsgevonden, waarbij de verdachte volgens de agenten toestemming heeft gegeven tot betreding van de woning. Er werd direct een sterke henneplucht geroken. Een van de verbalisanten zag een kleine koelkast staan, waarbij de hennepgeur zich concentreerde. Hij opende de koelkast, trok een plastic tas uit de koelkast, keek erin en zag dat henneptoppen in zaten. Vervolgens heeft de verdachte, volgens de verbalisanten, aangegeven geen bezwaar te hebben tegen doorzoeking van de woning.

De rechtbank Breda stelt dat het binnentreden van de woning als rechtmatig moet worden beschouwd. Op het moment dat de verbalisanten een sterke hennepgeur waarnamen en hennep zagen was er naar het oordeel van de rechtbank Breda sprake van een verdenking van een misdrijf. De opsporingsambtenaren zijn op dat moment enkel bevoegd tot zoekend rondkijken, de bevoegdheid tot doorzoeking ter inbeslagneming in een woning ligt bij de rechter-commissaris. Wanneer de bewoner instemt met een doorzoeking gelden deze regels niet.

Al met al stelt de rechtbank Breda dat de verbalisant verder is gegaan dan enkel zoekend rondkijken. Op het ogenblik van het openen van de koelkast had de verdachte nog geen toestemming gegeven om de woning te doorzoeken en er was ook geen tussenkomst van een rechter-commissaris. De rechtbank Breda is van oordeel dat de verbalisant zijn bevoegdheid heeft overschreden en dat er daardoor een ernstig vormverzuim heeft plaatsgevonden. Dit leidt tot uitsluiting van de bewijsmiddelen, waardoor geen bewijs beschikbaar is om tot een bewezenverklaring van het ten laste gelegde te kunnen komen. De rechtbank Breda spreekt de verdachte dan ook vrij van de ten laste gelegde feiten.

 

Advocaat voor harddrugs in Breda

De advocaat van de verdachte heeft er in deze zaak voor gezorgd dat de verdachte werd vrijgesproken van het ten laste gelegde, wat bij een veroordeling had kunnen zorgen voor een fikse straf. Indien u wordt verdacht van een soortgelijk misdrijf kunt u zich eveneens laten bijstaan door een ervaren advocaat uit Breda. De strafrechtadvocaat uit Breda zal voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, net als in deze zaak, bereiken. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren advocaat in Breda voor harddrugs direct gratis en vrijblijvend contact met u op!

Geschreven door

Op

Bekijk meer van

Fatal error: Call to a member function getType() on null in /www/htdocs/advoc/private/compile/www.singeladvocaten.nl/52270a72bff0600ba7c728d53ad4f4608a72a75a.file.include.tpl.php on line 30