Gevangenisstraf stalking huisarts door Rechtbank Breda

Veroordeling stalking huisarts door Rechtbank Breda

Op 7 december 2016 heeft de Rechtbank Breda uitspraak gedaan in een zaak met betrekking tot belaging

Verdachte is een vrouw aan wie ten laste wordt gelegd dat zij haar vrouwelijke huisarts gedurende zes weken heeft belaagd, door middel van het veelvuldig zoeken van telefonisch contact, langs te gaan op het thuisadres van haar huisarts en veelvuldig langs te gaan bij het praktijkadres van het slachtoffer. Het slachtoffer heeft de arts-patiënt relatie beëindigd en verdachte verzocht geen contact meer met haar op te nemen. Desondanks is verdachte toch doorgegaan met het belagen van haar huisarts en heeft zij meerdere voicemailberichten ingesproken met de strekking dat zij van het slachtoffer houdt.

De officier van justitie stelt dat wettig en overtuigend bewezen kan worden dat verdachte haar huisarts heeft belaagd en baseert zich daarbij op de aangifte, de getuigenverklaringen van collega’s van aangeefster en de opgenomen voicemailberichten die verdachte heeft ingesproken. De advocaat in Breda van verdachte stelt dat verdachte slechts een reactie van huisarts heeft proberen te ontlokken omdat verdachte voornemens was een klacht in te dienen tegen haar huisarts. Volgens verdachte uitte het slachtoffer amoureuze gevoelens tegenover haar en dit vond zij niet professioneel. Als de rechtbank de voicemailberichten anders opvat, wijst de advocaat van verdachte op de geringe omvang van de berichten, waardoor er niet kan worden gesproken van een stelselmatige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van aangeefster.

De rechtbank stelt zich op het standpunt dat verdachte het slachtoffer meerdere malen op haar persoonlijke telefoonnummer en emailadres heeft benaderd. Ondanks het verzoek om het contact te beëindigen van slachtoffer, is verdachte alsnog doorgegaan met de belaging. Verdachte heeft na de beëindiging van de arts-patiënt relatie meerdere malen gebeld, emails verzonden en voicemails ingesproken. Ook is verdachte meerdere malen langs gegaan op het thuisadres en praktijkadres van het slachtoffer. De rechtbank is dan ook van oordeel dat deze intensiteit, duur en frequentie van de contactmomenten zodanig is geweest dat er sprake is van een stelselmatige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van aangeefster.

Gelet op de documentatie van verdachte concludeert de rechtbank dat het niet de eerste keer is dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan belaging. De reclassering, die verdachte heeft onderzocht, zegt in dat verband dan ook dat het recidiverisico als hoog dient te worden aangemerkt. Ook heeft verdachte het veiligheidsgevoel van het slachtoffer en haar nabije omgeving zodanig aangetast dat de rechtbank niet anders kan concluderen dat een gevangenisstraf geboden is. De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 116 dagen waarvan 60 dagen voorwaardelijk. Er wordt een contactverbod opgelegd gedurende de proeftijd van twee jaar.

In deze zaak komt duidelijk naar voren dat voor belaging een hoge straf opgelegd kan worden. Als advocaat Breda hebben wij veel ervaring met zaken zoals stalking en belaging. Vaak kan er een lagere straf en mogelijk vrijspraak bereikt worden. Als u verdacht wordt van belaging, neemt u dan gratis contact op met een advocaat Breda..

 

Geschreven door

Op

Bekijk meer van

Contact met advocaat

Een ervaren strafrechtadvocaat neemt gratis & zonder verplichtingen contact op