Gerechtshof Amsterdam bepaalt dat openlijke geweldpleging niet middels een TOMzitting mag worden afgedaan

Uitspraak over TOMzitting door gerechtshof Amsterdam

Op 5 september 2016 heeft het gerechtshof Amsterdam een belangrijke uitspraak gedaan met betrekking tot TOM-zittingen.

Op 27 maart 2015 heeft het slachtoffer in deze zaak aangifte gedaan van mishandeling dan wel openlijke geweldpleging, hetgeen gepleegd is in de voorafgaande nacht. Het slachtoffer stond met vrienden bij een bushalte te wachten totdat zij werden opgehaald. Een groepje jongens, onder wie de verdachte, passeerde hen. De verdachte vroeg aan het slachtoffer ‘wat zit je nou te kijken’ en ‘wat is je probleem’. De verdachte gaf vervolgens het slachtoffer een kopstoot, waardoor direct pijn ontstond aan het voorhoofd. Vervolgens kreeg het slachtoffer nog twee of drie klappen tegen het hoofd. Toen degene arriveerde die de jongens ophaalde, rende de verdachte, samen met twee betrokkenen weg.

Er zijn verschillende getuigenverklaringen in deze zaak. Vier van de vrienden van het slachtoffer zijn immers als getuige gehoord. Een vriendin heeft verklaard dat de verdachte het slachtoffer een kopstoot gaf en dat drie jongens op het slachtoffer begonnen in te slaan. Een andere vriendin heeft verklaard dat zij zag dat de verdachte het slachtoffer opzettelijk en met kracht een kopstoot gaf. Voordat ze het door hadden lag het slachtoffer op de straat met drie jongens op hem. Een vriend zag dat de verdachte aan het slachtoffer een kopstoot gaf, waarna een klap op zijn mond volgde. Een andere vriend zag dat de verdachte het slachtoffer een duw gaf en vervolgens het slachtoffer in het gezicht sloeg. De verdachte heeft verklaard dat hij het slachtoffer terugsloeg, nadat het slachtoffer hem een klap had gegeven.

Ten aanzien van de aangifte heeft er een TOMzitting plaatsgevonden, waarbij de Officier van Justitie een transactievoorstel heeft aangeboden aan de verdachte. De verdachte is ingegaan op het transactievoorstel en heeft een schadevergoeding van € 100 aan het slachtoffer betaald. Het slachtoffer kan zich niet verenigen met de hoogte van dit bedrag en heeft daartoe een klaagschrift ingediend bij het gerechtshof Amsterdam. Het beklag richt zich tegen de beslissing van de Officier van Justitie om geen strafvervolging in te stellen tegen de verdachte, met betrekking tot mishandeling dan wel openlijke geweldpleging.

De advocaat voor de TOM-zitting van de verdachte en de verdachte hebben aangegeven dat zij vinden dat er slecht door de Officier van Justitie naar de zaak is gekeken en dat de materiele en immateriële schade veel hoger ligt dan de opgelegde en betaalde schadevergoeding van € 100. De advocaat TOMzitting van de verdachte en de verdachte zien graag dat de zaak alsnog door de rechter wordt berecht.

 

Oordeel van het Hof naar aanleiding van het verweer van de advocaat TOMzitting

Het Hof heeft zich allereerst de vraag gesteld of vervolging op basis van het dossier en het verweer van het slachtoffer en de advocaat voor TOM-zittingen zou kunnen leiden tot een bewezenverklaring. Het dossier bevat aanwijzingen die de rechter tot een bewezenverklaring van het strafbare feit zouden kunnen brengen. Het is aan de rechter te oordelen of de aanwijzingen in het dossier voldoende zijn en zo ja, of dan voldoende bewijsmateriaal aanwezig is voor een bewezenverklaring en welke straf passend is.

Het Hof oordeelt dat indien het feit bewezen wordt, het een ernstig feit betreft waarbij op de openbare weg inbreuk is gemaakt op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer, waarbij het slachtoffer een hersenschudding en een afgebroken voortand heeft opgelopen. Het Hof oordeelt dan ook dat er voldoende maatschappelijk belang is om de vervolging te rechtvaardigen.

Het Hof bepaalt daarnaast dat het Openbaar Ministerie in bepaalde zaken de mogelijkheid heeft tot buitengerechtelijke afdoening. Gelet op de richtlijnen en aanwijzingen wordt geconstateerd dat niet zonder meer begrijpelijk is waarom tijdens de TOM-zitting is volstaan met de schadevergoeding van € 100. Deze regelingen gaan immers naast schadevergoeding ook uit van strafoplegging. Een motivering van de beslissing ontbreekt, evenals een verantwoording voor de vaststelling van de schadevergoeding. Al met al beslist het Hof dat de klacht wordt toegewezen. Het Hof beveelt de Officier van Justitie om de verdachte te vervolgen.

 

TOM-zitting advocaat in Breda

Een advocaat in Breda, gespecialiseerd in TOMzittingen, kan u als geen ander bijstaan indien u gedupeerd bent in een soortgelijke zaak, dan wel wanneer u verdachte bent.

De advocaat uit Breda voor TOM-zittingen zal, indien u verdachte bent, een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, voor u bereiken. De advocaat kan u bijstaan voor en tijdens uw TOMzitting en tijdens de eventuele rechtszaak.

Deze zaak is een mooi voorbeeld voor het feit dat een advocaat voor TOM-zittingen ook bijzondere zaken, zoals deze, kan behandelen. Een advocaat uit Breda zal samen met u, als slachtoffer, zorgen voor een goede verdediging.

Geschreven door

Op

Bekijk meer van

Contact met advocaat

Een ervaren strafrechtadvocaat neemt gratis & zonder verplichtingen contact op