Werkstraf in plaats van gevangenisstraf voor bezit en pseudokoop cobra6

Werkstraf geen gevangenisstraf voor bezit en pseudokoop illegaal vuurwerk

De meervoudige strafkamer in Zwolle heeft  alleen een werkstraf opgelegd voor de handel in illegaal vuurwerk en bezit van een grote hoeveelheid nitraten en cobra6. Advocaat in vuurwerkzaken mr.  Sander Arts van Singel Advocaten heeft de verdachte bijgestaan

De strafzaak voor de rechtbank

De strafzaak is behandeld in de meervoudige strafkamer van de rechtbank Zwolle in aanwezigheid van Sander Arts, strafrechtadvocaat  voor illegaal vuurwerk.

Cliënt werd verdacht van het verkopen van 90 stuks cobra 6 (illegaal vuurwerk) aan een zogenaamde pseude koper. Dit is een politieagent die zich voordoet als een normale koper, vaak op internet zoals Telegram groepen of whatsapp groepen. Na de pseudokoop is hij aangehouden en is uit nader onderzoek gebleken dat sprake was van bezit van een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk. Ook werd hem verweten data hij gedurende langere tijd vuurwerk te koop heeft aangeboden. Dit noemt men voorbereidingshandelingen.

 

De uitspraak en straf van de rechtbank Zwolle

De meervoudige strafkamer heeft het pleidooi van Sander op diverse punten gevolgd. Weliswaar is cliënt veroordeeld voor de verkoop en bezit van illegaal vuurwerk, maar er is in dit gevaal géén onvoorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd. Dit terwijl dit wél het uitgangspunt is bij dit soort strafbare feiten.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan meerdere strafbare feiten. Zo heeft hij op <..> 2022 een hoeveelheid van 90 stuks Cobra 6 verkocht. Daarnaast had hij nog professioneel vuurwerk opgeslagen in twee woonlocaties. Gelet op de specificaties van het vuurwerk zoals omschreven in het proces-verbaal van het COV van 29juni 2022 gaat de rechtbank uit van een netto explosieve massa (NEM) van ruim 29 kilo. <..>  Met het opslaan van professioneel vuurwerk in een woonwijk en in een chalet, heeft verdachte onverantwoorde risico’s genomen en de algemene veiligheid van personen en goederen ernstig in gevaar gebracht. Ook liet afsteken van professioneel vuurwerk brengt risico’s met zich, niet alleen voor degene die het afsteekt, maar ook voor de omstanders. Ernstige gehoorbeschadiging, zwaar lichamelijk letsel of zelfs overlijden kan daarvan het gevolg zijn. Het voorhanden hebben van voornoemde hoeveelheid professioneel vuurwerk levert dus gevaren op voor mens en dier en veroorzaakt maatschappelijk onacceptabele risico’s. De rechtbank rekent het verdachte aan dat hij, terwijl hij wist dat dit vuurwerk illegaal was. toch tot de aankoop, opslag en doorverkoop daarvan is overgegaan. Verdachte heeft daarbij géén rekening gehouden met het genoemde grote gevaren. Tijdens de zitting heeft verdachte verklaard dat hij zich pas achteraf bewust is geworden van de gevaren van zijn hobby.

De rechtbank zal in het voordeel van verdachte rekening houden met de omstandigheid dat hij zich nu wel realiseert wat het gevaar en de risico’s van dit vuurwerk zijn en dat (de handel in) vuurwerk inmiddels geen hobby meer van hem is. Tenslotte houdt de rechtbank er rekening mee dat verdachte serieus bezig is met zijn toekomst als zzp’er <..> en nog een hele toekomst voor zich heeft liggen <..>. Vanwege voornoemde omstandigheden en gelet ook op de straffen die in soortgelijke zaken worden opgelegd acht de rechtbank, naast een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van zes maanden met een proeftijd van drie jaren, een taakstraf in combinatie met een geldboete passend.

 

Advocaat in vuurwerk zaken
 

mr. Sander Arts van Singel Advocaten in Breda is een ervaren advocaat en treedt op in heel Nederland in veel vuurwerkzaken. Hij heeft zich in vuurwerk zaken gespecialiseerd en helpt mensen die worden verdacht van bezit als verkoop (Handel) in grote partijen illegaal vuurwerk.

Het is belangrijk vuurwerkzaken serieus te nemen en zo vroeg mogelijk een gespecialiseerd advocaat in te schakelen, zo mogelijk al bij het politieverhoor. Op bezit, opslag en verkoop van illegaal vuurwerk staan hoge straffen en het is géén vanzelfsprekendheid meer dat er 'wel een werkstraf wordt opgelegd'. Tijdige hulp en begeleiding van een ervaren advocaat kan regelmatig onvoorwaardeliijke gevangenisstraf voorkomen of in duur beperken!

Bekijk meer van

Contact met advocaat

Een ervaren strafrechtadvocaat neemt gratis & zonder verplichtingen contact op

Advocaat vuurwerk zaken

Advocaat vuurwerk zaken

Specialist in illegaal vuurwerk

mr. S. Arts (Sander) is meer dan 24 jaar advocaat. Hij heeft als advocaat veel ervaring in zaken voor de economische politierechter en meervoudige strafkamer, waaronder vuurwerkzaken. Sander is informeel, maar ook direct. Hij laat niet over zich heen lopen, aldus zijn vele cliënten

Gepakt met illegaal vuurwerk

Singel Advocaten legt uit: Illegaal vuurwerk. Wat nu?

Advocaat mr. Sander Arts over Illegaal vuurwerk

Contactformulier advocaat illegaal vuurwerk

Direct gratis vrijblijvend contact met advocaat Sander Arts


Met het invullen van dit formulier accepteert u onze beperking van aansprakelijkheid en privacyregels.
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en versleuteld verzonden via SSL.
Het eerste gesprek is altijd geheel gratis en vrijblijvend.