Een ordinair kroeggevecht blijkt toch om zelfverdediging te gaan

Advocaat doet een geslaagd beroep op noodweer

De politierechter aanvaardt het beroep op noodweer, OVAR volgt.

Een avondje in de kroeg loopt soms niet zoals we hadden verwacht en hadden gehoopt. Zo ook deze bewuste avond in een kroegje in een middelgrote stad in Noord-Brabant. Het is nog lekker druk in de kroeg wat betekent dat deze zaak dateert voor het intreden van het ons welbekende corona.

 

Een mishandeling in de kroeg

Die bewuste avond was een cliënt van Singel Advocaten op stap samen met zijn zusje. Op enig moment neemt hij waar dat hij zijn zusje in een ‘meiden-gevecht’ is betrokken en hij besluit hier op af te stappen. Cliënt trekt zijn zusje uit het gevecht en geeft het meisje waarmee werd gevochten een duwtje om op afstand te blijven. Er komen andere jongens bij en voordat cliënt het door heeft ziet hij een vuist in zijn richting komen, hij weet de vuist te ontwijken en op dat moment maakt hij voor zichzelf de beslissing: ik sla terug om mezelf te verdedigen.

 

Het politieverhoor en de oproep voor een OM-zitting

Op enig moment wordt cliënt opgeroepen om een verklaring af te leggen op het politiebureau en verklaart hij dat hij heeft gehandeld uit zelfverdediging. Desondanks meent het Openbaar Ministerie dat cliënt zich moet verantwoorden als verdachte op een zogenoemde OM-zitting en willen zij de mogelijkheden met hem bespreken voor het opleggen van een strafbeschikking. Cliënt gaat zonder advocaat naar zitting en krijgt een strafvoorstel waar hij het niet mee eens is. Cliënt heeft aangegeven dat de zaak aan de Politierechter voorgelegd mag worden en dat hij zich dan zal laten bijstaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat, dit ook gezien de hoogte van de vordering van de benadeelde partij.

 

De zitting bij de Politierechter

Op vrijdag 11 september 2020 diende de verdachte, de cliënt van Singel Advocaten te Breda te verschijnen voor de Politierechter in Eindhoven. Hij werd gedurende deze zitting bijgestaan door een van onze strafrechtadvocaten. Op voorhand is de zaak uitvoerig met de cliënt besproken en is ook de vordering van de benadeelde partij aan bod gekomen. Het slachtoffer zelf was niet op de zitting aanwezig maar wel zijn advocaat.

 

De advocaat doet een beroep op noodweer

Tijdens de zitting heeft de advocaat van Singel Advocaten pleidooi gevoerd en een uitdrukkelijk gemotiveerd beroep gedaan op noodweer. Hierbij is aandacht besteed aan de juridische punten van noodweer, volgens de verdediging was er sprake van een uitdrukkelijk wederrechtelijke aanranding van zijn lijf waardoor de reactie van cliënt gerechtvaardigd zou zijn. Een geslaagd beroep op noodweer zou betekenen dat de vordering van de benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaard zou moeten worden.

 

Uitspraak van de Politierechter

De Politierechter heeft na het uitwisselen van de standpunten van de officier van justitie en de verdediging het onderzoek ter zitting geschorst alvorens zij tot uitspraak over wenste te gaan. Nadat zij hier over heeft nagedacht heeft zij uitspraak gedaan in deze strafzaak. De rechter heeft het verweer van de raadsvrouw gevolgd en het beroep op noodweer aanvaard. Een aanvaarding van het beroep op noodweer betekent in dit geval dat de cliënt van Singel Advocaten ontslagen wordt van alle rechtsgevolgen. Nu het beroep op noodweer is aanvaard komt de rechter niet toe aan de behandeling van de vordering van de benadeelde partij en is deze niet-ontvankelijk verklaard. Dit laatste betekent dat de gestelde benadeelde partij in deze zaak zijn vordering nogmaals kan voorleggen maar dan aan de civiele rechter. De officier van justitie heeft twee weken de tijd om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de Politierechter.

 

Bekijk meer van

Contact met advocaat

Een ervaren strafrechtadvocaat neemt gratis & zonder verplichtingen contact op