Een nachtelijke ruzie in de binnenstad van Breda

Openlijke geweldpleging in de Bredase binnenstad

Een uit de hand gelopen uitgaansavond eindigt met een verdenking van openlijke geweldpleging in een Bredase politiecel.

Een verliefd stel besluit op een avond gezellig samen de stad in te gaan om een drank je te drinken. Na het eerste drankje volgen er al snel meer. Op enig moment krijgen de geliefden onenigheid met elkaar over iets onbenulligs. Eerst proberen zij het geschil alleen nog met woorden uit de wereld te helpen maar op enig moment komt er ook fysiek geweld aan te pas. Omstanders proberen in te grijpen en dan keert ineens het geweld tegen deze omstanders. Beide geliefden vormen weer één front en samen keren zij zich tegen de omstanders.

Politieoptreden gewenst na openlijke geweldpleging in de binnenstad van Breda

Na korte tijd komt de politie ter plaatse en worden alle betrokken personen door de politie apart genomen. De twee geliefden worden als verdachte aangemerkt en in de boeien geslagen, afgevoerd naar het arrestantencomplex aan de Mijkenbroek in Breda. Ter plaatste noteert de politie de gegevens van aangevers, getuigen en overige omstanders. De betrokkenen worden op een later moment alsnog door de politie gehoord als aangever of getuige in deze zaak.

Verdachte van openlijk geweld

De twee geliefden zijn los van elkaar aangehouden en worden verdacht van het plegen van openlijk geweld in vereniging tegen personen. Op het politiebureau hebben zij een verklaring afgelegd en na afloop van het verhoor én na een nachtje te hebben doorgebracht in één van de Bredase politiecellen, worden zij in vrijheid gesteld. Zij zijn op dat moment in afwachting wat er staat te gebeuren met de (straf)zaak.

Officier van justitie besluit tot dagvaarden voor de Politierechter

Na enige tijd ontvangen allebei de verdachten een dagvaarding en worden zij verwacht bij de Politierechter in het Gerechtsgebouw aan de Stationslaan in Breda. De verdachten worden bijgestaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat van Singel Advocaten. Ter zitting wordt uitvoerig pleidooi gevoerd en zeer uitgebreid stil gestaan bij de persoonlijke omstandigheden. De persoonlijke omstandigheden spelen namelijk ook een rol bij het opleggen van een mogelijke straf door de Politierechter.

Een deels voorwaardelijke staf met oplegging van schadevergoeding

De Politierechter heeft het pleidooi van de raadsvrouw deels gevolgd. De  door de officier van justitie gevorderde werkstraf wordt wel opgelegd, maar daarvan een groot deel voorwaardelijk. Een voorwaardelijk deel betekent dat dit pas ten uitvoer gelegd dient te worden als de (algemene en/of bijzondere) voorwaarden worden overtreden en de rechter tenuitvoerlegging hiervan beveelt. De slachtoffers in deze zaak hebben schade geleden en de Politierechter is met de advocaat en de officier van justitie van mening dat een deel van deze schade voor vergoeding in aanmerking dient te komen.

In overleg met de advocaat wordt besloten om afstand te doen van het recht om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter. De advocaten van Singel Advocaten Breda werken landelijk en zijn gespecialiseerd in strafrecht. Bent u verdachte van een strafbaar feit, bijvoorbeeld van openlijke geweldpleging of uitgaansgeweld, neemt u dan direct contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Bekijk meer van

Contact met advocaat

Een ervaren strafrechtadvocaat neemt gratis & zonder verplichtingen contact op