Verzet strafbeschikking - Als advocaat lange doorlooptijden

Uit een onderzoek van het Openbaar Ministerie blijkt dat de doorlooptijden voor verzet tegen een strafbeschikking 'dramatisch zijn'

Uit een onderzoek van het Openbaar Ministerie (klik hier) blijkt dat de doorlooptijden voor verzet tegen een strafbeschikking 'dramatisch zijn'

Als advocaat in Breda, maar werkend in geheel Nederland, staan wij veel cliënten bij in deze strafzaken. Sinds enige tijd kan de Officier van Justitie zèlf een straf opleggen, door een zogenaamde strafbeschikking. Als verdachte kan je hier dan verzet tegen instellen, zegmaar een 'bezwaar indienen'.

 

Behandeling na verzet door uw advocaat

Nadat het verzet is ingesteld moet de zaak zo spoedig mogelijk op zitting worden aangebracht. Daar schort het dus nogal aan, is ook onze ervaring in de praktijk. De resultaten van dit onderzoek verbazen ons als advocaat dan ook (helaas) niet. Het behandelen duurt meerdere jaren en het afdwingen van een snelle(e) behandeling door het vragen van een einde verklaring van de zaak leidt weliswaar soms tot actie aan de kant van het Openbaar Ministerie, maar zeker niet tot een definitieve oplossing.

 

VOG en een strafbeschikking

Dit is des te vervelender als mensen voor een baan een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) nodig hebben. De openstaande zaak kan er namelijk wél aan bijdragen dat deze voorlopig wordt geweigerd. Al wordt men later vrijgesproken of krijgt men later zelfs géén of een lichte straf.

 

Verandering van de organisatie de oplossing

Wij vrezen als advocaat in Breda dat dit geen incident meer is. Wij merken bij de hele organisatie van het Openbaar Ministerie een toename van procedures en regels en langere doorlooptijden. Zo worden (spoed)faxen nauwelijks meer in behandeling genomen danwel is het gewoonweg onmogelijk voor een tomzitting of politierechter als advocaat met een behandelend Officier van Justitie in contact te komen.

Een begin van verandering is naar onze mening dan ook een wijziging in opstelling door het Openbaar Ministerie en het stopzetten van ongekende bezuinigingsacties van de politiek.

Bekijk meer van

Contact met advocaat

Een ervaren strafrechtadvocaat neemt gratis & zonder verplichtingen contact op