Doodslag door zijn oma meermalen te steken met mes

Doodslag door zijn oma meermalen te steken met mes

De rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, heeft op 1 mei 2018 uitspraak gedaan in een zaak over doodslag.

Doodslag door zijn oma meermalen te steken met mes

De verdachte in deze zaak stond terecht voor doodslag. Hij werd er immers van verdacht dat hij het slachtoffer (zijn oma) opzettelijk van het leven heeft beroofd door haar meerdere malen met een mes in de hals en borstkas te hebben gestoken en gesneden. De oma van de verdachte is als gevolg van dit geweld overleden. Ook is gekwalificeerde doodslag ten laste gelegd.

 

Standpunt strafrechtadvocaat

De strafrecht advocaat van de verdachte refereert zich ten aanzien van de ten laste gelegde doodslag aan het oordeel van de rechtbank Breda, gelet op de bekennende verklaring van de verdachte. De strafrechtadvocaat bepleit vrijspraak voor de gekwalificeerde doodslag, doordat de verdachte heeft verklaard niet met de intentie van diefstal naar de woning van zijn oma te zijn gegaan.

 

Oordeel rechtbank Breda

De rechtbank Breda oordeelt dat de oma is overleden door verbloeding als gevolg van steekletsel aan de hals en de nek. De verdachte heeft ter zitting verklaard dat hij naar zijn oma is gegaan en dat hij haar met een keukenmes in de nek heeft gestoken. De verdachte stelt dit te hebben gedaan doordat zijn oma tegen hem had gezegd dat hij niet meer welkom was, als gevolg waarvan hij heel boos is geworden en haar heeft gestoken. Nadat hij zijn oma had gestoken heeft hij 40 euro uit de portemonnee van de vrouw gepakt. De schoenen die de verdachte ten tijde van het voorval droeg heeft hij weggegooid in een prullenbak in de buurt van een opvangcentrum, waar ze later zijn teruggevonden. Uit DNA-onderzoek is gebleken dat er sporen van de verdachte op de instaprand van beide schoenen zaten en ook is er op de linkerschoen bloed van het slachtoffer aangetroffen. Al met al oordeelt de rechtbank Breda dat de verdachte het slachtoffer meerdere keren met een mes in de hals en borstkas heeft gestoken en gesneden, waardoor zij is komen te overlijden.

Vervolgens heeft de rechtbank Breda geoordeeld over het feit of er sprake was van gekwalificeerde doodslag, omdat hij geld heeft gestolen na haar dood. Heeft de verdachte zijn oma gedood met het oogmerk om geld van haar weg te nemen? De verdachte heeft verklaard dat hij niet met die intentie naar zijn oma is gegaan. Het idee om geld te stelen kwam pas in hem op nadat zij was overleden. Daarnaast stelt de rechtbank Breda vast dat er geen sprake was van acute geldnood. De rechtbank Breda volgt het standpunt van de strafrechtadvocaat en spreekt de verdachte vrij van de gekwalificeerde doodslag. De rechtbank Breda verklaart de verdachte niet strafbaar voor het bewezenverklaarde feit en ontslaat de verdachte van alle rechtsvervolging, doordat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is verklaard ten tijde van het voorval. De rechtbank gelast terbeschikkingstelling van de verdachte, met verpleging van overheidswege. Daarnaast moet hij een schadevergoeding betalen.

 

Strafrechtadvocaat doodslag Breda

Indien u zelf wordt verdacht van doodslag kunt u zich laten bijstaan door een ervaren advocaat in Breda. De advocaat zal uw processtukken opvragen om een goed en sterk verweer te kunnen voeren. De strafrechtadvocaat zal voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, bereiken. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren advocaat in Breda voor doodslag direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk en op basis van pro deo.

Geschreven door

Op

Bekijk meer van

Contact met advocaat

Een ervaren strafrechtadvocaat neemt gratis & zonder verplichtingen contact op