DNA-materiaal dat is afgenomen ná accepteren transactievoorstel bij TOM-zitting wordt vernietigd

Uitspraak rechtbank Den Haag over accepteren transactievoorstel tijdens TOM-zitting

Op 16 augustus 2016 heeft de rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in zaak waardoor DNA-materiaal dat is afgenomen na het accepteren van het transactievoorstel bij de TOMzitting werd vernietigd.

DNA-materiaal dat is afgenomen ná accepteren transactievoorstel bij TOM-zitting wordt vernietigd

De verdachte werd in deze zaak verdacht van mishandeling. Ten aanzien van de mishandelingszaak is de verdachte opgeroepen voor een TOM-zitting. Een advocaat uit Breda gespecialiseerd in TOMzittingen kan u als geen ander bijstaan indien u eveneens een oproeping heeft ontvangen voor een TOM-zitting. Op deze TOMzitting heeft de Officier van Justitie een transactievoorstel aan de verdachte aangeboden. Het transactievoorstel bestond uit een taakstraf voor de duur van 40 uren en een schadevergoeding van € 500. De verdachte heeft tijdens de TOM-zitting ingestemd met het voorstel, maar hij heeft wel aangegeven dat hij de schadevergoeding niet in één keer kon betalen. De Officier van Justitie heeft hierbij aangegeven dat hij een betalingsregeling kon treffen met het Centraal Justitieel Incassobureau. Dit bureau heeft echter geen betalingsregeling met de verdachte willen treffen. Het bureau heeft de verdachte hiertoe geadviseerd de schadevergoeding niet te betalen, zodat de zaak alsnog voor de rechter zou verschijnen, waar volgens het bureau wel een betalingsregeling kan worden afgesproken. De verdachte heeft dit advies opgevolgd en de zaak is door het Openbaar Ministerie op zitting gebracht.

De verdachte is vervolgens door de politierechter veroordeeld voor een taakstraf voor de duur van 40 uren en een schadevergoeding van € 500, welke in termijnen mag worden betaald. Bij de verdachte is, op verzoek van de Officier van Justitie, celmateriaal afgenomen. De verdachte heeft zich op het standpunt gesteld dat het bepalen en verwerken van zijn DNA-profiel niet mag plaatsvinden.

De rechtbank oordeelde als volgt. De Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden bepaalt dat geen DNA-onderzoek mag worden verricht indien het redelijkerwijs aannemelijk is dat het bepalen en het verwerken van het celmateriaal van de verdachte niet van betekenis zal kunnen zijn voor de voorkoming, opsporing, vervolging en berechting van strafbare feiten van de verdachte.

De verdachte heeft de taakstraf uitgevoerd en de schadevergoeding zal in termijnen worden voldaan. De Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden is niet van toepassing in het geval van een transactie. Dit brengt met zich mee dat na een transactie géén DNA mag worden afgenomen van degene die heeft ingestemd met het transactievoorstel en dat zijn DNA niet in de databank van Justitie mag worden opgenomen. De rechtbank oordeelt dat de enkele reden dat de zaak voor de rechter is verschenen te wijten is aan het feit dat de verdachte een betalingsregeling wilde voor de schadevergoeding, aangezien hij deze niet in één keer kon betalen. Door het feit dat de zaak daardoor alsnog voor de rechter is gekomen en de zaak niet is afgedaan tijdens de TOMzitting, heeft hij DNA-materiaal moeten afstaan.

De rechtbank oordeelt dat redelijkerwijs aannemelijk is dat het bepalen en verwerken van het DNA-profiel van de verdachte in dit geval niet van betekenis zal kunnen zijn ter voorkoming, opsporing, vervolging en berechting van toekomstige strafbare feiten aangezien het een eenmalig incident betreft en aangezien in eerste instantie de zaak door middel van een transactievoorstel tijdens een TOM-zitting is afgedaan. De rechtbank haalt daarnaast aan dat de verdachte een blanco strafblad heeft. De rechter oordeelt dat de Officier van Justitie er zorg voor moet dragen dat het celmateriaal van de verdachte wordt vernietigd. Een advocaat van het advocatenkantoor uit Breda gespecialiseerd in TOM-zittingen kan u als geen ander bijstaan indien u gedupeerde bent in een soortgelijke zaak.

 

Advocaat voor TOMzittingen uit Breda

Een advocaat voor TOM-zittingen uit Breda kan u bijstaan in dergelijke, soortgelijke, uitzonderlijke zaken. De advocaat voor TOMzittingen heeft dankzij jarenlange ervaring een goede kijk op de gang van zaken bij een TOM-zitting en kan zo een zo gunstig mogelijk resultaat voor u bereiken. Wanneer u het contactformulier invult zal een ervaren advocaat voor TOM-zittingen uit Breda vrijblijvend en gratis contact met u opnemen over uw zaak!

Geschreven door

Op

Bekijk meer van

Contact met advocaat

Een ervaren strafrechtadvocaat neemt gratis & zonder verplichtingen contact op