Broederruzie eindigt in openlijke geweldpleging

Broederruzie eindigt in openlijke geweldpleging

Openlijke geweldpleging gepleegd tegen de broer van een van de (mede)verdachten.

Twee broers hebben al enige tijd onenigheid met elkaar en komen er samen niet meer uit. Op enig moment komen de broers ook daadwerkelijk fysiek met elkaar in conflict en ontstaat er een ordinaire vechtpartij in het centrum van Dordrecht. Bij deze vechtpartij zijn meerdere mensen betrokken die allemaal hun spreekwoordelijke steentje hebben bijgedragen. Omdat er meerdere personen bij betrokken zijn en de mishandeling heeft plaatsgevonden in het openbaar wordt er gesproken van openlijke geweldpleging in vereniging gepleegd gericht tegen personen.

 

Politieonderzoek naar aanleiding van de aangifte

Ondanks dat het een 'akkefietje' zou betreffen tussen twee broers, is er toch aangifte gedaan door de aangevallen broer. De jongen heeft aangifte gedaan tegen zijn eigen broer en tegen de vrienden van zijn broer. De jongens die door aangever als verdachten zijn aangewezen zijn door de politie uitgenodigd voor het afleggen van een verklaring en hebben hier allen gehoor aangegeven. De verklaringen lopen uiteen, zoals vaker het geval is bij openlijke geweldpleging in vereniging gepleegd. De politie heeft naast het horen van de vermeende verdachten ook enkele getuigen van het incident gehoord.

 

Behandeling van de strafzaak bij de Meervoudige Kamer

Het politieonderzoek heeft er in geresulteerd dat alle verdachten een oproep hebben ontvangen om te verschijnen voor de Meervoudige Kamer van de Rechtbank Rotterdam. Alle verdachten worden verdacht van het plegen van openlijke geweldpleging in vereniging gericht tegen een persoon. Tijdens de pro forma zitting op 23 mei 2019 hebben de advocaten de mogelijkheid gekregen voor het aan de orde stellen van onderzoekswensen. De strafzaak tegen alle verdachten wordt aangehouden voor het horen van nogmaals twee getuigen bij de rechter-commissaris. Nadat de getuigenverhoren hebben plaatsgevonden is de strafzaak opnieuw ingepland op zitting. Op donderdag 1 oktober 2020 heeft de inhoudelijke behandeling van deze strafzaak plaatsgevonden bij de Meervoudige Kamer van de Rechtbank Rotterdam.

 

Eis van de officier van justitie

Één van de verdachten in deze strafzaak wordt bijgestaan door mr. Veldman van Singel Advocaten te Breda. De officier van justitie heeft in deze strafzaak de volgende straf geeist: een werkstraf ter hoogte van 70 uren en het vergoeden van de schade aan het slachtoffer. Namens de verdediging heeft mr. Veldman uitvoerig pleidooi gevoerd en heeft zij primair een vrijspraak bepleit aangezien haar cliënt vanaf het begin af aan heeft aangegeven dat hij op de desbetreffende dag niet aanwezig was geweest bij het incident. Ondanks het pleidooi van de raadsvrouw blijft de officier van justitie van mening dat er voldoende wettig en overtuigend bewijs tegen de cliënt van Singel Advocaten te Breda aanwezig is en een straf op zijn plaats zou zijn. Tijdens de zitting is ook de vordering van de benadeelde partij aan bod gekomen.

 

Uitspraak van de Rechtbank

Deze zaak is behandeld door de Meervoudige Kamer van de Rechtbank Rotterdam. De voorzitter van de rechtbank heeft op donderdagmiddag 1 oktober 2020 het onderzoek ter terechtzitting gesloten en zal over twee weken uitspraak doen. De uitspraak volgt aldus op donderdag 15 oktober 2020. De verdachte kan bij deze uitspraak aanwezig zijn, maar dat hoeft niet. In het laatste geval kan de advocaat van de verdachte in de loop van de dag bellen met de strafgriffie voor de uitspraak en zal zij deze doorgeven aan haar cliënt. Niet eens met de uitspraak? Dan heeft de verdachte veertien dagen de tijd om hoger beroep in te stellen en zal de zaak opnieuw in behandeling worden genomen door het Gerechtshof in Den Haag.

Update: Inmiddels heeft de rechtbank uitspraak gedaan in deze zaak en heeft de rechtbank een straf opgelegd ter hoogte van 70 uren werkstraf en het vergoeden van de schadevergoeding. Ondanks het verweer van de verdediging is de rechtbank toch tot een veroordeling over gegaan.

 

Bekijk meer van

Contact met advocaat

Een ervaren strafrechtadvocaat neemt gratis & zonder verplichtingen contact op