Bijstand politieverhoor & piket

bijstand politieverhoor advocaat: piketdienst

Heden heeft ons kantoor helaas moeten aangeven niet langer piketdiensten te kunnen draaien als advocaat als er geen normale vergoeding wordt betaald

Geachte Raad voor Rechtsbijstand, afdeling Piket,

Gisteren werd ik verblijd met nieuwe piketformulieren en een bijgevoegde brief, dit in verband met de ingevoerde verhoorbijstand. Voor dit verhoor wordt een vergoeding geboden van 1.5 punt voor een politieverhoor, ongeacht het aantal verhoren en aantal uren.

Zoals u bekend wordt door de NVSA een Kort Geding aanhangig gemaakt op dit punt, omdat deze vergoeding bij verre niet toereikend is voor de werkzaamheden. Een verhoor duurt zo tussen de 3 en 6 uur voor een normale zaak over zwaardere zaken en meerdere verhoren nog niet gesproken. En dan heb ik het nog niet eens over de verplichting om in een reservedienst –ook in het weekend – voor  0 euro paraat te staan om vervolgens als achterwacht voor 150 euro de hele zaterdag en/of zondag in te leveren. Goed voor je sociale leven, zal ik maar zeggen.

Ik meen er goed aan te doen u te melden niet in te stemmen met deze wijzigingen in het vergoedingenbeleid en de extra eisen die u aan mij stelt. Mijn eerstkomende diensten vinden in mei 2016 plaats (reserve). Mocht uit dit Kort Geding geen afdoende vergoeding volgen of uit andere maatregelen door u / de Staatssecretaris dan zal ik mijn deelname aan het piketrooster beëindigen. Jammer na 16 jaren ervaring, maar ongetwijfeld vindt u wel een of andere beginneling of advocaat die toch niets anders te doen heeft om zijn of haar ‘deskundige hulp’ aan te bieden aan mensen in strafrechtelijke nood. De rek is er wel uit na jarenlang ‘advocaatje korten’ (Salduz, verlagingen uurtarieven, niet indexeren, bezuinigingen ‘achter de rug’, zoals enorme wachttijden bij rechtbanken etcetera etcetera).

Ik meen er goed aan te doen u dit reeds te melden, zodat u reeds op zoek kunt gaan naar een alternatief voor mijn diensten. Ik zal dat bij een eventuele beëindiging niet doen, nu ik immers bij aanmelding van deze diensten niet op de hoogte ben gesteld van deze nieuwe (absurde) verplichtingen.

mr. S. (Sander) Arts, strafrechtadvocaat

Bekijk meer van

Contact met advocaat

Een ervaren strafrechtadvocaat neemt gratis & zonder verplichtingen contact op