Belediging van ME-agenten tijdens NAC-Willem II in Breda

Strafbeschikking opgelegd bij OM-zitting voor belediging

Behandeling vindt plaats bij een OM-zitting in ‘s-Hertogenbosch

Op 26 maart 2019 is een cliënt van Singel Advocaten te Breda bij een OM-zitting verschenen in Den Bosch omdat hij werd verdacht van het beledigen van ambtenaren in functie, in dit geval een groot aantal ME-agenten bij de wedstrijd NAC-Willem II in Breda.

 

Feiten en omstandigheden

Cliënt was ten tijde van de voetbalwedstrijd van NAC-Willem II in opleiding bij de Nationale Politie en is fervent voetballiefhebber. Zo is cliënt ook aanwezig zij bij de welbewuste wedstrijd NAC-Willem II in het NAC-stadion te Breda. Op het moment dat de rellen uitbreken tussen de supporters van beide voetbalclubs heeft cliënt zich niet gedistantieerd maar is hij blijven kijken naar het optreden van de zijn collega’s van de ME.

Uitvoerig politieonderzoek zou hebben uitgewezen dat de verdachte niet alleen zou hebben staan kijken naar zijn collega’s van de ME, maar ook dat hij zou hebben geroepen in de richting van de ME. Het Openbaar Ministerie is van mening dat de verdachte zich schuldig zou hebben gemaakt aan het beledigen van de ME en dat hij zich daarvoor diende te verantwoorden ten overstaan van de officier van justitie. De overige verdachten van de rellen bij de wedstrijd NAC-Willem II hebben zich ten overstaan van de politierechter moeten verantwoorden en daar zijn hoge straffen geëist door de officier van justitie en ook opgelegd door de Politierechter.

 

Strafbeschikking – Behandeling bij de officier van justitie

Op 26 maart 2019 diende de cliënt van het advocatenkantoor uit Breda zich aldus te verantwoorden ten overstaan van de officier van justitie te ’s-Hertogenbosch op een zogenoemde OM-zitting. Het doel van een OM-zitting is een informeel gesprek aangaan met de verdachte en dan samen tot een oplossing te komen zodat de gang naar de Politierechter niet doorlopen hoeft te worden.

Persoonlijke omstandigheden kunnen bij de strafoplegging een rol spelen en de officier van justitie heeft in deze zaak op het verzoek van de advocaat van het advocatenkantoor uit Breda hier ook daadwerkelijk rekening mee gehouden. Naar aanleiding van deze voorvallen is aan cliënt een stadionverbod opgelegd, een gebiedsverbod en is hij ontslagen bij de Nationale Politie. De officier van justitie heeft er daarom – op verzoek van de advocaat – voor gekozen om af te wijken van de richtlijnen van het Openbaar Ministerie en heeft er aldus voor gekozen om een geldboete op te leggen ter hoogte van € 200,00 in plaats van de geldboete zoals deze geldt volgens de richtlijnen van het Openbaar Ministerie (te weten een boete ter hoogte van minstens € 600,00).

De officier van justitie hoeft geen rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, maar in enkele gevallen wordt dit wel gedaan. In dergelijke gevallen is het aan de advocaat van de verdachte om de persoonlijke omstandigheden toe te lichten die mogelijk tot lagere straffen zouden kunnen lijden.

 

Verzet na ontvangst strafbeschikking

Aan cliënt is aldus een strafbeschikking opgelegd. Mocht de verdachte het toch niet eens zijn met de opgelegde strafbeschikking dan kan deze altijd nog binnen twee weken na het opleggen van de strafbeschikking verzet aantekenen. De advocaat van Singel Advocaten kan hierbij helpen en het verzet instellen indien dit noodzakelijk wordt geacht. Het is van belang dat het verzet binnen twee weken na ontvangst van de strafbeschikking ingediend is omdat de zaak anders niet door de Politierechter in behandeling kan worden genomen vanwege het niet tijdig indienen van het verzet.

Bekijk meer van

Contact met advocaat

Een ervaren strafrechtadvocaat neemt gratis & zonder verplichtingen contact op